دکتر آزاده احمدی

دکتر آزاده احمدی دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان-  دکتری مدیریت منابع آب

دکتر آزاده احمدی

Dr. Azadeh Ahmadi

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت میمه اصفهان با استفاده از روشهای تطبیقی DRASTIC، GODS و AVI (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 2
2 ارزیابی اقتصادی پیاده سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
3 ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست های بهره برداری انتقال آب بین حوزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 3، شماره: 2
4 ارزیابی پایداری حوضه های آبریز با تلفیق تئوری بازی و شاخص های پایداری ترکیبی در طرح انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 15، شماره: 2
5 انتخاب بهترین سناریوی تخصیص منابع آب حوضه کارون با استفاده از روش های تصمیم گیری اجتماعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 9، شماره: 4
6 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر فرآیند تبدیل برف به رواناب، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 2
7 به کارگیری ابزارهای اقتصادی در افزایش بهره وری آب: مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 1
8 بهینه سازی شبکه های فاضلاب با الگوریتم دسته ذرات باقابلیت پرواز بازگشتی و مجهز به حافظه هارمونی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
9 پاسخ رواناب به تغییرپذیری اقلیمی و فعالیت های انسانی در حوضه رودخانه کشکان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 3
10 پهنه بندی کیفی رودخانه ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل طبقه بندی فازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
11 پیش بینی بلند مدت بارش بر پایه الگوهای پیوند دور اقلیمی مطالعه موردی: حوضه آبریز اهر چای (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
12 تحلیل اقتصادی انتخاب طرح های کنترل سیلاب در زمان ساخت سدهای انحرافی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 2
13 تحلیل پایداری معاهدات در رودخانه های مرزی با استفاده از نظریه بازی ها ، مطالعه موردی: رودخانه هریرود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 4
14 تدوین سیاست های تخصیص بار آلودگی در رودخانه ها با استفاده از رویکرد گزینش اجتماعی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 94
15 تدوین یک مدل پویای برنامه ریزی به منظور تخصیص منابع آب های سطحی و زیرزمینی، مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 11، شماره: 1
16 توسعه چارچوب بازار آب بین بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
17 چالش ها و ملاحظات حقوق بازار آب محلی، مطالعه موردی: دشت اصفهان-برخوار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 5
18 شبیه سازی و ارزیابی رفتار و تعاملات ذینفعان و شرکت آب منطقه ای آب تحت چارچوب مدل سازی عامل بنیان در محدوده لنجانات حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 14، شماره: 2
19 کاربردتئوری تصمیم گیری بی دربهره برداری ازمخزن: مطالعه موردی سدستارخان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 39، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of climate change impacts on Agricultural water demands (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
2 آنالیز حساسیت آسیب پذیری آب زیرزمینی دشت میمه اصفهان با استفاده ازروش دراستیک (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
3 ارائه ساختاری به منظور مدیریت تلفیقی منابع آبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارزیابی آسیب پذیری سدها با رویکرد مدیریت استراتژیک: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
5 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بااستفاده ازوزن دهی مدلهای چندگانه AOGCM (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات بار فسفر حوضه آبریز و تغذیه گرایی مخزن سد مهاباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
7 ارزیابی اقتصادی زمینه های نقل و انتقال آب دربازارآب، مطالعه موردی: بخشی ازمنطقه مهیارشمالی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی چند معیاره مدلهای گردش عمومی برای حوضه آبریز کرخه و انتخاب مدلهای مناسب برای مطالعات تغییر اقلیم این حوضه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
9 ارزیابی دقت پوشش برف روزانه و هشت روزه سنجنده MODIS در بررسی تغییرات سطح پوشش برف ، مطالعه موردی: حوضه آبریز بالادست سد زاینده رود (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
10 ارزیابی شاخص‌های پایداری طرح‌های توسعه منابع آب با نگرش مهندسی ارزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
11 ارزیابی عوامل موثر بر جریان ورودی به سد زاینده رود با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 ارزیابی و آنالیز حساسیت آسیب پذیری آبهای زیرزمینی حوضه آبریز زاینده روددر مقابل پارامتر تغذیه خالص به روش دراستیک (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 استفاده از ابزار شبکه های بیزین در تعیین سطوح ریسک زیست محیطی سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
14 الگوریتم ارزیابی اقتصادی طرح های انتقال آب، مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
15 Bayesian Stochastic Genetic Algorithm for Operation of Reservoirs (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 Determining the economic value of agricultural water for developing water management policies: A case study (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
17 Watershed planning using MODSIM Simulation Model under Different Management Strategies, A Case Study: Maharlou-Bakhtegan Watershed (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 برآورد تبخیر و تعرق واقعی با بکارگیری اطلاعات سنجش از دور سنجنده MODIS،مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - حوضه نجف آباد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
19 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش در حوزه آبریز سد مهاباد (با استفاده از مدل CanESM2) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
20 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر دما و بارش در حوزه آبریز سد مهاباد (با استفاده از مدل HadCM3) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
21 بررسی طرح انتقال آب با کمک پویایی سیستم و تئوری بازی ها، مطالعه موردی: طرح بهشت آباد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
22 بررسی قابلیت های استاده از مهندسی ارزش در طرح های توسعه منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 بهره برداری از منابع آب با رویکرد جامع و پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
24 بهینه سازی شبکه های فاضلاب با استفاده از الگوریتم گروه خرده های اصلاح شده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 پیاده سازی مدیریت جامع منابع آب در چارچوب یک سیستم پشتیبانی در تصمیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
26 پیش بینی بلند مدت رواناب ورودی به مخزن سد زاینده رود با استفاده از سیگنالهای بزرگ مقیاس اقلیمی و روش های محاسباتی هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 پیش بینی و شبیه سازی رواناب با استفاده از مدلهای MIKE11/NAM ANFIS (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
28 پیشبینی روزانه بارش با استفاده از مدلهای ANNs و ANFIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
29 تحلیل پدیدة ضربه قوچ یک بعدی به روش اجزاء محدود با شرایط مرزی پیچیده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
30 تخصیص آب رودخانه با مدل های ورشکستگی مطالعه موردی:رودخانه زاینده رود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 تخصیص بار آلودگی بر اساس تغییرات آنتروپی رودخانه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
32 تخمین پارامترهای مدل ماسکینگام با استفاده از تکنیک بهینه یاب solver در نرم افزار excel (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
33 تدوین الگوی بهره‌برداری از مخزن با در نظر گرفتن تغییر اقلیم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 تدوین مدل بهینه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت نجف آباد اصفهان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
35 تدوین مدل پیش بینی بارش با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
36 تدوین مدل چند هدفه مدیریت کیفی منابع آب در مخازن سدها، مطالعه موردی: سد خرسان 3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
37 تدوین یک مدل حل اختلاف در مدیریت کیفی رودخانه با استفاده از رویکرد چانه زنی بازگشتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 توسعه مدل شبیه سازی حوضه آب ریز زایندهرود با ابزار RIBASIM (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
39 چارچوب مطالعات اجتماعی در بهره برداری از تأسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی، مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی دشت پیر سهراب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
40 چالش های اجرای مجموعه قوانین و سیاست ها در حفاظت و احیاء منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
41 چالش‌ها و فرصت‌های بکارگیری مدل‌های بهره‌برداری بهینه  از سیستم‌های منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
42 حل اختلاف در رودخانه های مرزی با استفاده از نظریه بازی ها مطالعه موردی: رودخانه هریرود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
43 شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
44 شبیه سازی کمی و کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی :مطالعه موردی:دشت لنجانات اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
45 فرآیند تصمیم سازی مبتنی بررتبه بندی سناریو و مشارکت ذینفعان مورد مطالعاتی حوضه آبریززاینده رود (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
46 فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان ولدیان (دریافت مقاله) اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی ۱۴۰۱
47 قطعه بندی گلبول های قرمز خون به منظور تشخیص ناهنجاریهای خونی بر اساس روش آبخیزداری با کنترل نشانگر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
48 کاربرد مدل استوکستیک بهره‌برداری از مخزن با استفاده از تئوری بی: مطالعه موردی (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
49 کاربرد مدل SWAT در بهبود برآورد رواناب پایین دست، مطالعه موردی: سد زاینده رود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
50 کاربرد مدل های حل اختلاف در بهره برداری از سدهای چند منظوره برقابی : مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
51 مد لسازی راکتور ایرلیفت با حلقه داخلی با استفاده از مدل مخازن همزده پشت سر هم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 مدلسازی کیفی سناریوهای بارآلودگی فسفات در مخزن سد درودزن با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
53 مدیریت جامع سیلاب :سیستم هشدار سیل سد زیردان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
54 مدیریت سیلاب بر مبنای ریسک (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
55 مدیریت سیلابدشت و تعیین کاربری بهینه اراضی بر اساس بهینه سازی تحت ریسک: مطالعه موردی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
56 مدیریت کیفی منابع آب با نگرش پایداری حوزه آبریز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
57 مدیریت مناقشات آب های زیرزمینی با استفاده از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
58 مروری بر مدل های آژانس محور در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
59 وضعیت آبخوان های حوزه آبخیز اواغلی بر اساس برخی شاخص های کمی پایداری آبخوان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
60 وضعیت آبخوان یزدکان در حوزه آبخیز خوی بر اساس برخی شاخص های کیفی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
61 همبست آب و انسان: لزوم نگرشی جدید در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران