علی دولتی مهر

 علی دولتی مهر رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل

علی دولتی مهر

Ali Dolati Mehr

رئیس اداره کل هواشناسی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.