اسداله تیموری یانسری

 اسداله تیموری یانسری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اسداله تیموری یانسری

Asdolah Teymori

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اندازه ذرات و الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیرقابل هضم جیره بر عملکرد بره های پرواری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 3
2 اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 1
3 اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 1
4 اثر همزمانی نرخ تخمیر شکمبه ای بر ساخت پروتئین میکروبی، تعادل نیتروژن و عملکرد رشد بره های نر پرواری لری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 4
5 اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و سیلاژ ذرت بر مصرف خوراک، فراسنجه های هضم شکمبه ای و فعالیت جویدن در میش های آبستن سنگسری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 4
6 تاثیر روش های مختلف فرآوری بر مولفه های تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلت هضم روده ای پروتئین خام و اسیدهای آمینه کنجاله سویا در گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 3
7 تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت لاشه ی بره های نر دالاق (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن تفاله خشک مرکبات به شبدر برسیم سیلویی بر فراسنجه های خونی بره های نر پرواری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
2 اثر افزودن هیومات سدیم در شیر بر وضعیت سلامت، فراسنجه های شکمبه ای گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر افزودن هیومات سدیم و پروبیوتیک پروتکسین در خوراک آغازین بر وضعیت سلامت، فراسنجه های شکمبه ای گوساله های هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 اثر دو سطح پروتیین خوراک آغازین وشیرمصرفی برفراسنجه های خونی ورشد اسکلتی درگوساله های نرهلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 اثر دو منبع کاه (گندم و برنج) و دو منبع نیتروژن غیرپروتئینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژمیوه پرتقال کامل بر فراسنجه های شکمبه ای بره های نر پرواری زل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر میزان مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن روزانه بره های پرواری نژاد زل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 اثرات مقایسه ای سیلاژ ذرت علوفه ای ،سورگوم و تریتیکاله بر میزان تولید گاز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثرات مقایسه ای سیلاژ ذرت علوفه ای ،سورگوم و تریتیکاله بر میزان تولید گاز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 اثرات مقایسه ای سیلاژ ذرت علوفه ای، سورگوم و تریتیکاله بر کیفیت و ترکیب شیمیایی سیلاژ (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 اثرات مقایسه ای سیلاژ ذرت علوفه ای، سورگوم و تریتیکاله بر کیفیت و ترکیب شیمیایی سیلاژ (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 اثرات منابع کربوهیدراتی (آرد جو و تفاله ی چغندر) و نیتروژن غیرپروتئینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه ی پرتقال کامل بر تولید گاز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 اثرات منابع کربوهیدراتی (آرد جو و تفاله ی چغندر) و نیتروژن غیرپروتئینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه ی پرتقال کامل بر کیفیت سیلاژ و ترکیبات شیمیایی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 اثرات منابع کربوهیدراتی (آرد جو و تفاله ی چغندر) و نیتروژن غیرپروتیینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه ی پرتقال کامل بر تولید گاز (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 اثرات منابع کربوهیدراتی (آرد جو و تفاله ی چغندر) و نیتروژن غیرپروتیینی (اوره و نیتروزا) در سیلاژ میوه ی پرتقال کامل بر کیفیت سیلاژ و ترکیبات شیمیایی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 براورد نرخ وزن نسبی، نرخ رشد ویژه و متوسط رشد روزانه در پاسخ به افزودن سطوح مختلف عصاره سیر در جیره بره های پرواری نژاد زل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
16 بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر گیاه گزنه دوپایه Urtica dioica بر برخی از فراسنجه های خونی در بره های پرواری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
17 بررسی اثرات تغذیه سطوح مختلف پودر گیاه گزنه دوپایه (Urtica dioica) بر عملکرد بره های پرواری آمیخته آتابای- زل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
18 بررسی اثرات سطوح مختلف روغن کتان بر قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیت های خونی بره های نر نژاد زل (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
19 بررسی اثرات فراوری با اسید کنجاله کانولا و اندازه ذرات علوفه یونجه بر مصرف خوراک قابلیت هضم و رفتار جویدن در گوسفند زل (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
20 بررسی جایگزینی علوفه رتون برنج با یونجه در جیره روی عملکرد رشد و برخی فراسنجه های خونی بره های نر پرواری زل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 بررسی درجات مختلف تجزیه پذیری کنجاله کانولا بر مصرف خوراک،قابلیت هضم و عملکرد در گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
22 بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش ترکیبی کیتوزان- ژلاتین در نگهداری فیله ماهی کپور نقره ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تدبیر علوم کشاورزی منابع طبیعی جغرافیا و انرژی پاک
23 تاثیر اندازه ذرات ذرت سیلویی و مکمل روغن سویا بر قابلیت هضم، مصرف و سرعت عبور بخش جامد در دستگاه گوارش گوسفند (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
24 تاثیر برگزاری کارگاه آزمایشی بر شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
25 تاثیر پروبیوتیک و سن ازشیرگیری برعملکرد رشد برهه ای شیرخوار نژاد کردی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
26 تاثیرپروبیوتیک و سن از شیرگیری بر فراسنجه خونی و ایمنی بره های شیرخوار نژاد کردی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
27 تعیین فراسنجه های تجزیه پذیری مواد مغذی کنجاله کانولای فرآوری شده و علوفه یونجه با دو اندازه ذره مختلف در شکمبه گوسفند (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی