ایرج تیموری

 ایرج تیموری استادیار دانشگاه تبریز

ایرج تیموری

Iraj Teymori

استادیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند خدمات درمانی شهر تبریز و تاثیر آن در وفاداری گردشگران سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 7، شماره: 1
2 بهینه سازی تابع اطلاعاتی در محاسبه آنتروپی و تاثیر آن در کدگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 1، شماره: 2
3 پیش در آمدی بر نقد و بررسی کتاب فیزیک سال دهم (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 4، شماره: 4
4 روندیابی سالخوردگی جمعیت ایران در گروه سنی منتخب با استفاده از سری های زمانی برای افق 1435 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 3، شماره: 8
5 کشف جوامع در شبکه های پیچیده با استفاده از الگوریتم های مبتی بر فیزیک (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک و آموزش فیزیک دوره: 4، شماره: 4
6 مصرف گرایی نمادین و جدایی گزینی فضایی در شهر تبریز مطالعه موردی: کوی فردوس و ولیعصر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 47
7 واکاوی و تحلیل عوامل موثر بر گردشگری شهر تبریز از منظر گردشگران داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پایداری مسکن در استان گیلان با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
2 ارزیابی توسعه پایدار شهری با تاکید بر مسکن پایدار شهری ( نمونه موردی بررسی در شهر خوی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
3 ارزیابی نقش عوامل طبیعی در هویت شهر جدید اندیشه با استفاده از تکنیک GIS (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
4 بازخوانی شهری شدن ایرانی به عنوان آیینه مصرف در نظام سرمایه داری جهانی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
5 توان اکولوژیک ابزاری برای ارزیابی توسعه و شکل گیری منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
6 توسعه کشاورزی شهری گامی به سوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
7 جایگاه شهرهای جدید در توسعه پایدار ( نمونه موردی شهر جدید پردیس) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
8 محله های خود اتکا راهبردی برای توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
9 واکاوی مفهوم مسکن پایدار: ابعاد و تجربیات کشور چین (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران