سیدمحمدرضا دیهیمی

 سیدمحمدرضا دیهیمی عضو شورای اسلامی شیراز

سیدمحمدرضا دیهیمی

Seyedmohammadreza Dihimi

عضو شورای اسلامی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.