دکتر امیرحسین آزادنیا

دکتر امیرحسین آزادنیا عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

دکتر امیرحسین آزادنیا

Dr. AmirHossein Azadnia

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Integrated Approach of Fuzzy Quality Function Deployment and Fuzzy Multi-Objective Programming to Sustainable Supplier Selection and Order Allocation (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 11، شماره: 1
2 افزایش کارایی ماشین های موازی با استفاده ازالگوریتم برنامه ریزی دینامیک (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه رویکرد یکپارچه از مدل کانو و روش گسترش عملکرد کیفی مذاکرهای برای توسعه محصول پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
2 ارایه رویکردی برای ارزیابی عملکرد بازاریابی شرکت سیم و کابل آمل با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
3 ارایه رویکردی برای یافتن الگوهای مناسب نوین تامین مالی در شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
4 ارایه ی الگوی ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و شرکتهای ثالث پشتیبانی در هلال احمربا استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 ارزیابی انتظارات مشتریان در حمل و نقل بندر نوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
6 ارزیابی چابکی سیستم های تولیدی با استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
7 ارزیابی شایستگی های منابع انسانی در شرکت های مهندسی پروژه محوربا روش تصمیم گیری چند معیاره فازی مورد کاوی: شرکت مهندسی مبینا (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
8 ارزیابی عملکرد سیستم تحویل خدمات در بندر نوشهر با رویکرد QFD وFAHP (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
9 استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی در انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
10 انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات مناسب با استفاده از روش AHP فازی مطالعه موردی: شرکت سیم و کابل مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
11 انتخاب تامین کنندگان پایدار با استفاده از روش برنامه ریزی ترجیحات فازی (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
12 انتخاب روش مناسب اجرا پروژه های گازرسانی با استفاده از AHP و TOPSIS فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
13 اولویت بندی ریسک های تاخیر در تکمیل پروژه با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) و تکنیک FMEA- مطالعه موردی اجرای فلر و باکس کالورت فازهای 17&18 پارس جنوبی عسلویه-کوه کار راهان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 بررسی بازده داراییها در الگوی تامین مالی شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
15 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان)مطالعه موردی: بانک اقتصاد نوین شهر تهران( (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
16 بررسی رابطه سرمایه فکری با هوش تجاری در حوزه مالی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گلستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
17 بررسی سودآوری در الگوی تامین مالی شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
18 بررسی و طبقه بندی قابلیت های فرآیند پویا و سیستماتیک نوآوری خدمات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
19 بکارگیری تکنیک گسترش عملکرد کیفیت در ارزیابی بندر نوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حسابداری
20 تخصیص بهینه سفارشات با در نظر گرفتن امتیاز عملکرد تامین کنندگان در فضای فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 تدوین و اولویت بندی استراتژی های مترو تهران با رویکرد پدافند غیر عامل با استفاده از SWOT و روش VIKOR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
22 تقسیم بندی مناطق آسیب دیده در زمان زلزله جهت امداد و نجات با استفاده از مدل فازی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
23 روش ترکیبی از ویکور فازی و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
24 رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و گسترش عملکرد کیفی در انتخاب تامین کننده پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
25 شناسایی ریسکها و معرفی تکنیک های ارزیابی ریسک در پروژه های خطوط لوله های انتقال نفت خام ، فرآورده های نفتی و گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
26 شناسایی عوامل تاثیرگذار پایداری در بندر نوشهر با استفادهAHPفازی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت،کارآفرینی و مهارت های ارتباطی
27 شناسایی عوامل تاثیرگذار نوآوری خدمات پایدار در بندر امیرآباد بهشهر با استفاده AHP فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
28 شناسایی و ارزیابی ریسک های ایستگاه فشارشکن نفت علی آباد کتول با استفاده از روش ویکور فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
29 شناسایی و بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید سبز مصرف کنندگان با رویکردی به بازاریابی سبز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
30 شناسایی و مطالعه مفهومی قابلیت های دو سویه کسب و کارخدماتی و نوآوری خدمات (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
31 غذا به مثابه یک جاذبه فرهنگی در جذب گردشگر در دوران پست مدرن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
32 غذا در ایران: ضرورت نگرش پست مدرن در توسعه گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
33 فرصت های نوآوری برای رستوران ها: نگرش پست مدرن به غذا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
34 مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد چابکی زنجیره تامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
35 مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد چابکی زنجیره تامین (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
36 معرفی بازاریابی سبز، بررسی موانع، فرصتها ی موجود و شناسایی عوامل موثر در موفقیت و شکست برنامه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت کسب و کار و اولین همایش بین المللی حسابداری و اقتصاد مقاومتی
37 نحوه شناسایی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در حوزه پژوهشی و فناوری (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی افق های نوین در علوم انسانی، آینده پژوهی و توانمند سازی