دکتر احمد ابراهیم زاده

دکتر احمد ابراهیم زاده معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل

دکتر احمد ابراهیم زاده

Dr. ahmad ebrahimzadeh

معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمایش حوزه ای رویکردی جدید در مدیریت منابع مشترک حوزه های آبخیز (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
2 ارزیابی توان کشاورزی مرتعداری با استفاده از روش ای اچ پی فازی مورد مطالعه: حوضه آبخیز سیاهپوش، اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
3 برنامه مدیریت حوزه آبخیز کفتاره اردبیل با استفاده از آمایش سرزمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
4 تعادل بخشی آب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل در محدوده خروجی حوضه آبخیز سقز چی چای شهرستان نمین (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
5 عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی، چالش ها و راهکارها (مورد مطالعه: استان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
6 کاربرد (RS) و (GIS) در دستیابی به توسعه پایدار در حوزه منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
7 مدیریت جامع حوزه آبخیز خمس با محوریت اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
8 مدیریت جامع حوزه های آبخیز رویکرد جدید برای صیانت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
9 مدیریت جامع یکپارچه منابع طبیعی با مشارکت مردم در حوزه های آبخیزرویکرد جدید برای صیانت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست