دکتر سیامک پناهی

دکتر سیامک پناهی استادیار

دکتر سیامک پناهی

Dr. Siamak Panahi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Semantic Approach to Urban Graffiti from Semiotics Viewpoint (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 1
2 Analysis of the Liquid Architecture Ideology Based on Marcos Novak’s Theories (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 4
3 Defining Elements and Causes of Creating a Sense of Attachment and Belonging to Place by Studying the Interaction between Humans and the Artificial Environment (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
4 Role of Endogenous Development in Informal Habitation: An Analytical Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی تطبیقی حکمت اشراق در معماری مساجد دوره صفویه و معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
6 بررسی و تحلیل نقش سینما در انتقاد از شهر سازی مدرن (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 2، شماره: 2
7 بهره گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
8 شناخت مولفه پارالاکس و ریشه یابی آن در فلسفه طراحی استیون هال نمونه موردی : موزه هلسینکی، اکتشافات درون و تسراکت زمان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
9 فرش شهری، مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 3، شماره: 5
10 معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aesthetics of building decorations influenced by European neoclassic style in Naseri era of TehranSample: Mostofi al Mamalek house (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
2 آسیب شناسی تزئینات متاثرازسبک نئوکلاسیک اروپا درخانه مستوفی الممالک تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 آسیب شناسی محوطه پیش از تاریخ تپه زاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
4 آسیب نگاری و آسیب شناسی در جبهه شرقی سرای کاظمی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
5 اتصال فضای درون و برون در خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
6 ارزیابی توسعه معماری تعاملی با تاثیرپذیری از رویکرد تکنولوژی دیجیتال در طراحی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
7 افزایش بهره وری از نور روز در ساختمان های عمومی با استفاده از سایبان های دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
8 القای مفهوم حس مکان در طراحی محیطهای صنعتی با تاکید بر روانشناسی محیط در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
9 ایجاد حس مکان فضای کهن ایرانی با استفاده از فضای بینابین در طراحی مجموعه های گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
10 باز خوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
11 بازخوانی تاثیر ذن بر افول هنر پیکر تراشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
12 بازخوانی مفهوم خانه با دیدگاه هستی شناسانه و نمود آن در خانه ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
13 بررسی آسیب شناسی حسینیه کرسف (خدابنده) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 بررسی انرژی نقطه صفر در معماری با رویکرد استفاده بهینه انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
15 بررسی بحران نماهای شهری در شهرهای ایران و نقش آن در خوانایی سیمای شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
16 بررسی تاثیر طراحی فضای داخلی و مبلمان صنعتی کارخانه بر احساس رضایت مندی سلامت روانی و کاهش اضطراب کارکنان نمونه موردی بررسی شده کارخانه ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
17 بررسی تاثیر عالم اشراق در آفرینش آثار معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
18 بررسی تاثیر فضای بینابین در سازمان دهی فضایی معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
19 بررسی تاثیر هنر مجسمه سازی در سطوح معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 بررسی تطبیقی ساختار خانه حبیب آبادی اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
21 بررسی تطبیقی ساختار خانه قادریان اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
22 بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری، نمونه موردی: طراحی ایستگاه راه آهن کرج با رویکرد تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
23 بررسی جایگاه فلسفه نامکان ها و عبور از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
24 بررسی جایگاه مطالعات طراح در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
25 بررسی حکمت و هنر اسلامی بارگاه مقدس و ملکوتی امامزاده صالح (ع)تجریش تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
26 بررسی خانههای گودال باغچه کاشان با نگاهی به حیاط تقوی مجموعه عباسیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
27 بررسی دیدگاه فرم تابع دانش به عنوان روشی خلاقانه در فرآیند طراحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
28 بررسی ساختار فضایی و فنی سرای گلشن قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
29 بررسی سلسله مراتب درکشف فضای معماری و موسیقی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
30 بررسی معماری زمینه گرا در مجتمع های مسکونی نمونه موردی معماری مجتمع های مسکونی شهر رویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
31 بررسی معماری مبتنی بر اقلیم در ایران با رویکرد تاثیر باد در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
32 بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستف کیشلوفسکی، مطالعه موردی سهگانه(آبی، سفید، قرمز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی
33 بررسی نحوه آفرینش فضای معماری با تاکید بر مفهوم نشانه شناسی و بینامتنیت نمونه موردی موزه یهود برلین، دانیل لیبسکیند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
34 بررسی و تحلیل تالار شهر با رویکرد فضای تعاملی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
35 بررسی و شناخت معماری روح حاکم بر طبیعت تائوبر اساس آموزه های لائوتسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
36 پایداری روحی و روانی در مجتمع های مسکونی از طریق معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
37 تاثیر اندیشه ها و آرای ژیل دلوز و فیلیکس گتاری بر معماری دوران پست مدرن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
38 تاثیر فضاهای شهری کودکان بر کاهش بحرانهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
39 تاثیر هنر نگارگری در خلق فضا با ایجاد حس مکان عرفانی حماسی بر معماری دوره های زندیه قاجار و پهلوی و تحلیل این هنر با نگرشی بر اندیشه های سیاسی فلسفی دینی و علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
40 تبار شناسی بحران انرژی با نگرشی بر معماری رم باستان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
41 تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب 1357) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
42 تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب 1357) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
43 تبارشناسی مفهوم فضا در معماری پست مدرنیسم، با رویکرد به پارادایم زبان شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
44 تبلور اندیشه های ناب درآثار مانا (معماری صفویه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
45 تحلیل و بررسی هرمنوتیک وخوانش آن درهنرومعماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
46 توسعه گردشگری پایدار با احیا خانه های تاریخی دوران معاصر ایران (نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
47 جایگاه سایبرنتیکی هندسه های فولدینگ توپولوژیکال کاسپ موبیوس در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
48 چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفا بخش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
49 چکیده مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ تیپولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
50 چگونگی تاثیرآثارسالوادور دالی برمعماری سورئالیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
51 حفاظت از بناهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی و بخش خصوصی در ارائه کاربری مطالعه موردی: عمارت مسعودیه تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
52 حفاظت و باززنده سازی بافت های تاریخی و نقش آن درتوسعهپایدارش هری (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
53 خوانش اشتراک معماری و ادبیات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404
54 خوانش کالبدی عوامل حرکت و سکون در معماری اکسپرسیونیستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
55 دیالکتیک شهرهای جدید شهرهای عام وحس مکان (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
56 روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار معماری دوره مدرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
57 روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار نقاشی دوره صفویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
58 زیبا سازی معماری در اجرای مقاوم سازی ساختمانها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
59 زیباشناسی نور در فضای معماری (دریافت مقاله)