دکتر علی نصیری

دکتر علی نصیری استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

دکتر علی نصیری

Dr. Ali Nasiri

استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.