دکتر کورش پرند

دکتر کورش پرند استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر کورش پرند

Dr. kourosh parand

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A machine learning approach for solving inverse Stefan problem (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 13، شماره: 2
2 An Efficient Numerical Method to Solve the Boundary Layer Flow of an Eyring-Powell Non-Newtonian Fluid (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی و محاسباتی دوره: 5، شماره: 2
3 ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی در سال ۱۳۸۵: فرایند، نتایج و دستاوردها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 39
4 بررسی و مطالعه دیدگاه های داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۸۷ و دانشجویان سال اول (داوطلبان آزمون سال ۱۳۸۶) به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته و پیشنهاد راهکارهای بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 7
5 جهت گیری هدفی، خودکارامدپنداری و اضطراب ریاضی در دانش آموزان پایه دوم دوره متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 11
6 دختران و آموزش فنی حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 2
7 رابطه آموزش های فنی و حرفه ای مراکز دانشگاهی و توانمندسازی روان شناختی دانشجویان مهارت آموخته: مطالعه موردی در استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 2
8 روش هم مکانی مبتنی بر توابع پایه ای شعاعی محمل فشرده برای حل مدل جمعیتی ولترا (دریافت مقاله) مجله علوم ریاضی کاسپین دوره: 6، شماره: 2
9 ضرورت طراحی و استقرار ساختار تضمین کیفیت در رشته های علوم مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 34
10 نظام ملی مهارت و فناوری ایران (در تکاپوی ارائه مدل بومی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 4، شماره: 10
11 نقش ارزیابی درونی دربهبود کیفیت آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Meta-Heuristic Approaches to Improve the Shape Parameter in Meshless RBF Method for Solving Burger s Equation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
2 An Artificial Neural Network algorithm to solve third-order Emden-Fowler type problems (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
3 An effcient convolutional neural network for diagnosis of Alzheimer’s disease (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوانفورماتیک ایران
4 Application of Gegenbaer Neural Network to solve the MHD Falkner–Skan flow (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی الگوریتم‌های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
5 استفاده از تجزیه مقادیر منفرد در شبکه عصبی پیچشی برای بهبود دقت در تشخیص تومور مغزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
6 استمرار نظام پیشنهادها و توسعه مدیریت مشارکتی در آموزش عالی بر مبنای نتایج ارزیابی درونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
7 Covid-۱۹ Vaccination Analysis based on Unsupervised Machine Learning Algorithm (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی فیزیک، ریاضی و توسعه علوم پایه
8 Numerical study on Lane-Emden type equation using Bessel Artificial Neural Network approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ریاضی:مهندسی پیشرفته با تکنیک های ریاضی
9 NUMERICAL STUDY ON THE THOMAS-FERMI DIFFERENTIAL EQUATIONUSING FRACTIONAL ORDER OF THE EULER FUNCTIONS (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ریاضی دانشگاه پیام نور
10 بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاههای صنعتی در سال 1387 : نمونه دانشگاههای صنعتی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
11 بهبود کیفیت سازمان ها دولتی با استفاده از مدیریت مشارکتی: نگاهی به تجربه استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزالرت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
12 توسعه کیفی فرایند تدریس- یادگیری در آموزش مهندسی بر مبنای ارزیابی درونی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
13 کاربرد تقریب کم-رتبه نیستروم در محاسبه هسته متعامد لژاندر جهت افزایش دقت تشخیص زودهنگام کووید-۱۹ (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار جبر خطی و کاربردهای آن
14 کاربرد شبکه های عصبی فیزیک−آگاه در شبیه سازی عددی مدل های همه گیری؛ مطالعه موردی: کووید− ۱۹ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم پایه (ریاضی، شیمی و فیزیک)