دکتر جلیل توتونچی

دکتر جلیل توتونچی عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

دکتر جلیل توتونچی

Dr. Jalil Totonchi

عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بنیان های اقتصاد کلان بر نوسانات بازار مالی در ایران (روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 3
2 اثرات عبور نرخ ارز با تاکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و سیاست ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
3 از وارونگی تا واسازی مالیات ستانی-مالیات دهی ایده آل، به سوی یک نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 11، شماره: 1
4 برآورد تنش مالی در اقتصاد ایران با تاکید بر پیامدهای آن برای مدیریت دارایی های بنگاه و خانوار (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 8، شماره: 2
6 بررسی وضعیت فرهنگی شهرستان های استان یزد با استفاده از روش تاکسونومی (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 7
7 تاثیرسپرده هاوتسهیلات بانکی برنابرابری درآمددراستانهای ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 1
8 تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو (رویکرد خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) در اقتصاد ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 8، شماره: 1
9 توسعه بانکی، ساختار اجتماعی، اقتصادی و نابرابری درآمدی (مطالعه موردی استان های ایران ) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 4
10 رهیافت کینزی جدید قابلیت جایگزینی نرخ ارز در انتظارات تورمی: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 12، شماره: 41
11 کاوشی کیفی در بسترهای اجتماعی فرایند پرداخت مالیات (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 3
12 نقش اثرات زیست محیطی در زنجیره تامین سبز پایدار (مطالعه موردی: صنعت کاشی و سرامیک ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
13 همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار عدم اجرای تعهدات طرفین در عقود مشارکت بانکی در فقه امامیه و حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
2 اثر آزادسازی اقتصادی بر کارآیی دولت در کشورها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
3 اثر شوک های قیمت نفت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای اوپک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
4 ارتباط بین آزاد سازی تجاری، نرخ ارز ودرآمد مالیاتی درکشورهای عضو منا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
5 ارتباطات و توسعه یافتگی استانهای کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
6 ارزیابی عملکرد بیمارستان شهدای کارگر یزد با استفاده از روش کارت امتیاز متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
7 ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکار در کشورهایمنتخب (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
8 ارزیابی کشش قیمتی و درآمدی آب در استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
9 ارزیابی و برآورد تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
10 الگوی مطلوب ذخایر در بانکداری اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
11 Study of economy globalization effect on government's size using panel data with fixed effects (Case study: elected petroleum exporter countries) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
12 برآورد کمی محیط تورمی با رویکرد شاخص فشار تورم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
13 بررسی آثار اقتصاد سایه ای بر عرضه پول در کشورهای عضو اپک با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
14 بررسی آثار سیاست های پولی با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
15 بررسی اثر تغییرات نرخ بهره بر سطح تورم و رشد اقتصادی در بین کشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
16 بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در سطح استان های کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
17 بررسی اثر کنترل فساد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
18 بررسی اثرات نقش تحصیلات بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
19 بررسی اثرات و عوامل موثر اشتغال بر روی سطح درآمد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
20 بررسی اثربخشی آموزش دروس علوم اقتصادی بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت اقتصادی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
21 بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی مرتبط با علوم اقتصادی بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت اقتصادی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
22 بررسی ارتباط بین نقدینگی و رابطه مبادله بر نرخ ارز حقیقی در کشورهای وارد کننده و صادر کننده نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
23 بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
24 بررسی ارتباط متغیرهای اقتصادی و اجتماعی با تغییرات جمعیت در میان کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
25 بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
26 بررسی تابع تقاضای مصرف برق شهر تهران با تأکید بر هفدمندی یارانه های انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
27 بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر واردات محصولات الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
28 بررسی تاثیر اشتغال و فساد بر روی سطح درآمد (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
29 بررسی تاثیر انتشار گاز دی اکسید کربن بر بخش سلامت در هشت کشور اسلامی درحال توسعه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
30 بررسی تاثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه (مطالعه موردی: کشورهای عضو OPEC) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
31 بررسی تاثیر جهانی شدن بر اندازه دولت در کشورهای منتخب صادر کنندهی نفت MPEC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
32 بررسی تاثیر رشد اقتصادی و سرمایه اجتمایی بر کیفیت محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
33 بررسی تاثیر شوک های بخش پولی بر نوسانات نرخ ارز (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
34 بررسی تاثیر کنترل فساد بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
35 بررسی تاثیر مالیات ها بر اندازه دولت جاری در اقتصاد ایران: نقش مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
36 بررسی تاثیر متغیر های اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
37 بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی
38 بررسی تاثیرمتقابل آزاد سازی تجاری و تولید ناخالص داخلی بر واردات محصولات الکترونیکی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
39 بررسی تأثیر اقتصاد سایه ای بر اقتصاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
40 بررسی تأثیر اقتصاد سایه بر نرخ بیکاری و عرضه پول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
41 بررسی تأثیر اقتصاد غیر رسمی بر نرخ بیکاری با تأکید بر اقتصاد سایه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
42 بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته مطالعه موردی: منتخب کشورهای عضوOECD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
43 بررسی تأثیر تجارت خارجی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: کشورهای عضو OPEC) (دریافت مقاله) اولین همایش حسابداری،اقتصاد و نوآوری در مدیریت
44 بررسی تأثیر تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
45 بررسی تأثیر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر روی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب آسیا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
46 بررسی تأثیر هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری دولت بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
47 بررسی تأثیرعوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
48 بررسی درجه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات با روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
49 بررسی درجه توسعه یافتگی در مناطق استان یزد با توجه به شاخص توسعه انسانی( با تأکیدبر شاخص های کالبدی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
50 بررسی رابطه بین اخلاق سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان دیوان محاسبات منطقه 4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه
51 بررسی رابطه بین تورم و رشد بهره وری؛ رهیافت مدل پنل ARDL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
52 بررسی رابطه بین شاخص های موثر بر نرخ ارز از قبیل کسری بودجه، صادرات غیرنفتی، نقدینگی بر روی نرخ ارز حقیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
53 بررسی رابطه پویا بین بدهی عمومی دولت و نرخ ارز با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های زیاد ARDL (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
54 بررسی رابطه علیت بین مخارج دولت و فساد اقتصادی در ایران (رهیافت علیت گرنجر،گرنجر هشیائو، تودار و یاماماتو در داده های تابلویی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
55 بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای کسب وکارو کارآفرینی مطالعه موردی کشورهای D8 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کارآفرینی و رقابت پذیری
56 بررسی رابطه ی مصرف تعرفه های مختلف برق و رشد اقتصادی ایران (1391-1346) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
57 بررسی سنجش درجه توسعه یافتگی مناطق استان یزد بر شاخص توسعه انسانی با تاکید بر مدل پنل دیتا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
58 بررسی شاخص اخذ اعتباربانکی در فضای کسب و کار در کشورهای D8 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
59 بررسی عوامل مرثر بر جذب گردشگران خارجی (استان های منتخب) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
60 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
61 بررسی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری مدیریت ایمنی در صنعت حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
62 بررسی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
63 بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر بحران آب در بخش کشاورزی در ناحیه شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
64 بررسی نقش اثرات تجارت بین الملل بر اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
65 بررسی نقش رابطه سیاست های مالی (مالیات و مخارج دولت) و اشتغال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
66 بررسی نقش سیاست ها و شوک های پولی و اثرات آن در اقتصاد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
67 بررسی نقش متغیرهای پولی بر جذب منابع بانکی (مطالعه موردی بانک پاسارگاد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
68 بررسی و ارزیابی ریسک های اقتصادی به روش فرایند تحلیل شبکه ( ANP ) ( مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
69 بیماری هلندی و بررسی آثار درآمدهای نفتی بر سرمایه گذاری (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
70 پیشبینی نرخ طلا با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی وسومین همایش ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد
71 تاثیر بهبود فضای کسب و کاربر اقتصاد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
72 تاثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
73 تاثیر توسعه بازار پول بر انتشار آلودگی زیست محیطی در کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری پانلی P-VAR (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اندیشه های نوین و خلاق در مدیریت،حسابداری مطالعات حقوقی و اجتماعی
74 تأثیر بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
75 تأثیر بهبود شرایط کاری لکوموتیورانان در کاهش سوانح و افزایش بهره وری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
76 تأثیر مدیریت عملکرد لکوموتیورانان درکاهش سوانح و افزایش بهره وری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
77 تحریمهای اقتصادی و نقش آن در سرمایه گذاری خارجی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
78 تحلیل حباب های عقلایی در بازار ارز ایران با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته پیاپی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
79 تحلیل وجودحباب در قیمت های سهام در ایران، رهیافت مدل مارکوف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ایران
80 تعیین اولویتهای سرمایهگذاری در صنایع استان بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
81 تعیین رتبه استان های کشور در بخش ارتباطات با روش تاکسونومی عددی (دریافت مقاله) کنفرانس اقتصاد توانمند سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی
82 تعیین رتبه توسعه یافتگی استان های کشور در بخش ارتباطات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
83 دولت ،نظام آموزش عالی واشتغال: فرصت ها وتهدید ها (دریافت مقاله) سومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
84 دولت، آموزش عالی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
85 رتبه بندی و تعیین مزیت نسبی صنایع استان بوشهر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
86 رهبری تحول آفرین در برابر رهبری خدمت گزار: تفاوت در تمرکز رهبری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
87 سیره اقتصادی امام علی ع وتعالی فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی تعالی فرهنگی از دیدگاه قرآن و عترت
88 عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب (OPEC) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
89 عوامل موثر بر سپرده گذاری بخش خصوصی در بانک ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
90 کارآفرینی و رشد اقتصادی، موانع و راهکارها با تأکید بر ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
91 کارآیی ابزارهای بانکداری اسلامی با تأکید بر عقد استصناع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
92 کارآیی ابزارهای مالی اسلامی باتأکید برصکوک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها
93 کنکاشی پیرامون ارتباط متقابل تورم و سرمایه گذاری در شرایط تحریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
94 کنکاشی پیرامون بررسی تأثیر متغیرهای پولی بر جذی منابع بانکی در بانک پاسارگاد ومقایسه آن با بانک های منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
95 کنکاشی پیرامون تاثیر سیاست های مالی بر سطح اشتغال(مطالعه مورد ایران) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
96 کنکاشی پیرامون تاثیر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ رشد جمعیت با تاکید بر کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
97 کنکاشی پیرامون تخمین تابع تقاضای آب در شبکه های آبیاری و زهکشی ناحیه شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
98 کنکاشی پیرامون سیاست های پولی و تورم در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
99 مطالعه تطبیقی اثر کسری بودجه بر نرخ ارز در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
100 مطالعه موردی شرکت های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
101 میزان و نوع تاثیرگذاری جهانی شدن برکارایی دولت در کشورهای عضو اوپک (دوره 2014-2000) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها
102 نقش اقتصاد دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
103 نگاهی به صنعت گردشگری در استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عبور از رکود اقتصادی؛ چالش ها و راهکارها