دکتر زهرا احمدآبادی

دکتر زهرا احمدآبادی استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان

دکتر زهرا احمدآبادی

Dr. Zahra Ahmad Abadi

استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی برنامه درسی اجرایی آزمایشگاه های شیمی آلی(۱) از دیدگاه شیمی سبز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی کج فهمی ها در پیوندهای شیمیایی براساس الگوی تفکر چند سطحی جانستون (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 2، شماره: 1
3 تحلیل محتوای کتاب شیمی دوره دوم متوسطه نگارش جدید و مقایسه با کتاب های نظام قدیم از لحاظ توجه به آموزش های محیط زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 3، شماره: 3
4 روش تدریس حل مسئله در فرآیند باددهی – یادگیری مبحث پیوندیونی درس علوم تجربی دوره اول متوسطه (دریافت مقاله) مجله پژوهش در آموزش علوم تجربی دوره: 2، شماره: 7
5 طراحی آزمایش ساده و سبز برای آزمایشگاه شیمی فیزیک 1: سیستم تعادلی فازی دو جزئی جامد – مایع با نقطه اتکتیک ساده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 1، شماره: 4
6 طراحی یک آزمایش سبز برای آزمایشگاه شیمی فیزیک - سیستم ساده تعادل فازی دو جزیی جامد-مایع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 1، شماره: 2
7 کاربرد آزمون گزینه ای دو بعدی در شناسایی کج فهمی ها در مبحث پیوند شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 3، شماره: 4
8 کاربرد تلفن های هوشمند برای تعیین عدد آووگادرو درآزمایشگاه با استفاده از ضخامت تک لایه روغن (آزمایش بنجامین فرانکلین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 2، شماره: 4
9 نگاهی به نشریات آموزش شیمی و جایگاه آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی برنامه درسی اجرایی آزمایشگاه شیمی آلی (1) از دیدگاه شیمی سبز (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
2 بررسی کج فهمی ها براساس سطوح چندگانه جانستون در پیوندهای شیمیایی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
3 بررسی میزان اثربخشی یادگیری ماهیت پیوند یونی براساس روش حل مسئله در دانش آموزان متوسطه دوره اول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آموزش شیمی
4 بررسی و تحلیل نگرش آموزشگران شیمی درباره واحدهای درسی آزمایشگاهی دوره متوسطه نظری ودانشگاهی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
5 به‌کارگیری تکنیک نمونه‌برداری MESI برای سنجش غلظت ناچیز گازهای BTEX در اتمسفر (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
6 تعیین عدد آووگادرو توسط ضخامت تک لایه روغن (آزمایش بنجامین فرانکلین) بااستفاده از یک نرم افزار کاربردی تلفن همراه (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
7 شناسایی کج فهمی در دانشجویان دوره کارشناسی در مبحث پیوند شیمیایی از طریق سنجش گزینه ای دو بعدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
8 مطالعه موردی طراحی آموزشی با استفاده از روش کاوشگری هدایت شده در برنامه درسی آزمایشگاه شیمی معدنی 2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
9 مقایسه و تحلیل محتوای کتاب شیمی دوره دوم متوسطه نگارش جدید از لحاظ توجه به آموزش های زیست محیطی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران