ویدا امیری

 ویدا امیری

ویدا امیری

Vida Amiri

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های اجتماعی و راهکارها(مطالعه موردی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
2 ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک کوثر اردبیل با استفاده از ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
3 بررسی آلودگی زیست محیطی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر (MTBE) در منابع آب های سطحی، زیرزمینی و روش های کنترل آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
4 بررسی اثرات آلودگی های ناشی از کشتارگاه های صنعتی دام بر سلامت محیط زیست و حیات وحش و راهکارهای کنترل آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
5 بررسی سنجش سطح توافق نتایج روش های ارزیابی پوسچر SIISO 11228-3، ACGIH HAL TLV در کارگران شاغل در بازارهای میوه و تره بار سازمان میادین شهرداری اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
6 بررسی نقش مواد زاید خطرناک صنعتی در آلودگی محیط زیست مورد مطالعاتی استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
7 تدوین استراتژی مدیریت مواد زائد جامد به روش SWOT، مطالعه موردی:شهر سرعین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک
8 تعیین میزان آلودگی منابع خاک و آب های زیر زمینی در محل دفن پسماند شهری اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
9 محیط زیست از منظر قرآن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
10 مدیریت دفع پسماند شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
11 مدیریت مواد زائد خطرناک در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
12 مرورى بر بررسى روش هاى مختلف حذف آهن و منگنز از منابع آبى (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
13 مطالعات بافتی، پتروگرافی، توالی چینه شناسی و تعیین خاستگاه کانسار بوکسیت تاش (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست
14 نقش ذهن آگاهی در وابستگی به موبایل در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره
15 نقش صمیمت اجتماعی در وابستگی به موبایل در دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و مشاوره