ابوالقاسم امامزاده

 ابوالقاسم امامزاده دانشیار، دانشگاه صنعت نفت

ابوالقاسم امامزاده

Abolghasem Emamzadeh

دانشیار، دانشگاه صنعت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 امکان پذیری فرآیند ازدیاد برداشت بااستفاده ازتزریق متناوب آب و گازبصورت امتزاجی وغیرامتزاجی دریکی ازمخازن نفتی فلات قاره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
2 Gas injection simulation study of one of the Iranian carbonate reservoirs (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
3 برر سی مدلسا زی هوش مصنوعی بر تخمین حداقل فشار امتزاج پذیری گاز غیر هیدروکربن یک تز ریقی به منظور افز ایش تولید نفت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور
4 بررسی مدلسازی هوش مصنوعی بر تخمین حداقل فشار امتزاج پذیری گاز غیره یدروکربنیک تزریقی به منظور افزایش تولید نفت (دریافت مقاله) کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی
5 بررسی مکانیزم های تزریق آب هوشمند در مخازن کربناته برای ازدیاد برداشت نفت و روش مدلسازی آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
6 بررسی نواحی جریان و پدیده لختگی سرعت در اطراف یکی از چاههای گاز میعانی جنوب ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
7 پیش بینی نرخ نفوذ با استفاده از الگوریتم بهینه ساز کلونی مورچگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
8 شبیه سازی تزریق آب هوشمند همراه با سورفکتانت برای ازدیاد برداشت نفت مخازن کربناته نفت دوست (دریافت مقاله) ششمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
9 شبیه سازی عملکرد تزریق گاز نیتروژن و مقایسه رفتار آن با دو گاز، دی اکسید کربن و گاز طبیعی برروی یکی از مخازن شکافدار ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
10 کاربرد تکنیک طراحی آزمایشات درارزیابی عوامل موثربرتعیین ضریب بازیافت دراثرتزریق گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
11 محاسبه درصد بازیافت نفت با تزریق گازهای2 N و 2 CO و مقایسه آن ها با تزریق N2,CO2 بصورت همزمان در یکی از میادین نفتی ایران. (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
12 مدل سازی تشکیل هیدرات گازی در خطوط لوله (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
13 مطالعه و بررسی اثر نانوذرات سیلیکا در پایدارسازی لایه های شیلی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی
14 مطالعه و مقایسه ی فرآیند تزریق گاز به صورت امتزاجی و غیر امتزاجی جهت افزایش برداشت به شاخص یکی از مخازن نفتی شکافدار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت