مجتبی مزروعی

 مجتبی مزروعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

مجتبی مزروعی

Mojtaba Mazroii

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.