دکتر مهدی الهی

دکتر مهدی الهی استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

دکتر مهدی الهی

Dr. Mahdi Elahi

استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 توصیف منحنی رشد در بره های نر و ماده نژاد بلوچی با مدل های غیرخطی رشد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن و پونه کوهی بر فرا سنجه های تخمیری در آزمایش تولید گاز( Gas Production) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
2 بررسی تاثیر فصل زایش تولید شیر و فاصله زایش بر میانگین سن زایش گاو های نژاد هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
3 بررسی جداسازی باکتری پپتواسترپتوکوکوس انیروبیوس peptostreptococcus anaerobius از محیط شکمبه و تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن و پونه کوهی بر روی باکتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
4 بررسی جداسازی باکتری لاکتوباسیلوس از محیط شکمبه و تاثیر سطوح متفاوت اسانس های دارچین و سیر بر روی باکتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
5 مطالعه تاثیر سن زایش بر شاخص بهینه تداوم شیرواری گاوهای هلشتاین شکم اول (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 مطلعه تاثیر فصل زایمان بر میانگین روزهای باز و فاصله زایش گاوهای شیری هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار