دکتر علی اکبر تاج مزینانی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر علی اکبر تاج مزینانی

Dr. AliAkbar Taj Mazinani

دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه مشارکتی (شبکه ای) برای سازماندهی امور جوانان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 14، شماره: 29
2 Poverty and Social Policy of Aging: Investigating the Determinants of Income Poverty Among Older Adults in the Organization for Economic Co-operation and Development Countries (دریافت مقاله) مجله توانبخشی ایرانیان دوره: 21، شماره: 2
3 بررسی تاثیر معلولیت بر طرد اجتماعی سالمندان شهر ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 1
4 بررسی تحول فرهنگ جنسیتی در کتب درسی مطالعه ای تطبیقی پیرامون کتاب های فارسی اول ابتدایی(1382 و1362 ،1357 )سال های (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 21، شماره: 64
5 بررسی رضایتمندی مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر نگرش نسبت به سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه تامین اجتماعی دوره: 15، شماره: 1
6 بررسی عوامل تاثیرگذار بر مطرودیت اجتماعی سالمندان (شهر ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 3
7 بستر نهادی نظام سلامت و تحولات آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 21، شماره: 81
8 تبیین الگوهای سیاستی و تحولات سیاست گذاری اجتماعی ایران درحوزه «مادری/ اشتغال» (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 8، شماره: 22
9 تحلیل جنسیتی سیاست گذاری آموزش در ایران پساانقلاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
10 تحلیل جنسیتی سیاستگذاری تامین اجتماعی در ایران پساانقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 20، شماره: 79
11 تحلیل میزان عوامل موثر بر آگاهی از شهروندی در بین دانش آموزان (مورد مطالعه: شهرستان پلدختر). (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 31
12 تحولات گفتمانی ابژه سیاست های مسکن در ایران پس از انقلاب (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 6، شماره: 18
13 تحولات نظام سلامت در چارچوب برنامه های عمرانی و توسعه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 18، شماره: 70
14 چالش های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 25
15 دیدگاه های جوانان درباره عدالت در فضای مجازی فارسی زبان (سنخ ها، استراتژی ها و پیامدها) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 29، شماره: 96
16 رویکردهای تلفیقی حمایت خانواده تهرانی از سالمندان در افق ۱۴۳۰ (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 5، شماره: 17
17 شهروندی اجتماعی با تاکید بر مفهوم تکلیف در منظومه ی تربیتی قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دوره: 5، شماره: 2
18 کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران؛ علل و زمینه ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 29، شماره: 98
19 کنشگران کلیدی میدان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 79
20 گونه شناسی نظام های رفاهی در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 2، شماره: 6
21 مسئولیت پذیری اجتماعی - شرکتی نسبت به کودکان کار شهر تهران (مورد مطالعه: شرکت های همکار مدیریت شهری). (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 2، شماره: 7
22 مقایسه بین نسلی گذارهای شغلی و خانوادگی جوانان و عوامل موثر بر آن ها (مورد مطالعه متولدین ۱۳۳۳ و ۱۳۶۳ شهرستان دهگلان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد دوره: 14، شماره: 1
23 نظام راهبردهای حمایت از مراقبان خانوادگی سالمندان تهران در افق ۱۴۳۰ (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 43
24 وضعیت زمان، مسئله بودگی و صورت بندی سیاست گذاری اجتماعی (مطالعه موردی: لوایح و طرح های مجلس هشتم و نهم) . (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 33