عبداله امیدی

 عبداله امیدی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

عبداله امیدی

Abdollah Omidi

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان ترکیبی روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری شناختی بر نشانگان روانپزشکی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 2
2 بررسی اثر آسیب تروماتیک مغزی خفیف بر روی عملکرد هوش و حافظه در موتورسیکلت سواران (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
3 بررسی اثر بخشی آموزش کارگاهی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
4 بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و رابطه آن با برخی عوامل روانی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در پاییز سال 1386 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 3
5 بررسی نقش ذهن آگاهی، انعطاف پذیری روان شناختی و خودشناسی انسجامی بر بهزیستی روان شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 2
6 بررسی ویژگی های روانشناختی و شخصیتی جوانان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر کاشان، 1379 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 1
7 پیش بینی پذیرش و تعهد بر اساس ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان در زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
8 تاثیر رفتاردرمانی دی الکتیکی بر عملکرد اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 4
9 شیوع شناسی اختلالات روانی و عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در دانشجویان جدید الورود دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 2
10 گزارش یک مورد اثر انزجار درمانی (Aversion Therapy) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی و وسواسی جبری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 3
11 مقایسه نشانه های اضطراب و افسردگی در بین افراد سیگاری با الگوی روزانه و افراد سیگاری با الگوی غیرروزانه در مردان شهر کاشان طی سال 1395 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
2 اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنطیم هیجانی و رضایت زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
3 اثربخشی هیپنوتیزم درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختلال وسواسی جبری: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
4 Contextual Hypnotherapy (دریافت مقاله) اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم
5 Effect of dialectical behavior therapy on executive function and emotion regulation in bipolar disorder (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
6 بررسی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت خواب بیماران آرتریت روماتوئید (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
7 بررسی رابطه ذهن آگاهی با شدت ولع مصرف در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
8 بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در زنان متاهل مبتلا به سرطان سینه و رابطه ی آن با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
9 تاثیر پذیرش و تعهد درمانی بر آگاهی بدنی در بیماران با اختلال روانی سوماتیک سمپتوم: یک کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
10 تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اختلال پرخوری: آزمایش تصادفی کنترل شده یک سوکور (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
11 تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب سلامت بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
12 رابطه بین اضطراب سلامت با اجتناب تجربه ای و تحمل پریشانی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
13 مقایسه افسردگی و ذهن آگاهی زنان مبتلا به سرطان سینه و همتایان عادیشان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
14 نقش اجتناب تجربه ای و طرحواره های هیجانی درمشکلات بین فردی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
15 نقش واسطه ای انعطاف پذیری روانشناختی در رابطه بین افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و کیفیت زندگی در دو بعد روانی و جسمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری