دکتر اکبر تقی زاده

دکتر اکبر تقی زاده استاد دانشگاه تبریز

دکتر اکبر تقی زاده

Dr. Akbar Taghi zade

استاد دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودنی باکتریایی تولید کننده اسید لاکتیک ناهمگن بر ترکیبات شیمیایی و خصوصیات تخمیری مخلوط یونجه پلاسیده شده به همراه تفاله پرتقال (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 1
2 اثر افزودنی باکتریایی و پری بیوتیکی بر پروفایل تخمیر و تجزیه پذیری شکمبه ای مواد مغذی سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 2
3 اثر افزودنی های باکتریایی و پری بیوتیکی بر ترکیب شیمیایی، تولید گاز و پایداری هوازی سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 2
4 اثر پرتوتابی مایکروویو بر ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتئین خام دانه گلرنگ با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و کیسه های نایلونی متحرک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
5 اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته شده بر عملکرد پروار، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه ای در بره های نر افشاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 6، شماره: 3
6 اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و شکمبه ای در گاوهای هلشتاین شیرده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 3
7 اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 49، شماره: 3
8 اثر سطوح مختلف تفاله انگور بر عملکرد تولید و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 4
9 اثر سطوح مختلف لسیتین سویا بر کیفیت، پراکسیداسیون لیپیدها و یکپارچگی غشاء آکروزومی اسپرم بعد از فرآیند انجماد-یخ گشایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 1
10 اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 1
11 اثر منابع مختلف سلنیوم بر فراسنجه های خونی و پاسخ آنتی اکسیدانی گاوهای شیری هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 2
12 اثرات اشکال مختلف عنصر روی بر خصوصیات هضمی خوراک گاوهای شیرده با تولید بالا ، با استفاده از روش های تولید گاز و کیسه نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 1
13 اثرات سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد تولید مرغ های تخم گذار و کیفیت داخلی تخم مرغ در دما و زمان های مختلف نگهداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 27، شماره: 3
14 اثرات ضدقارچی و هم افزایی برخی گونه های لاکتوباسیل و نانوذرات سلنیوم بر مهار رشد کاندیدا آلبیکنس (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 12، شماره: 6
15 اثرات میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پایین بر میزان آنزیم های کبدی در خوکچه هندی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 26، شماره: 3
16 ارزش غذایی تفاله ی انگور و برگ مو کشمشی با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 4
17 ارزیابی عملکرد و پروتئین گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در کشت مخلوط با باقلا (Vicia faba L.) تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 4
18 برآورد ترکیبات شیمیایی، تجزیه پذیری وتولید گازشبدرایرانی درمراحل مختلف برداشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 3
19 بررسی آثار جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 50، شماره: 4
20 بررسی اثر اشکال مختلف سلنیوم بر خصوصیات هضمی خوراک کاملا مخلوط گاوهای پر شیر، با استفاده از روش های آزمایشگاهی و کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 31، شماره: 2
21 بررسی اثر مکمل چربی CLA و افزودنی های چربی بر روی عملکرد تولیدی، توازن انرژی،تولید شیر و ترکیبات آن و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای شیری هلشتاین در دوره انتقال (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 3
22 بررسی اثرات بایوپلوس ۲ ب و بایومس روی فلور روده ، متابولیت ها و پارامترهای خونی گوساله های شیرخوار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 1
23 بررسی ارزش غذایی گاودانه خام و عمل آوری شده با استفاده از روش های آزمایشگاهی و آزمون تولیدگاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 2
24 بررسی تأثیر زمان برداشت بر ویژگی‌های کمّی و کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
25 بررسی چندشکلی ژن POU۱F۱ و ارتباط آن با صفات بیومتریک در گوسفندان ماکویی به روش PCR-SSCP (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
26 بررسی میزان آلودگی آفلاتوکسین در خوراک مصرفی و شیر تولیدی و شناسایی مولکولی سویه قارچی آن در برخی از گاوداری های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 29، شماره: 2
27 پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک های آماده دوره آغازین جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 4
28 تاثیر استفاده از افزودنی های مختلف بیولوژیکی بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات تخمیری سیلاژ ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 14، شماره: 1
29 تاثیر استفاده از سطوح مختلف قند رافینوز در نگهداری اسپرم منجمد نژادهای مختلف قوچ در فصل تولیدمثلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 2
30 تاثیر اشکال مختلف سلنیوم بر فراسنجه های تولید گاز، تخمیر شکمبه و جمعیت پروتوزوآی شکمبه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 3
31 تاثیر افزودن مکمل های آلی و نانو مس بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، کلسترول زرده و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 33، شماره: 1
32 تاثیر افزودنی پروبیوتیک بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 1
33 تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 7، شماره: 1
34 تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر روی پارامترهای هضمی پوست پسته با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 1
35 تاثیر تغذیه منابع مختلف چربی در اواخر آبستنی و اوایل دوره شیردهی بر قابلیت هضم ظاهری، فراسنجه های شکمبه ای و الگوی تغییرات اسیدهای چرب شیر میش های افشاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 11، شماره: 4
36 تاثیر تغذیه ی لاکتوفرین و پروبیوتیک بر وضعیت سلامت و کاهش آلودگی به باکتری اشرشیاکلای در بره های شیرخوار نژاد قزل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 34، شماره: 1
37 تاثیر جاذب طبیعی بنتونیت در کاهش اثرات منفی آفلاتوکسین B۱ بر عملکرد و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تولیدات دامی دوره: 4، شماره: 3
38 تاثیر روش های مختلف فرآوری دانه سویا بر قابلیت تجزیه پذیری پروتئین و ماده خشک آن با استفاده از روش های تولید گاز و کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 1
39 تاثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوج ههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 2، شماره: 1
40 تاثیر فرآوری حرارتی بر گوارش پذیری و ساختار میکروسکوپی دانه سورگوم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 30، شماره: 1
41 تاثیر لازالوسید بر اکوسیستم و پارامترهای شکمبه ای گوسفند قزل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 3
42 تاثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر قابلیت هضم جیره های پرواری و فاکتورهای شکمبه ای و متابولیت های خونی گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 2
43 تاثیر مکمل شیر روماک اکسترا بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای و غیر تغذیه ای گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 8، شماره: 1
44 تاثیر واریته و تفت دادن بر خصوصیات فیزیکی و تجزیه پذیری شکمبه ای دانه جو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 28، شماره: 3
45 تاثیر واریته و میزان تفت دادن بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تخمیری و فیزیکی دانه جو با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
46 تخمین ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و فراسنجه های تخمیری تفاله مرکبات با استفاده روش کیسه های نایلونی و تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 23، شماره: 1
47 ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای ورمی کمپوست مکمل شده با مقادیر محتویات شکمبه ای، ضایعات میوه و سبزیجات و ضایعات قارچ صدفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 10، شماره: 1
48 ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز ورمی کمپوست تهیه شده از محتویات شکمبه ای مکمل شده با مقادیر مختلف فضولات طیور گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 8، شماره: 4
49 تعیین ارزش تغذیه ای دانه ی گلرنگ خام و فرآوری شده با حرارت با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی و تولید گاز و بررسی روند تجزیه پذیری ماده خشک آنها با مدلهایهضمی مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
50 تعیین ارزش تغذیه ای ضایعات چای سبز و سیاه در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده از روش آزمایشگاهی تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
51 تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 1
52 تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای ورمی کمپوست حاصل از محتویات شکمبه ای مکمل شده با پسماندهای میوه و سبزیجات، قارچ صدفی و فضولات گاوی با استفاده از تکنیک تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 1
53 تعیین ترکیب شیمیایی و فراسنجه های تولید گاز دانه ماشک، خلر و گاودانه با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 26، شماره: 3
54 تعیین ترکیبات شیمیایی، عناصر معدنی و انرژی خام دانه جو، دانه گندم و سبوس گندم استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 32، شماره: 2
55 تعیین میزان تجزیه‫پذیری و ضرایب هضمی کنجاله کانولا با روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 6، شماره: 4
56 جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره های دورگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 5، شماره: 1
57 جداسازی ذرات سبوس گندم و بررسی ارزش تغذیه ای انها با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
58 جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 3، شماره: 3
59 مطالعه امکان تنظیم جیره غذایی عاری از پودر ماهی در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 25، شماره: 3
60 مقایسه اثر منابع مختلف سلنیوم در جیره های غنی از پنبه دانه بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، صفات عملکردی و فراسنجه های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 2
61 مقایسه ارزش غذایی و عملکرد کیفی ۱۷ اکوتیپ یونجه در تغذیه نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم دامی دوره: 24، شماره: 4
62 مقایسه برازش عملکرد توابع چند جمله ای در مدل رگرسیون تصادفی برای رکوردهای روزآزمون تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 3، شماره: 6
63 نقش نیتروژن، فسفر و کودهای زیستی در بهبود عملکرد و شاخص های کیفی علوفه کنگر فرنگی (Cynara Scolymus L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آفلاتوکسین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثرات مکمل دارویی گیاهی بیوهربال بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem) در علوم دامی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
4 بررسی اثر افزودنی باکتریایی و کاه گندم بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ سیب زمینی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
5 بررسی اثر افزودنی باکتریایی، آنزیمی و ملاس بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ تفاله لیمو(Citrus aurantifolia) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
6 بررسی اثر ایزومرهای 9 - سیس 11 - ترانس و 10 - ترانس 12 - سیس اسید لینولییک کنژوگه CLA بر فراسنجه های رشد و تغذیه ای خرچنگ دراز آب شیرین Astacus Leptodactylus (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
7 بررسی اثرات شیرکامل و انواع جایگزین های شیرتجاری برروی عملکرد گوساله های شیرخوار هلشتاین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
8 بررسی برخی از سازه‌های موثر بر بازدهی تولید مثل در گاوهای هلشتاین استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی تاثیر منابع غنی از پکتین و غنی از نشاسته بر الگو تخمیر و ویژگی های فیزیکو شیمیایی سیلاژ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
10 بررسی روند تجزیه پذیری ماده خشک تفاله انار با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
11 تاثیر استفاده از لازالوسید برمتابولیت های خون گاوهای شیری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
12 تاثیر استفاده ازمنابع مختلف چربی در عملکرد رشد ،پاسخ ایمنی و پارامترهای شکمبه ای گوساله های شیر خوار (دریافت مقاله) همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی
13 تاثیر افزودنی آنزیمی و میکروبی بر پارامترهای تخمیر سیلاژ تفاله لیمو عمانی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
14 تاثیر سطوح مختلف لازالوسید بر ارزش غذایی جیره خوراکی گاوهای شیرده با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
15 تاثیر سطوح مختلف لازالوسید بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده آلی و انرژی ویژه شیردهی جیره خوراکی با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افزودنی های خوراک دام و طیور با محوریت تنش های محیطی
16 تأثیر استفاده از مولتی آنزیم آویزایم 1502 در جیرههای غذایی بر پایه ذرت و کنجاله سویا باسطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
17 تأثیر برخی جیرههای غذایی پریاستارترتجارتی برعملکرد جوجههایگوشتی در دوره رشد (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
18 تخمین میزان ناپدید شدن ماده خشک در انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
19 تعیین ارزش غذایی پسماند ساقه و کمپوست قارچ دکمه ای سفید با استفاده از روش تولید گاز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
20 تعیین ارزش غذایی تفاله سیب با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 تعیین ارزش غذایی چین های مختلف یونجه با استفاده از روش های کیسه های نایلونی تولید گاز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
22 تعیین ارزش غذایی ضایعات سبزیجات و هویج با استفاده از روش تولیدگاز (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
23 تعیین پروتئین قابل متابولیسم برخی از ضایعات کشاورزی مورد استفاده در تغذیه دام با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
24 تعیین پروتئین قابل متابولیسم خارشتر با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفند قزل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 تعیین تجزیه پذیری پروتئین کاه گندم عملآوری شده و نشده با قارچ صدفی با استفاده از روشهای کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
26 تعیین تجزیه پذیری ماده خشک کاه گندم عملآوری شده و نشده با قارچ صدفی با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) همایش ملی تغذیه دام و طیور
27 تعیین خصوصیات تجزیه پذیری ساقه و کمپوست قارچ دکمه ای سفید با استفاده از روش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
28 تعیین و تصحیح رکوردهای روز آزمون غیر طبیعی برای صفات تولیدی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 غنی سازی تولیدات دامی با سلنیوم بعنوان مواد غذایی فراسودمند (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
30 فرآوری آنزیمی و میکروبی تفاله لیمو عمانی جهت تغذیه در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
31 متان حاصل از تخمیر مواد خوراکی در نشخوارکنندگان و راهکارهای کاهش آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری