دکتر سیامک پناهی

دکتر سیامک پناهی استادیار

دکتر سیامک پناهی

Dr. Siamak Panahi

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Semantic Approach to Urban Graffiti from Semiotics Viewpoint (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 6، شماره: 1
2 Analysis of the Liquid Architecture Ideology Based on Marcos Novak’s Theories (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 4
3 ادراک پدیدارشناسانه معماری بر اساس تاثیر پذیری از مصالح (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
4 از فضاهای دیگر تا نامکان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 1
5 Defining Elements and Causes of Creating a Sense of Attachment and Belonging to Place by Studying the Interaction between Humans and the Artificial Environment (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
6 Role of Endogenous Development in Informal Habitation: An Analytical Study (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 1، شماره: 1
7 بررسی تطبیقی حکمت اشراق در معماری مساجد دوره صفویه و معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 17، شماره: 39
8 بررسی و تحلیل نقش سینما در انتقاد از شهر سازی مدرن (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 2، شماره: 2
9 بهره گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
10 تاثیر فضاهای معماری در درمان بیماری ها (نمونه موردی: سرطان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 10
11 تبیین مولفه های فضای معماری در سینمای کیارستمی با رویکرد پدیدارشناسانه به فیلم های سه گانه کوکر (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 7
12 تبیین نقش ساختمان های عمومی بر امنیت روانی شهروندان تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 12، شماره: 43
13 تدوین مدل جامع فرایند طراحی مشارکتی در مراکز آموزشی دانش آموز محور (دریافت مقاله) فصلنامه علمی معماری، مرمت و شهرسازی رف دوره: 1، شماره: 3
14 روش نشانه شناسی لایه ای در خوانش فضا های معماری (نمونه موردی: تئاتر شهر ،پهلوی دوم) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
15 شناخت معماری در تطبیق روش شناسی تفسیر و مراتب وجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 1، شماره: 3
16 شناخت مولفه پارالاکس و ریشه یابی آن در فلسفه طراحی استیون هال نمونه موردی : موزه هلسینکی، اکتشافات درون و تسراکت زمان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
17 فرش شهری، مقدمه ای بر شهرسازی فولدینگ (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 3، شماره: 5
18 مطالعه تطبیقی رهیافت های فرمی- فضایی معماری و نقاشی در مرور آثار مهرداد ایروانیان و علیرضا تغابنی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 106
19 معماری اندیشه، از ایده تا کانسپت (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 8، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Aesthetics of building decorations influenced by European neoclassic style in Naseri era of TehranSample: Mostofi al Mamalek house (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
2 آبگریزی سطوح آجری توسط زایکوسیل در قلعه بدلبوی ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
3 آسیب شناسی تزئینات متاثرازسبک نئوکلاسیک اروپا درخانه مستوفی الممالک تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 آسیب شناسی محوطه پیش از تاریخ تپه زاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
5 آسیب نگاری و آسیب شناسی در جبهه شرقی سرای کاظمی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
6 اتصال فضای درون و برون در خانه های سنتی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 ارزیابی توسعه معماری تعاملی با تاثیرپذیری از رویکرد تکنولوژی دیجیتال در طراحی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
8 افزایش بهره وری از نور روز در ساختمان های عمومی با استفاده از سایبان های دینامیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
9 القای مفهوم حس مکان در طراحی محیطهای صنعتی با تاکید بر روانشناسی محیط در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
10 ایجاد حس مکان فضای کهن ایرانی با استفاده از فضای بینابین در طراحی مجموعه های گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
11 باز خوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
12 بازخوانی تاثیر ذن بر افول هنر پیکر تراشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
13 بازخوانی مفهوم خانه با دیدگاه هستی شناسانه و نمود آن در خانه ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
14 بررسی آسیب شناسی حسینیه کرسف (خدابنده) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
15 بررسی انرژی نقطه صفر در معماری با رویکرد استفاده بهینه انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
16 بررسی بحران نماهای شهری در شهرهای ایران و نقش آن در خوانایی سیمای شهر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
17 بررسی تاثیر طراحی فضای داخلی و مبلمان صنعتی کارخانه بر احساس رضایت مندی سلامت روانی و کاهش اضطراب کارکنان نمونه موردی بررسی شده کارخانه ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
18 بررسی تاثیر عالم اشراق در آفرینش آثار معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
19 بررسی تاثیر فضای بینابین در سازمان دهی فضایی معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
20 بررسی تاثیر هنر مجسمه سازی در سطوح معماری ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 بررسی تطبیقی ساختار خانه حبیب آبادی اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
22 بررسی تطبیقی ساختار خانه قادریان اصفهان و نقش عوامل جغرافیایی در شکل گیری آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
23 بررسی تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری، نمونه موردی: طراحی ایستگاه راه آهن کرج با رویکرد تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
24 بررسی جایگاه فلسفه نامکان ها و عبور از آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
25 بررسی جایگاه مطالعات طراح در فرایند طراحی معماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
26 بررسی حکمت و هنر اسلامی بارگاه مقدس و ملکوتی امامزاده صالح (ع)تجریش تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
27 بررسی خانههای گودال باغچه کاشان با نگاهی به حیاط تقوی مجموعه عباسیان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
28 بررسی دیدگاه فرم تابع دانش به عنوان روشی خلاقانه در فرآیند طراحی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
29 بررسی ساختار فضایی و فنی سرای گلشن قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
30 بررسی سلسله مراتب درکشف فضای معماری و موسیقی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
31 بررسی معماری زمینه گرا در مجتمع های مسکونی نمونه موردی معماری مجتمع های مسکونی شهر رویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی عمران، معماری و محیط زیست پایدار
32 بررسی معماری مبتنی بر اقلیم در ایران با رویکرد تاثیر باد در اقلیم گرم و مرطوب نمونه موردی بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
33 بررسی مفهوم فضای معماری در سینمای کریستف کیشلوفسکی، مطالعه موردی سهگانه(آبی، سفید، قرمز) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های بنیادی در عمران،معماری و شهرسازی
34 بررسی نحوه آفرینش فضای معماری با تاکید بر مفهوم نشانه شناسی و بینامتنیت نمونه موردی موزه یهود برلین، دانیل لیبسکیند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
35 بررسی و تحلیل تالار شهر با رویکرد فضای تعاملی شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
36 بررسی و شناخت معماری روح حاکم بر طبیعت تائوبر اساس آموزه های لائوتسه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
37 پایداری روحی و روانی در مجتمع های مسکونی از طریق معماری زمینه گرا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
38 تاثیر اندیشه ها و آرای ژیل دلوز و فیلیکس گتاری بر معماری دوران پست مدرن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
39 تاثیر فضاهای شهری کودکان بر کاهش بحرانهای شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران شهری با چشم انداز افق 1404
40 تاثیر هنر نگارگری در خلق فضا با ایجاد حس مکان عرفانی حماسی بر معماری دوره های زندیه قاجار و پهلوی و تحلیل این هنر با نگرشی بر اندیشه های سیاسی فلسفی دینی و علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
41 تبار شناسی بحران انرژی با نگرشی بر معماری رم باستان (دریافت مقاله) همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
42 تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب 1357) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
43 تبارشناسی معماری معاصر ایران در فرآیند جهانی شدن (پس از انقلاب 1357) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
44 تبارشناسی مفهوم فضا در معماری پست مدرنیسم، با رویکرد به پارادایم زبان شناسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
45 تبلور اندیشه های ناب درآثار مانا (معماری صفویه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
46 تحلیل و بررسی هرمنوتیک وخوانش آن درهنرومعماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
47 توسعه گردشگری پایدار با احیا خانه های تاریخی دوران معاصر ایران (نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
48 جایگاه سایبرنتیکی هندسه های فولدینگ توپولوژیکال کاسپ موبیوس در معماری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
49 چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفا بخش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
50 چکیده مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ تیپولوژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
51 چگونگی تاثیرآثارسالوادور دالی برمعماری سورئالیسم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
52 حفاظت از بناهای تاریخی با رویکرد مشارکت مردمی و بخش خصوصی در ارائه کاربری مطالعه موردی: عمارت مسعودیه تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
53 حفاظت و باززنده سازی بافت های تاریخی و نقش آن درتوسعهپایدارش هری (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
54 خوانش اشتراک معماری و ادبیات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق ۱۴۰۴
55 خوانش کالبدی عوامل حرکت و سکون در معماری اکسپرسیونیستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
56 دیالکتیک شهرهای جدید شهرهای عام وحس مکان (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
57 روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار معماری دوره مدرن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
58 روش هرمنوتیک در باز خوانی آثار نقاشی دوره صفویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
59 زیبا سازی معماری در اجرای مقاوم سازی ساختمانها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
60 زیباشناسی نور در فضای معماری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
61 زیبایی شناسی تزئینات بناهای متأثر از سبک نئوکلاسیک اروپا در تهران ناصری، نمونه موردی: خانه مستوفی الممالک (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
62 شاخص های طراحی مجموعه های فرهنگی- سینمایی با رویکرد اکسپرسیونیسم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
63 شناخت گونه شناسی ریخت شناسی و موضع شناسی خانه هاشمی کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
64 شناخت و آسیب شناسی بنای سرای حاج سید قربان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
65 شناخت و آسیب شىاسی بنای سرای حاج سید قربان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
66 شناخت و بررسی ریخت شناسی مورفولوژی و گونه شناسی تیپولوژی حسینیه های ایران نمونه موردی حسینیه کرسف (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
67 صرفه جویی در انرژی فسیلی با ستفاده از سلولهای فوتوولتائیک در ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
68 طراحی برج چند منظوره با رویکرد معماری پایدار بر مبنای کانسپت خلقت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
69 طراحی فضاهای شهری عملگرا رویکردی به منظور توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی درمحیط های شهری: نمونه موردی طراحی نمایشگاه گلهای گلخانه ای در شهرستان پاکدشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
70 طراحی معماری مسکن معاصر فخر و انقطاع هویت تاریخی معماری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
71 طرح احیاء و تغییر کاربری سرای گلشن قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
72 طرح مرمت و احیاء خانه هاشمی کرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
73 طرح مرمت و نوسازی جبهه شرقی سرای کاظمی تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
74 عنوان طرح مرمت حسینیه نواب بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
75 فرآیند آسیب شناسی مرمت سرای تاریخی آقا در بازار اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
76 فرآیند طراحی خانه فلسفه از ایده تا طرح با رویکرد حکمت اشراق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
77 فرآیند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
78 فن شناسی و آسیب شناسی سرای گلشن در شهرستان قزوین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
79 کنکاشی بر نحوه شکل گیری فضای دوستانه در مراکز تجاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
80 کنکاشی پیرامون آبگریزی سطوح توسط "زایکوسیل" در مرمت مصالح (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
81 کنکاشی پیرامون تیپولوژی گونه شناسی ومورفولوژی ریخت شناسی سراهای ایران دردوره قاجاریه نمونه موردی سرای کاظمی تهران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
82 کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری 1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
83 کنکاشی پیرامون فضا درمانی در معماری 2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
84 کنکاشی پیرامون گونه شناسی تیپولوژی و ریخت شناسی مورفولوژی خانه های کاشان نمونه موردی: خانه عباسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
85 کنکاشی پیرامون نقاشی و تصویر سازی در تفکر ذن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
86 کنکاشی پیرامون هستی شناسی : گونه شناسی تیپولوژی، ریخت شناسی مورفولوژی و موضع شناسی توپولوژی مسجد مدرسه سپهسالار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
87 کیمیای اوج بررسی تاثیر عالم شهود درخلق آثار معماری بارویکرد دریافت تخیل و پرداخت تصور درذهن معمار (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
88 مدیریت بحران درایوان تخت مرمرکاخ گلستان تهران به لحاظ سازه ای (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
89 مرمت سنگ تاج تخت مرمر کاخ گلستان تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
90 مصالح هوشمند: انقلابی در معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
91 مطالعه تطبیقی ایوان تخت مرمر کاخ گلستان تهران به لحاظ مورفولوژی ریخت شناسی نما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
92 مطالعه تطبیقی زبان فرم در هنر ایران و هند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
93 مطالعه تیپولوژی و مرفولوژی مهمانپذیرهای ایران در دوره قاجاریه در نمونه موردی:فردوسی ابوالقاسم شیرازی ملایر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
94 مطالعه و بررسی ریخت شناسی گونه شناسی و موضع شناسی حسینیه های دوره صفویه نمونه موردی حسینیه نواب بیرجند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
95 معرفی چهار مهر دوره تاریخی موزه فلک الافلاک با شیوه تطبیقی دوره ساسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
96 معماری پایدار در برج های چند منظوره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
97 معماری در دیالکتیک بین مرگ و حیات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
98 معماری زمینه گرا با مفهوم سکونت در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
99 مفهوم شدن درمعماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
100 مقاله طرح مرمت و احیاء خانه یداللهی کاشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
101 مقایسه تطبیقی روند طراحی معماری با طراحی خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
102 مقایسه تطبیقی فضای سایبری از دو جنبه مسئله و راه حل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار
103 مقایسه تطبیقی وجوه مشترک معماری و مجسمه سازی در آثار پرویزتناولی و کامران دیبا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
104 مقدمه ای بر نقد فمینیسم با رویکرد فولد-آنفولدینگ folding-Unfolded (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
105 نانوتکنولوژی ونقش آن درمصالح ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
106 نقش فضای بینابین در سازماندهی معماری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
107 نقش قنات درطراحی معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
108 نقش کلیدی تمدن و هویت معماری درحفظ و تداوم تاریخی شهرها (دریافت مقاله) همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی
109 نقش لویی کان در معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
110 نقش مدرنیزم در تغییر فرم و محتوای معماری داخلی فضاهای همگانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
111 نقش مرمت و آسیب شناسی بناهای تاریخی درتوسعه گردشگری پایدار نمونه موردی :خانه مستوفی الممالک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
112 نقش مصالح در تبیین مبانی نظری سبک های معماری مدرن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
113 نوربازیگری توانا درتمایز ادراک فضا بارویکرد معماری سنتی و معاصر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
114 ویژگی های معماری و آرایه های عمارت شجاع الملک همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی