دکتر مهری اکبری

دکتر مهری اکبری دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی

دکتر مهری اکبری

Dr. Mehry Akbary

دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تغییرات بارش های حدی و نسبت دهی به تغییر اقلیم با استفاده از روش استاندارد انگشت نگاشت بهینه (مطالعه موردی : جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 3
2 آشکارسازی فازهای تاثیرگذار شاخص نوسان شبه دوسالانه (QBO) بر افزایش تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 2، شماره: 1
3 اثر کوه های زاگرس بر چرخندهای بارش زای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 4
4 ارتباط بین شاخص های توپوگرافی با بارش های فراگیر منطقه کوهستانی البرز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 19، شماره: 68
5 اقلیم شناسی سیکلون های باران زای زمستانه ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 2
6 اندازه گیری میزان گردوغبار ریزشی و تحلیل فضایی آن درمناطق ۲۲گانه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 4
7 Impacts of global warming on extreme temperatures in west of Iran (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 1، شماره: 4
8 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش های سیل آسا در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
9 بررسی بارش های حدی و نقش رودبادها در آن - مطالعه موردی: جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 31، شماره: 121
10 بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
11 بررسی تغییرات شاخص های دینامیکی همزمان با توفان های حوضه آبریز کارون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 48
12 بررسی عناصر سنگین(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb) موجود در غبار ریزشی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 4
13 بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 22
14 بررسی و تحلیل روند بارش سالانه و تابستانه استان گلستان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
15 پایش و پیش بینی حدی دما و تاثیر آن بر روی کشاورزی مطالعه موردی: توت فرنگی استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 1
16 تاثیر گرمایش جهانی بر محتوای رطوبتی سامانه های بارش زای غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 1
17 تحلیل آماری الگوی فضایی-زمانی طوفان گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
18 تحلیل آماری و سینوپتیکی موثرترین الگوی رودباد ایجاد کننده بارش های سنگین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
19 تحلیل آماری وارونگی دمایی و انواع آن در شهر بیرجند با استفاده از شاخص شدت وارونگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 11، شماره: 1
20 تحلیل دینامیکی سامانه های سودانی و رخداد بارش های سنگین در جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 12، شماره: 24
21 تحلیل فضایی و زمانی جزایر گرمایی مناطق شهری گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
22 تحلیل مطالعات تغییر اقلیم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 1
23 تحلیل مطالعات مخاطره گردوغبار در جنوب غرب ایران در دوره ۲۲ ساله (۲۰۱۷-۱۹۹۶) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 5، شماره: 1
24 تحلیل و پیش بینی اقلیم استان گیلان با استفاده از سری زمانی گاهشناسی درختی در مخاطرات تولید بذر گیاهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 8، شماره: 2
25 تحلیل همدیدی موج سرمای شدید دی ماه ۱۳۸۶ ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 41، شماره: 70
26 تحلیل هواشناختی بارش های سیل آسا و فراگیر در جنوب شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 35، شماره: 6
27 تعیین روزشمار یخ بندان بر اساس احتمال وقوع مطالعه موردی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 7
28 تغییرات سرعت و جهت باد متاثر از توسعه شهری مطالعه موردی: محله سعادتآباد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 8، شماره: 3
29 شناخت پراکنش فضایی شار همگرایی رطوبت تجمعی عمودی VIMFC بر روی وردسپهر ایران طی دوره آماری ۲۰۱۳-۱۹۷۹ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
30 شناسایی خودکار جبهه های جوی با استفاده از روش‌های عددی بر روی ایران و شرق مدیترانه (مطالعه موردی:13و 14 آوریل 2017) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 72
31 شناسایی و ناحیه بندی تغییرات زمانی و یکنواختی بارش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 49، شماره: 2
32 گرمایش جهانی و تغییرات ضخامت جو طی دوره سرد سال در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 2، شماره: 8
33 مخاطرات ناشی از تمرکزگرایی بارش در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
34 مدل سازی آبدهی رودخانه های حوضه های منتخب استان گیلان در دوره تغییر اقلیم (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 2
35 مدل‎سازی مکانی زمانی سه‎بعدی پراکنش آلاینده ی اکسید های ازت هوا ناشی از ترافیک در تقاطع خیابان ولی عصر فاطمی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 1
36 مقایسه ی تاثیر درختان سوزنی برگ و پهن برگ در تغییرات دمای سطح زمین (مطالعه ی موردی پارک شهید چمران کرج و پارک چیتگر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 82
37 مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 4، شماره: 2
38 نقش سرمایه انسانی پایدار در مدیریت خشکسالی اقلیمی با استفاده از شاخص های برازندگی در روستاهای شهرستان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 1
39 واکاوی همدیدی-دینامیکی رخ داد چرخندی بر روی بارش های سنگین دوره سرد غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 3، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی خطا و سنجش کارایی روش های درونیابی در برآورد داده های دما و بارش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 بررسی اقلیم آسایش شهر انزلی به منظور تعیین تقویم زمان گردشگری (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 بررسی تاثیر فازهایانسو بر توفانهای گرد و غبار در استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 بررسی تاثیر فازهایانسو بر توفانهای گرد و غبار در استان خوزستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
5 بررسی تغییرات توزیع فراوانی و شدت بارش در استان تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
6 بررسی روند تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیلی اتمسفر و دمای شهر تهران در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
7 بررسی روند تغییرات بارش و دما ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تحت تاثیر تغییراقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی نقش الگوهای سینوپتیکی جوی برآلودگی هوا (مطالعه موردی آلودگی شدید هوای شهر تهران در روزهای 16-12 آذرماه 1391) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
9 بررسی نقش عناصر هیدرو کلیمایی در امنیت مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
10 تحلیل زمانی-فضایی پتانسیل اقلیمی استفاده از انرژی تابشی مطالعه موردی : استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده
11 تحلیل زمانی-مکانی اقلیم گردشگری استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
12 تحلیل سینوپتیکی موجهای گرمایی تابستانه در کلانشهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
13 تحلیل گرد و غبار هوای شهر اهواز براساس الگوی باد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
14 تحلیل همدید موج سرمای 7 تا 11 ژانویه 2008 در نیمه شمالی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
15 تحلیل همدید موج سرمای ژانویه ۲۰۰۸در نیمه شمالی ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
16 تغییراقلیم، اثرات، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
17 تفاوت رطوبت شهر و حومه (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
18 رودخانه های اتمسفری و سیلاب نوروز 1398 در حوضه آبریز کشکان رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
19 شبیه سازی تغییرات فرین های دمایی در غرب ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
20 شناسایی و تحلیل الگوهای سینوپتیک رخداد بارش برف سنگین در استان البرز (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
21 مدل سازی پراکنش آلاینده pm2.5 در سطح شهرستان کرج (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران