حسین آذرنیوند

 حسین آذرنیوند استاد، دانشگاه تهران

حسین آذرنیوند

Hosein Azarinvand

استاد، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثرگیاهان شهدزاوگرده زا دربرنامه ریزی کاربری مرتع ازجنبه زنبورداری درحوزه طالقان میانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 1
2 ارزیابی سریع پیشبرهای بذری در برگ با استفاده از فاکتور رونویسی LEC2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 7، شماره: 2
3 ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازیبا استفاده از تصاویر ماهوار های(مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 100
4 بررسی اثرات گرادیان چرا بر روی تنوع پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک (مطالعه موردی: مراتع حاجی آباد، خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
5 بهینه سازی کالوس زایی و بازایی مستقیم گلرنگ با استفاده از قطعات ریشه، لپه و محور زیر لپه (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 3
6 معادل واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند نژاد بلوچی چراکننده در مراتع قشلاقی جنوب استان کرمان (حوزه آبریز هلیلرود) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 41، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثر کاربری های مختلف زراعی، باغی و مرتعی برخصوصیات شمیایی وفیزیکی خاک (مطالعه موردی استان همدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
2 ارزیابی ذخیره کربن خاک درتیپ های مختلف گیاهی درمنطقه شهریار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
3 ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA مطالعه موردی حوزه آبخیز تربت جام خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
4 ارزیابی شدت بیابانزایی منطقه کاشان از منظر معیار خاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 استفاده از سیلاب به منظور کاهش خطرات ناشی از خشکسالی با ارائه تکنیکهای ارزان قیمت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
6 استفاده از مدل های پیش بینی رویشگاه گونه های گیاهی در انتخاب گونه مناسب برای برنامه های بیولوژیک آبخیزداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
7 برآورد ارزش اقتصادی آب در اکوسیستم های طبیعی با استفاده از روش هزینه جایگزین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
8 برآورد و تحلیل ارزش اقتصادی گیاهان دارویی به عنوان فرصتی برای توانمند سازی بهره برداران مرتعی (منطقه موردمطالعه: مراتع سینک چال و ویسر، شهرستان آرادان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
9 بررسی اثر پتانسیل منفی اسمزی بر جوانه زنی و برخی صفات گونه Bromus inermis (گامی در جهت تنوع زیستی) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
10 بررسی اثر دو فاکتور زمان و شوری بر جوانه زنی دو گونه Artemisia spicigera و Artemisia fragrans (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
11 بررسی اثر فاصله ردیف کاشت و چین بر روی تعداد شاخه های جانبی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
12 بررسی اثرات چرای دام بر روی ترکیب و تنوع پوشش گیاهی مرتع لار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
13 بررسی ارتباط پوشش گیاهی شورروی استان بوشهر با عمق سطح ایستایی و عوامل شوری (مطالعه موردی منطقه میرمحمد اهرم) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
14 بررسی برخی از خصوصیات رویشگاهی گونه برگ بویی زاگرسی (Daphne mucronata)در مراتع روستای قلعه قدم سمیرم (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی بر حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
16 بررسی تاثیرگوراب بر عناصر مغذی خاک (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
17 بررسی تأثیر اجرای طرح های مرتعداری بر تولید، وضعیت و گرایش مراتع (مطالعه موردی: مراتع استان گلستان- شمال گنبد کاووس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
18 بررسی تصاعد کربن از خاک در کاربریهای مختلف اراضی (مطالعه موردی:قطعه چهار شهریار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
19 بررسی خصوصیات رویشگاهی موسیرایرانی(Allium hirtifolium Boiss) در گلستانکوه خوانسار (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 بررسی رابطه خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی در مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 بررسی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ های گیاهان مناطق بیابانی (مطالعه موردی: جنوب پلایای دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
22 بررسی میزان خاکستر برخی از گیاهان فورب مراتع طالقان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 بررسی میزان ذخایر کربن آلی درمنه زار های مناطق خشک(مطالعه موردی: استان سمنان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
24 بررسی میزان فسفر، منیزیم و روی چند گونه مرتعی (مطالعه موردی: مراتع طالقان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی ویژگیهای اکولوژیکی و فیتوشیمیایی گونه صنعتی- دارویی کشتوک Pergularia tomentosa (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
26 تاثیر خشکسالی بر دریاچه هامون و پیامدهای آن در منطقه سیستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
27 تاثیر سرمادهی مرطوب بر شکست خواب و القا جوانه زنی در بذر گیاه وشاء (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
28 تحلیل رابطه پوشش گیاهی با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: جنوب کویر دامغان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
29 تحلیل فرصت ها و راهبردهای توسعه اکوتوریسم در مناطق خشک با استفاده از الگوی SWOT و QSPM (مطالعه موردی: استان کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
30 تعیین اهمیت نسبی میزان رسوبات معلق به پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی حوضه اهرچای) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
31 تعیین اهمیت نسبی میزان رسوبات معلق به پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: حوضه اهرچای) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
32 تعیین وزن معیار های محیطی مدلIMDPA با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
33 تفسیر کیفی نقشه تلفیقی رژیم های رطوبتی-حرارتی خاکها و جوامع گیاهی ایران (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
34 توانمندی مناطق بیابانی شمال استان فارس درزراعت گیاه دارویی وشاء (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
35 راهکارهای توسعه پایدار گیاهان دارویی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
36 قابلیت های باند پاتروماتیک و تکنیک فیوژن (ادغام داده های ماهواره ای) در ارزیابی پوشش گیاهی مراتع (مطالعه موردی: منطقه چمستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران
37 کاربرد توأمان باندهای اولیه، شاخصهای گیاهی و باندهای فیوژن جهت تهیه نقشه درصد پوشش گیاهی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 83
38 گیاه سیاه کینه (Dendrostellera lessertii)، هم سم و هم دارو (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
39 معرفی گیاه دارویی صنعتی - Pergularia tomentosa (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 مقایسه تغییرات عناصر خاک رویشگاه دو گونه Salsola rigida, Stipa barbata در حالتهای قرق و خارج قرق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
41 مقایسه صفات جوانه زنی بذر سه گونه مرتعی در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
42 مقایسه غنا و تنوع گونها ی در تیپ های گیاهی حاشیه پلایای میقان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
43 نقش گیاهان علوفه ای ومرتعی درچرخه تولید و ارتباط آن با برنامه ها و سیاست ها درحفظ و تقویت منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) همایش مدیریت مراتع مناطق خشک