محمدتقی پیربابایی

 محمدتقی پیربابایی دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

محمدتقی پیربابایی

Mohamad Taghi Pirbabaei

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دوره صفویه با نظریه فرهنگی هال (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 4، شماره: 1
2 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در معماری با رویکرد معرفتی از منظر تعقل در مساجد تاریخی و معاصر شهر تبریز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
3 تبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 12، شماره: 29
4 تبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 3، شماره: 6
5 تبیین نقش مساجد در ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنین محلات شهر ایرانی - اسلامی (مطالعه موردی: مسجد حسینیه اعظم، در محله حسینیه شهر زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
6 تجلی اسماءالحسنی در قالیچه های محرابی عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 10، شماره: 25
7 تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 8، شماره: 16
8 راهبردهای توسعه پایدار در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک AHP مطالعه موردی: روستاهای واقع در آران و بیدگل، کاشان و نطنز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
9 قیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تاکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایران (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 1
10 نقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
11 واکاوی ریشه های تاریخ در رویکرد بیوگرافی منظر (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 85
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتقای تاب آوری کلان شهر تبریز با پیاده سازی الگوی سیستم مدیریت و فرماندهی حادثه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
2 ارزیابی تاثیرگذاری مولفه های کالبدی بر سرمایه اجتماعی محلات شهر قشم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست
3 ارزیابی تأثیرات هندسهی معماری ایرانی- اسلامی بر ادراک مخاطبان به روش افتراق معنایی (نمونه موردی: آرایههای گنبدهای ایرانی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
4 ارزیابی کیفیت زندگی شهری در قالب شهر هوشمند (نمونه موردی: محله نوبر شهر تبریز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
5 ارزیابی مولفه های کیفی پیاده راه های شهری نمونه موردی :پیاده راه شیخ صفی الدین اردبیلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
6 اصول طراحی سبزراه های رودکناری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
7 امکان سنجی تحقق الگوی اعیانی سازی از طریق اصالت بخشی به یک بافت فرسوده شهری ( مطالعه موردی : بافت راسته کوچه کلانشهر تبریز ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
8 بازشناسی مفهوم شادی وسرزندگی درمعماری ایرانی -اسلامی (گسترش شادی از درون تا فضای معماری تمثیلی(معماری شاد، انسان مسرور) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
9 بازیابی اصول شهرسازی تبریز در دوره ایلخانی-تیموری، ترکمانی با رویکرد زایشی - گشتاری (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
10 بایسته های طراحی زائرسرا، فضاهای اقامتی زائران شهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
11 بررسی تطبیقی مولفه های فرهنگ در دیدگاه آموس راپاپورت و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
12 بررسی جایگاه ارزش های معماری خانه های ایرانی با معماری خانه های معاصر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
13 بررسی سیر تحول مفهوم مکان و مکان سازی و مولفه های کلیدی آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
14 بررسی شاخصه های فرهنگی ـ اجتماعی درخانه های معاصر (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
15 بررسی عوامل موثر در موفقیت خیابان های شهری با تکیه بر نظریه مکان سازی (نمونه موردی :خیابان والمان تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
16 بررسی عوامل موثربرایجادقرارگاه رفتاری نمونه موردی چهارراه آبرسان تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
17 بررسی مفهوم توسعه حمل و نقل مبنا و نقش طراحی شهری در توسعه آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
18 بررسی نقش پارکینگ در ساماندهی بافت پرازدحام شهری با بکارگیری شاخصه های توسعه حمل نقل مبنا(TOD) (نمونه موردی بافت مرکزی تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
19 بررسی نقش پارکینگ در ساماندهی بافت پرازدحام شهری با بکارگیری شاخصه های توسعه حمل و نقل مبنا((TOD (نمونه موردی بافت مرکزی تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
20 تاب آوری شهر؛ مفاهیم و مدل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
21 تأثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری ایرانی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
22 تحلیل چگونگی ادراک ذهنی شهروندان از جداره های شهری تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران
23 تحلیل نشانه های درون گرایی درمعماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
24 تعادل اقتصادی در معماری اسلامی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
25 راز و ابهام در معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
26 رهیافتی برای دستیابی به منظر پایدار رودکناری، نمونه موردی: رودخانه چشمه کیله تنکابن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
27 سنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده از تکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
28 سنجش و ارزیابی دیدگاه کاربران در بافت مرکزی شهر تبریز با تاکید بر رهیافت توسعه حمل و نقل مبنا(TOD) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
29 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت شهرها از منظر رویکرد مکان سازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
30 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت شهرها از منظر رویکرد مکان سازی 1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
31 کندوکاوی در مبانی فلسفی مدل ارزش گذاری هدانیک مسکن شهری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
32 ماهیت بازنمایی عناصر چهارگانه در هنر اسلامی بر اساس پیش متن های فلسفی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
33 مدلهای فراکتالی در معماری بومی ایران نمونه موردی روستای ماسوله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس
34 مفاهیم و جایگاه هویت و تدوین الگوهای ارزشی در معماری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
35 مقایسه تطبیقی روند مشارکت پذیری بازارهای سنتی (نمونه موردی: بازار قدیم تبریز و بازار قدیم نایین) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران
36 مولفه های توسعه پایدار درطراحی مسکن روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
37 نقش فرهنگ وقف در شکل گیری و توسعه عرصه های عمومی شهر اسلامی ایرانی مطالعه موردی مجموعه آرامگاهی بابک فیروزآباد میبد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
38 نگاهی به شناخت مفهوم مرکز از منظر کریستوفر الکساندر و بینش اسلامی با تاکید بر و نقش آن در آفرینش معماری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
39 واکاوی مفهوم مکان سازی ، گونه های مختلف مکان سازی و فرایند اجرای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران