اکبر تقی زاده

 اکبر تقی زاده استاد دانشگاه تبریز

اکبر تقی زاده

Akbar Taghi zade

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته شده بر عملکرد پروار، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه ای در بره های نر افشاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 3
2 اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و شکمبه ای در گاوهای هلشتاین شیرده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 3
3 اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 3
4 اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 1
5 اثرات ضدقارچی و هم افزایی برخی گونه های لاکتوباسیل و نانوذرات سلنیوم بر مهار رشد کاندیدا آلبیکنس (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 6
6 برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه پذیری وتولید گازشبدرایرانی درمراحل مختلف برداشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 3
7 بررسی آثار جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 4
8 تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 1
9 تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر روی پارامترهای هضمی پوست پسته با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
10 تاثیر مکمل شیر روماک اکسترا بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای و غیر تغذیه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 8، شماره: 1
11 تعیین ارزش تغذیه ای دانه ی گلرنگ خام و فرآوری شده با حرارت با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی و تولید گاز و بررسی روند تجزیه پذیری ماده خشک آنها با مدلهایهضمی مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
12 جداسازی ذرات سبوس گندم و بررسی ارزش تغذیه ای انها با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
13 جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 3
14 مقایسه اثر منابع مختلف سلنیوم در جیره های غنی از پنبه دانه بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، صفات عملکردی و فراسنجه های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آفلاتوکسین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثرات مکمل دارویی گیاهی بیوهربال بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) در علوم دامی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
4 بررسی اثر ایزومرهای 9 - سیس 11 - ترانس و 10 - ترانس 12 - سیس اسید لینولییک کنژوگه CLA بر فراسنجه های رشد و تغذیه ای خرچنگ دراز آب شیرین Astacus Leptodactylus (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
5 بررسی اثرات شیرکامل و انواع جایگزین های شیرتجاری برروی عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
6 بررسی برخی از سازه‌های موثر بر بازدهی تولید مثل در گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 بررسی روند تجزیه پذیری ماده خشک تفاله انار با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 تاثیر استفاده از لازالوسید برمتابولیت های خون گاوهای شیری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 تاثیر استفاده ازمنابع مختلف چربی در عملکرد رشد ،پاسخ ایمنی و پارامترهای شکمبه ای گوساله های شیر خوار (دریافت مقاله) همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی
10 تخمین میزان ناپدید شدن ماده خشک در انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 تعیین ارزش غذایی پسماند ساقه و کمپوست قارچ دکمه ای سفید با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
12 تعیین ارزش غذایی تفاله سیب با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
13 تعیین ارزش غذایی چین های مختلف یونجه با استفاده از روش های کیسه های نایلونی تولید گاز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
14 تعیین ارزش غذایی ضایعات سبزیجات و هویج با استفاده از روش تولیدگاز (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
15 تعیین پروتئین قابل متابولیسم برخی از ضایعات کشاورزی مورد استفاده در تغذیه دام با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
16 تعیین پروتئین قابل متابولیسم خارشتر با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفند قزل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
17 تعیین تجزیه پذیری پروتئین کاه گندم عملآوری شده و نشده با قارچ صدفی با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
18 تعیین تجزیه پذیری ماده خشک کاه گندم عملآوری شده و نشده با قارچ صدفی با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
19 تعیین خصوصیات تجزیه پذیری ساقه و کمپوست قارچ دکمه ای سفید با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 تعیین و تصحیح رکوردهای روز آزمون غیر طبیعی برای صفات تولیدی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 متان حاصل از تخمیر مواد خوراکی در نشخوارکنندگان و راهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری