دکتر علی افتخاری

دکتر علی افتخاری استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

دکتر علی افتخاری

Dr. Ali Eftekhari

استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.