دکتر محمدرضا دلوی

دکتر محمدرضا دلوی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان

دکتر محمدرضا دلوی

Dr. Mohammadreza Dalvi

دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری مدیریت منابع انسانی سبز در صنعت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 12
2 ارزیابی مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
3 الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
4 الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 6، شماره: 3
5 Designing and Explaining a Model for Organizational Ambidexterity with a Knowledge Commercialization Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پردازش دانش دوره: 3، شماره: 1
6 Organizational ambidexterity model for digital innovation in the banking industry (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 3، شماره: 1
7 بررسی اثرات بازیابی خدمات بر رضایت مشتری از بهبود خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 33
8 بررسی اثرات رهبری اخلاقی براسترس شغلی و قصد ترک خدمت پرستاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 16، شماره: 1
9 بررسی رابطه بین فرهنگ نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن ابداع محصول و بازاریابی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 0
10 بسط عملکرد کیفی در تعیین مشخصه های فیزیکی شعب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 7
11 تاثیر بازاریابی داخلی بر سکوت سازمانی : مطالعه موردی اداره امورمالیاتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 26، شماره: 1
12 تاثیر فناوری اطلاعات بر سطوح بلوغ سازمانی بیمارستان های دولتی و غیردولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 4
13 تحلیلی از تاثیرگذاری فرهنگ ملی بر شکل گیری مدیریت بومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 19، شماره: 1
14 رابطه انگیزش در کار و معنویت در میان کادر پرستاری بیمارستان های شهر اصفهان با استفاده از مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 3
15 طراحی و آزمون الگوی بدبینی سازمانی با رویکرد قوم نگاری (مورد مطالعه شرکت های توزیع برق در سطح استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 11، شماره: 3
16 طراحی و آزمون مدل راهبردهای سرمایه انسانی مبتنیبر تحول و چشمانداز فناوری دیجیتال؛ شناسایی پیامدهای شناختی، رفتاری و عملکردی در سطح فرد، گروه و سازمان (دریافت مقاله) پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دوره: 11، شماره: 1
17 طراحی و تدوین مدل راهبردهای نوین سرمایه انسانی مبتنی بر تحول فناوری دیجیتال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 44
18 طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کیفی نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهای تحت وب دانشگاه علوم پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 4
19 مدیریت بومی: چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
20 نیل به تعالی(سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A model for effective factors in staff performance case study:Asia insurance co (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
2 اثرات سرمایه های فکری (رابطه ای، انسانی، ساختاری) بر کیفیت سیستم و پروژه با در نظر گرفتن کنکاش محیطی بر اساس مدل هسو و دیگران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
3 ارائه چارچوبی برای تحقیقات مدیریت استراتژیک منابع انسانی (مفاهیم ، تئوری ها) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
4 ارزیابی نقش ابزارهای بازاریابی بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
5 استراتژی های LG-GL و تجارت الکترونیک با تاکیدی بر فرصت های جهانی در بازارهای محلی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 استراتژی های رقابتی کسب وکار صنعت خودرو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
7 الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت و مقابله با جنگ نرم (دریافت مقاله) همایش رسالت دانشگاهیان در مقابل جنگ نرم
8 اولویت بندی موانع و چالشهای توسعه بانکداری الکترونیک مطالعه موردی بانک رفاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
9 اولویتبندی هشت جنبه کیفیت (از منظرگاروین) بر MQFD با رویکرد AHP از منظر مدیران خط تولید (مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی
10 Effective Factors On Job Performance (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
11 Identify and Distribution networks case:Hamgam green pipe company (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
12 Investigate the effect of individual and investigate the effect of individual and social factors on staff s job performance with regarding knowledge distribution (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
13 Machine industry business competitive strategies (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
14 Test model human resource management strategic integration (Case Study: Iran's steel industry) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
15 The Study Of the effect of human capital motives on criteria of Hiocametric Model in Islamic Azad University branches (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
16 بررسی اثرات ابعاد شش گانه الگوی معماری منابع انسانی بر ویژگی های ذهنی، مهارتی و رفتاری مورد مطالعه: شرکت شاهسوند در شهرهای اصفهان و مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
17 بررسی اثرات اخلاق مراقبت سازمانی بر مشارکت در رفتارهای مرتبط با پایداری (موردمطالعه: کارکنان شعب بانک پاسارگاد شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
18 بررسی اثرات اقدامات مدیریت منابع انسانی از دیدگاه کیفیت خدمات، وفاداری مشتری وعملکرد سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
19 بررسی اثرات حافظه و فراموشی سازمانی بر آینده پژوهی استراتژیک مورد مطالعه:مدیران شهرک علمی تحقیقاتی استان اصفهان سال 1391 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
20 بررسی اثرات حمایت از کارکنان بر رضایت شغلی و تعهدسازمانی براساس مدلYehاز منظرکارکنان (مطالعه موردی:شرکت نفت وگاز پارس جنوبی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 بررسی اثرات دیدگاه قدرت-کنترل بر ساختار سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
22 بررسی اثرات رویه های عملکرد بالا بر خروجی های منابع انسانی و عملکرد سازمان براساس مدل لیو و همکاران (مورد مطالعه بانک کشاورزی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
23 بررسی اثرات رویه های عملکرد بالا بر خروجی های منابع انسانی و عملکرد سازمان براساس مدل لیو و همکاران مورد مطالعه بانک کشاورزی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
24 بررسی اثرات شوک های عرضه و تقاضای نیروی انسانی بر بهبود بهره وری بر اساس مدل آریگا و دیگران مورد مطالعه: مجتمع فولاد مبارکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
25 بررسی اثرات عوامل آمیخته بازاریابی p11 ، بر جذب مشتریان، بر اساس مدل کوشواها و آگراوال مورد مطالعه : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوشهر، گناوه، عسلویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
26 بررسی اثرات عوامل امیخته بازاریابی 11p، بر جذب مشتریان براساس مدل کوشواها و آگراوال مورد مطالعه : اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوشهر گناوه، عسلویه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش صنایع دریایی
27 بررسی اثرات عوامل فردی و اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان با در نظر گرفتن تسهیم دانش بر اساس مدل Kwahk و Park (دریافت مقاله) همایش ملی نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی
28 بررسی اثرات فشارهای (رقابتی ،تقلیدی ،هنجاری ،اجباری) بر عملکرد سازمانی ازمنظر اعضاء هیأت علمی با در نظر مشروعیت داخلی وخارجی براساس مدل استبن ودیگرانمطالعه موردی: واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی)نجف آباد-خوراسگان( (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
29 بررسی اثرات گرایش کارآفرینی و کسب و کار بر نوآوری (مورد:شرکتهای علمی تحقیقاتی استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
30 بررسی اثرات مدیریت پورتفولیوی پروژه بر پروژه های فناوری اطلاعات مورد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
31 بررسی اثرات مشوق های سازمانی بر حمایت رفتاری و اجرایی از تغییر بر اساس مدل جیسون شاین و سوزان تیلور موردمطالعه : مدیران گروه صنعتی انتخاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
32 بررسی تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش برقابلیت نوآوری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی: گروه صنعتی انتخاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
33 بررسی تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش برقابلیت نوآوری وعملکرد بانک مطالعه موردی: بانک پارسیان شهر تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
34 بررسی تاثیر تبدیل شاخص های ارزیابی خدمات الکترونیکی بر عملکرد سازمانی بر اساس مدل: سالگارا و لوکیس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
35 بررسی تاثیر دخایر فنی بر پرتفوی سرمایه گذاری و شاخص های عملکرد مالی(مطالعه موردی:شرکتهای بیمه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
36 بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمند سازی چابکی بر اساس مدل یوسف وهمکاران مورد مطالعه: اداره کل آموزش وپرورش شهراصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
37 بررسی تاثیر کارآفرینی برنوآوری سازمان از دیدگاه یادگیری و بازار محوری (مورد:شرکت های شهرک علمی تحقیقاتی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی
38 بررسی تاثیر میزان اثربخشی نظام چرخش شغلی بر اشتیاق کاری (مورد مطالعه منطقه ۲ عملیات انتقال گاز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
39 بررسی تأثیر روندایجاد نام تجاری کارکنان در سازمان بر نتایج حاصل از آن (مورد مطالعه: شرکت اسنوا، 1393) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
40 بررسی تأثیر فرایند نام تجاری کارکنان بر پیامدهای حاصل از آن بر اساس مدل مایلزومانگلولد (مورد مطالعه: شرکت اسنوا، 1393) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
41 بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان، سبک رهبری بر ارزش ویژه نام تجاری(مورد مطالعه :بانک ملت شهر اصفهان ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
42 بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری شرکت، استراتژی رقابتی و عملکرد :مورد مطالعه ( شرکت فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
43 بررسی رابطه بین بکارگیری متریکهای بازاریابی از منظر نوآوری و میزان تحقق هدف مدیریت ارتباط با مشتری بر اساس مدل گارتنر در بانک سپه شهر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
44 بررسی رابطه تغییر با عملکرد سازمانی بر اساس مدل بورک لیتوین مورد مطالعه : شرکت دخانیات استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
45 بررسی رابطه سرمایه انسانی استراتژیک بابهبود عملکردمالی (ازمنظر درآمدها) بانکهای سپه شهر اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
46 بررسی نقش میانجی گری مدیریت دانش در ارتباط بین متغیرهای الماس لویت و اثربخشی سازمانی (مورد: دستگاه های دولتی شهر اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
47 برند سازی شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
48 تاثیر تقارب ارزش بر روابط کانال های بازاریابی (مطالعه موردی: شرکتهای لوازم بهداشتی و آرایشی در شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
49 تأثیر قابلیت بازاریابی تخصصی بر ارزش ویژه برند (مطالعه موردی:شرکت اسنوا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
50 تجارت الکترونیک و فرصتهای محلی در بازارهای جهانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
51 تعیین رابطه بین چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیردستان به منظور جانشین پروری مطالعه موردی : شرکت بهره بردای نفت و گاز آغا جاری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
52 تقارب ارزش و بازاریابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
53 طراحی و آزمون مدل مفهومی یادگیری سازمانی و متریک های بازاریابی از منظر نوآوری ) مطالعه موردی: شرکت زمزم اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
54 طراحی وآزمون مدلی برای پارادایم مدیریت اسلامی براساس منابع دینی بارویکرد پدیدارشناسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
55 طراحی، پیاده سازی و ارزیابی کیفی نرم افزار ثبت اطلاعات قراردادهای تحت وب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس متدولوژی RUP از منظر کاربران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
56 عوامل موثربازاریابی تخصصی برارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
57 مدیریت کیفیت در نظام آموزش عالی و نقش آن در تولید دانش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
58 مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
59 نقش میانجیگری تعهدکاری و فرسودگی شغلی در فرایند تاثیرپذیری عملکرد شغلی از منابع کاری وتقاضای شغلی مطالعه موردی ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
60 نگاه سیستمی به نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات بر اساس قتنون برنامه پنجم توسعه به منظور افزایش اثر بخشی ان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
61 هفت عامل اثربخش رقابتی در عرصه بانکداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی