دکتر منصور اسلامی

دکتر منصور اسلامی دانشیار دانشگاه مازندران

دکتر منصور اسلامی

Dr. Mansour Eslami

دانشیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تمرین با زمان بندی حسی بیرونی بر میانگین سطح و دامنه مرکز فشار تعادل ایستا و پویای سالمندان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 26
2 ارزیابی هماهنگی و تغییرپذیری بین مفصلی ناحیه پا در پی استفاده از ارتزهای پا با درجات سختی متفاوت طی فاز اتکای دویدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 11، شماره: 26
3 Effect of shoes containing nanosilica particles on knee valgus in active females during landing (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 2، شماره: 1
4 تاثیر تغییر تکنیک استارت دو سرعت بر سختی اندام تحتانی در دونده های سرعت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 5، شماره: 13
5 تاثیر دو نوع کفش با تخت متفاوت بر محتوای فرکانسی نیروهای عکس العمل زمین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 6، شماره: 16
6 تاثیر سه ارتفاع متفاوت زین بر اکسیژن مصرفی و اقتصاد انرژی دوچرخه سواران نخبه ملی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 13، شماره: 30
7 تاثیر کفش ورزشی با زیره نانوسیلیکا بر بارگیری عمودی و بزرگی نیروی های عمودی و قدامی- خلفی عکس العمل زمین در فاز اتکای دویدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 6، شماره: 15
8 تاثیر گوه جانبی پا با شیب های مختلف بر کینماتیک پا با استفاده از تکنیک آنالیز مولفه های اصلی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 19، شماره: 1
9 تاثیر نواربندی کشکک بر گشتاور سه بعدی مفاصل زانو و ران زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی طی مرحله اتکای دویدن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 7، شماره: 18
10 تاثیر نوع کفش بر جذب شوک در دختران با کف پای صاف حین راه رفتن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 6، شماره: 16
11 تدوین مقادیر نرمی قدرت، انعطاف پذیری و هم راستایی اندام ها ی تحتانی در دوندگان مرد جوان استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 10، شماره: 24
12 تدوین نیمرخ بیومکانیکی فنون کشتی براساس الگوریتم منطق فازی در کشتی گیران آزادکار نخبه شهرستان جویبار در شش گروه وزنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 12، شماره: 28
13 مقایسه نرخ بارگذاری و محتوای فرکانس نیروی برخورد بین پای غالب و غیرغالب در تغییر جهت جانبی پیش بینی شده و پیش بینی نشده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 9، شماره: 21
14 مقایسه هماهنگی و تغییرپذیری مفاصل اندام فوقانی در پاروکشی کایاک مردان جوان نیمه حرفه ای و نخبه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 10، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر کفش بر شاخص تقارن در نیروهای عکس العمل زمین طی فاز اتکای دویدن (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
2 اثر کفی با درجات متفاوت سختی بر الگوهای هماهنگی مفاصل پا در مرحله اتکای دویدن (دریافت مقاله) همایش منطقه ای رویکردهای نوین فیزیولوژی و طب ورزشی
3 اثر کفی با درجات متفاوت سختی بر الگوهای هماهنگی مفاصل پا در مرحله اتکای دویدن (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در فیزیولوژی ورزشی
4 ارتباط بین افتادگی استخوان ناوی و کینماتیک مچ پا در مرحله ی اتکا دویدن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران
5 استعدادیابی فوتبالیست های نخبه زن ایرانی بر پایه شاخص های آنتروپومتریکی و بیومکانیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی
6 Comparison of time domain variables of ground reaction force during the stance phase of running using unstable and ordinary shoes (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحلیل حرکت
7 Investigation The Effectiveness Of Key Biomechanical Parameters As Determinants Of Vertical Jump Performance In Athletes Using A Force Platform (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
8 بررسی نیمرخ آنتروپومتریکی و ترکیب بذنی کشتی گیران آزادکار نخبه استان مازنذران در پنج گروه سنی با هذف تهیه نورم (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات ورزشی و سلامت در جهان اسلام
9 تاثیر سفتی کفی کفش بر سفتی مفصل مچ پا طی فاز اتکا دویدن مردان فعال (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم کاربردی در ورزش
10 سفتی مفصل زانو پس از استفاده از کفش موشن کنترل در زنان مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی طی فاز اتکای دویدن (دریافت مقاله) همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی