دکتر رحیم ابراهیمی

دکتر رحیم ابراهیمی سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد

دکتر رحیم ابراهیمی

Dr. Rahim Ebrahimi

سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیش تیمار شیمیایی بر تولید متان ناشی از هضم همزمان کود گاو و ضایعات پسته پسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
2 اثر سرعت همزن بر ویژگیهای ماده آبکی، جمعیت میکروبی آن و ترکیبات بیوگاز تولید شده در دستگاه بیوگاز نیمه صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
3 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات بیوشیمیایی و عملکردی دو رقم کینوا (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 36
4 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد گیاه کینوا (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 10، شماره: 2
5 اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات فیزیولوژی و عملکردی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تنش خشکی در خاک شور (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
6 اثر کودهای نیتروژن، سولفات پتاسیم، سولفات منیزیم و سولفات روی بر عملکرد و برخی ویژگیهای بیودیزل تولیدی از گلرنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 4
7 اثر نظام های مختلف زراعی بر مصرف سوخت و انرژی مصرفی و عملکرد گندم زمستانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
8 ارائه یک مدل پیش بینی مبتنی بر استنتاج فازی به منظور تخمین و بهینه سازی راندمان آبیاری زیرسطحی خورشیدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
9 ارزیابی بیودیزل تولیدی از روغن آفتابگردان و کتان تحت شرایط استفاده از عناصر نیتروژن و سولفات های پتاسیم، منیزیم و روی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
10 Experimental Study of Performance of Spark Ignition Engine with Gasoline and Natural Gas (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 24، شماره: 1
11 بررسی امکان تبدیل ضایعات کاه گندم و برنج به قند قابل تخمیر با ترکیب پیش تیمار فراصوت و سم زدایی با پلاسمای سرد (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 19، شماره: 127
12 بررسی تجربی شوری و دما در یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
13 بررسی تجربی یک استخر خورشیدی گرادیان نمکی کوچک در شهرکرد (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی جداسازی پنوماتیک مغز بادام (رقم مامایی) از تکه های پوست چوبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی خشک کن ترکیبی هوای گرم- میکروویو بر میزان گلیسیریزیک اسید عصاره ریشه شیرین بیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
16 بررسی سینتیک خشک شدن برگه ی سیب پرتودیده با تابش گاما (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 14، شماره: 64
17 بررسی عملکرد و انتشار موتور دیزل با استفاده از بیودیزل تولید شده از روغن پسماند آشپزخانه و کاتالیست ناهمگن کلسیم اکسید (CaO) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 1
18 پیش بینی تاخیر خود اشتعالی در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 1، شماره: 1
19 پیش بینی تولید بیواتانول از ترکیبات لیگنوسلولزی در راکتور بی هوازی با همزن پنوماتیکی-مکانیکی توسط شبکه عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
20 پیش بینی و مدل سازی محتوای رطوبتی توت سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از مدل های ریاضی و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
21 تاثیر پرتودهی گاما بر روی کنترل میکروبی سه رقم سیب درختی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
22 تحلیل انرژی - اکسرژی و طراحی یک خشک کن خورشیدی غیرمستقیم برای نعناع تحت تاثیر دبی های جرمی مختلف هوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
23 تحلیل کمی و کیفی بیوگاز تولیدی از هضم کودگاوی، فاضلاب شهری و پسماند آشپزخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
24 تشخیص آلودگی میکروبی پاکت های شیر UHT با استفاده از سیستم فراصوت (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 13، شماره: 51
25 ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته ای خمره ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 4
26 ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته ای خمره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 4
27 طراحی و آنالیز نیرویی یک هاضم با هم زن توربینی منحنی به روش ریاضی و المان محدود با نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
28 طراحی، ساخت و ارزیابی خشک کن سبز ترکیبی خورشیدی – بازیافت حرارتی محصول زرشک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
29 کیفیت سنجی غیر مخرب ارقام مختلف هلو به روش فتو آکوستیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
30 مدل سازی پارامترهای کیفی توت سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 48، شماره: 1
31 مدل سازی تشخیص فراصوتی آلودگی پاکت های شیر UHT به باکتری Escherichia coli با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 46، شماره: 3
32 مطالعه مقایسه ای اثر کودهای شیمیایی و زیستی بر برخی صفات فیزیولوژی، بیوشیمیایی و عمکرد گیاه کینوا (Chenopodium Quinoa L.) در خاک شور و غیر شور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 13، شماره: 1
33 مقایسه تجربی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت های بنزین و گاز طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 3، شماره: 1
34 یک مدل ترمودینامیکی جدید برای تعیین تغییر شکل حجم سیلندر و موقعیت نقطه مرگ بالا (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ANN predicting of walnut seedlessness based on ultrasonic properties (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
2 آنالیز اکسرژی موتور احتراق تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
3 آنالیز سیگنال فشار داخل سیلندر در موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
4 اثر پرتودهی در افزایش کیفیت ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
5 اثر پرتوی گاما روی کیفیت ماندگاری سیب درختی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
6 ارائه مدل ریاضی نرخ جذ ب و فرار رطوبت دو رقم گوجه گلخانه‌ای فالکاتو و ارگن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
7 ارائه یک مدل ترمودینامیکی برای شبیه سازی موتوراشتعال جرقه ای باسوخت مخلوط گازطبیعی واتانول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
8 ارزیابی رنگ پودرسیب زمینی به روش خشک کردن لایه نازک (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 ارزیابی رنگ پودرسیب زمینی به روش خشک کردن لایه نازک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
10 ارزیابی روش های مختلف مهار کوبش در موتورهای اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
11 ارزیابی مصرف انرژی در تولید خرما در شهرستان فراشبند (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 اصول طراحی در تکنولوژی موتورهای استرلینگ با اختلاف دمای کم (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 انالیز عددی توان و بازده بر عملکرد چرخه استاندارد هوای اتکینسون برحسب نسبت تراکم (دریافت مقاله) همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
14 اندازه گیری چرخش جریان هوای ورودی به سیلندرهای تراکتور MF-285 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
15 Determination Of In-cylinder Pressure Signal Noise With Diffrent Filteration Methods on Internal Combustion Engine (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
16 DYNAMIC COMPRESSION RATIO ESTIMATION WITH CONSIDERATION OF DRIVE MECHANISM DEFORMATION ON INTERNAL COMBUSTION ENGINE (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
17 ENERGY AND EXERGETIC PERFORMANCE ANALYSIS OF SOLAR POND (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
18 بررسی اتلاف وزن انار در شیوه های مختلف انبار داری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
19 بررسی اثر بازگردانی گازهای خروجی به محفظه احتراق بر غلظت مولی گونه ها در موتور دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
20 بررسی اثرباز خورانی گازهای برگشتی برروی فرایند احتراق درموتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
21 بررسی امکان استفاده ازانرژی خورشیدی برای استفاده در یک واحد مسکونی روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
22 بررسی امکان استفاده ازانرژی خورشیدی برای استفاده های یک واحد مسکونی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
23 بررسی برخی از پارامترهای تاثیر گذار بر تولید بیودیزل از چربی مرغ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
24 بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم انگور (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
25 بررسی برخی عوامل موثر بر مقادیر شاخص مخروطی خاک های کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
26 بررسی تاثیر درصذهای مختلف بازگرداوی گازهای خروجی به محفظه احتراق بر عملکرد سیکل دیسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
27 بررسی تاثیرپیشرسی جرقه نسبت تراکم و نسبت هم ارزی بربرخی متغیرهای ترمودینامیکی موتوراشتعال جرقه ای باسوخت گازطبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
28 بررسی تغییر سوخت، ثابت احتراق و ضریب اتلاف حرارت بر اکسرژی چرخه دیزل (دریافت مقاله) دومین همایش داخلی مهندسی مکانیک
29 بررسی تنشهای حرارتی و مکانیکی وارد بر پیستون موتور (دریافت مقاله) دومین همایش موتورهای درونسوز
30 بررسی رابطه بین انرژی ورودی و خروجی برداشت محصول عسل در شهرکرد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
31 بررسی روش پرتودهی گاما بر ذخیره سازی میوه سیب (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
32 بررسی سیر مصرف انرژی در گاوداری های شیری (مطالعه موردی : شهرستان اسدآباد استان همدان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
33 بررسی عمر ماندگاری میوه موز رقم کاوندیش (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
34 بررسی عملکرد چرخه دیزل و اتکینسون دیزل در ماشین های کشاورزی با معیار MP از رویکرد بازده حرارتی و توان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
35 بررسی فشار درون سیلندر موتور اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی متراکم (CNG) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
36 بررسی موقعیت های مختلف بسته شدن سوپاپ ورودی در شرایط بارگذاری کامل و نیمه بار بر عملکرد موتور میلر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
37 بررسی موقعیتهای مختلف بسته شدن سوپاپ ورودی بر عملکرد موتور میلر (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
38 بررسی و مقایسه برخی از خواص فیزیکی در دو رقم گوجه گلخانه‌ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
39 بررسی و مقایسه ترمودینامیکی چرخههای اتکینسون و اتو با بهرهگیری از معیار دانسیته توان در بازده حرارتی موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
40 پرتو دهی: فن آوری نوظهور در کنترل کیفیت مواد غذایی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
41 پیش بینی شروع مرحله ی دوم احتراق در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن توسط الگوی سینتیک شیمیایی کاهش یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس احتراق ایران
42 تاثیر زاویه همزن بر عملکرد یک سیستم بیوگاز ناپیوسته (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
43 تحلیل اکسرژی یک خشک کن خورشیدی غیر مستقیم برای نعناع تحت تاثیر دبی های جرمی مختلف هوا (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 تحلیل ترمودینامیکی اثرات برخی از پارامترهای طراحی موتور بر عملکرد چرخه استاندارد بازگشت ناپذیر هوای دوگانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
45 تحلیل عددی بازده حرارتی در چرخه ی استاندارد هوای دو گانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
46 تحلیل عددی بازده حرارتی و کار خروجی در یک چرخه ی استاندارد هوای دیزل (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
47 تحلیل عددی تاثیر عوامل بازگشت ناپذیری بر عملکرد چرخه استاندارد هوای میلر به کمک روش ترمودینامیک زمان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس احتراق ایران
48 تحلیل عملکرد موتور دیزل به روش نوین با لحاظ سوخت جا یگزین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
49 تخمین نسبت تراکم و نقطه ای مرگ بالا براساس مدل آزاد سازی گرما در موتورهای احتراق داخلی به روش مسئله معکوس (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
50 تشخیص خیار سالم از ناسالم با استفاده از موج فراصوتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
51 تعیین برخی خواص فیزیکی میوهی سرو خمرهای (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
52 تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه و بوته دونوع واریته گوجه فرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 تعیین فشار داخل سیلندر در موتور اشتعال تراکمی مخلوط همگن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
54 تعیین مخلوط مناسب جهت افزایش تولید بیوگاز از ضایعات پسته و کود گاو (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
55 تعیین مدل ریاضی شاخص مخروطی برای خاکهای زراعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
56 تولید هیدروژن از زیست توده (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
57 طراحی و ساخت دستگاه گردو شکن تک پوسته ای خمره ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
58 طراحی یک دستگاه بیوگاز پیوسته بر اساس متان تولید شده در هاضمهای کوچک با شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
59 علم پرتودهی و تأثیر آن در افزایش ماندگاری مواد غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
60 کاربرد سوخت جایگزین بیواتانول در پیشگویی عملکرد و بهینه سازی موتور احتراق جرقه ای چرخه اتکینسون-اتو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
61 کاربرد قانون دوم ترمودینامیک درموتور HCCI با سوخت CNG (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
62 مدل سازی ریاضی فرآیند خشک شدن گیاه نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) در خشک کن خورشیدی فعال درحالت تابش غیر مستقیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
63 مدلسازی دینامیکی موتوردوارحرارتی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
64 مدلسازی شاخص مخروطی خاک با استفاده ازسیستم شبکه فازی - عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
65 مذلسازی شاخص مخروطی خاک لومی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
66 مروری بر روشهای طراحی همزن جهت استفاده در رآکتورهای بی هوازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران
67 مطالعه تجربی چرخش جریان هوای ورودی به سیلندرهای موتورپرکینز تراکتورسازی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس احتراق ایران
68 مقایسه عملکرد اتانول و بنزین با شبیه سازی ترمودینامیکی چرخه میلر در موتورهای احتراق داخلی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون