کورش پرند

 کورش پرند استاد دانشگاه شهید بهشتی

کورش پرند

استاد دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی در سال ۱۳۸۵: فرایند، نتایج و دستاوردها (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 39
2 ضرورت طراحی و استقرار ساختار تضمین کیفیت در رشته های علوم مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 34
3 نقش ارزیابی درونی دربهبود کیفیت آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استمرار نظام پیشنهادها و توسعه مدیریت مشارکتی در آموزش عالی بر مبنای نتایج ارزیابی درونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
2 بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب رشته دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاههای صنعتی در سال 1387 : نمونه دانشگاههای صنعتی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
3 بهبود کیفیت سازمان ها دولتی با استفاده از مدیریت مشارکتی: نگاهی به تجربه استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در وزالرت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
4 توسعه کیفی فرایند تدریس- یادگیری در آموزش مهندسی بر مبنای ارزیابی درونی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴