ابوالفضل ایرانخواه

 ابوالفضل ایرانخواه مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم

ابوالفضل ایرانخواه

Abolfazl Iranikhah

مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.