سیدفواد آقا میری

 سیدفواد آقا میری معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی

سیدفواد آقا میری

Seyedfuad Aghamiri

معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.