تلاش برای برگزار

تلاشگران دبیرخانه کنفرانسها و ژورنالها

افراد زیادی زحمات شبانه روزی متحمل می شوند تا رویدادهای علمی به خوبی برگزار شود و مجلات و ژورنالها بی عیب و نقص منتشر شوند. در این سایت شما با این افراد آشنا می شوید.

هیات داوران مقالات کنفرانس و ژورنال

اعضای هیات علمی دبیرخانه

کمیته علمی و هیات داوران کنفرانس، وزنه تعیین کننده بار علمی هر کنفرانس و ژورنال می باشند. ژورنالها و رویدادهای با سطح علمی بالا، از بورد علمی قویتری برخوردارند.

کمیته اجرایی همایش

دبیرخانه

دبیرخانه مسئول انجام تمام هماهنگی های لازم مربوط به امور کنفرانس شامل دریافت و ارجاع مدارک، مکاتبات، ثبت نام، آماده سازی، تهیه و اقدام برای صدور برای صدور و تحویل گواهی نامه های مربوطه است.

مقالات و تولیدات علمی ایران

هدف اصلی: تولید علم

هدف اصلی همه رویدادهای علمی، ژورنالها و مجلات، هم افزایی علمی و تولید علم در کشور است که از طریق انتشار مقالات صورت می پذیرد. مقالات علمی همایشها و زورنالهای علمی ایران در پایگاه سیویلیکا نمایه و ماندگار می شوند.

پایگاه مقالات علمی ایران »

پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کنفرانسها

فراخوان مقاله

پژوهشگران و دانشجویان برای ارسال مقالات خود جهت داوری و انتشار در کنفرانسها و ژورنالهای علمی، از فراخوانهای رسمی منتشر شده توسط دبیرخانه استفاده می نمایند.

پایگاه فراخوان های علمی پژوهشی »

آخرین اخبار و رویدادهای علمی پژوهشی ایران