دکتر سعید عباس بندی

دکتر سعید عباس بندی استاد،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر سعید عباس بندی

Dr. Saeid Abbasbandy

استاد،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A METHOD FOR SOLVING FUZZY LINEAR SYSTEMS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 2، شماره: 2
2 A new attitude coupled with the basic fuzzy thinking to distance between two fuzzy numbers (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 13، شماره: 6
3 Analytical fuzzy solution of the ventricular pressure equation and prediction of the blood pressure (دریافت مقاله) مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل دوره: 9، شماره: 4
4 ارتقای کارایی شناسایی پارامترهای فیزیکی سازه با استفاده از کاهش تکینگی ماتریس های پاسخ در حل معکوس معادلات حرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 28، شماره: 2
5 Combining the reproducing kernel method with a practical technique to solve the system of nonlinear singularly perturbed boundary value problems (دریافت مقاله) مجله روشهای محاسباتی برای معادلات دیفرانسیل دوره: 10، شماره: 4
6 NEW RESULTS ON THE EXISTING FUZZY DISTANCE MEASURES (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 10، شماره: 3
7 Reproducing Kernel Hilbert Space(RKHS) method for solving singular perturbed initial value problem (دریافت مقاله) مجله نظریه تقریب و کاربرد دوره: 10، شماره: 2
8 REVISION OF SIGN DISTANCE METHOD FOR RANKING OF FUZZY NUMBERS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 10، شماره: 4
9 Solving partial-differential algebraic equations with the fifth-Order Meshless Petrov-Galerkin Method by CS-RBFS interpolation (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 3
10 The fuzzy generalized Taylor’s expansion with application in fractional differential equations (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 16، شماره: 2
11 مقدمه ای بر روش های عددی حل معادلات دیفرانسیل فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Homotopy analysis method and its application for solving integro-di erential equations of fractional order (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند
2 RANKING FUZZY NUMBERS BASED ON LEFT AND RIGHT DOMINANCE (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران