محسن اکبرپور شیرازی

 محسن اکبرپور شیرازی استادیار دانشگاه امیرکبیر

محسن اکبرپور شیرازی

Mohsen Akbarpourshirazi

استادیار دانشگاه امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل تصمیم یار مبتنی بر مورد در برنامه ریزی پاسخ های ریسک (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 3
2 ارسال محصولات با استفاده از دو روش توزیع محصول و مقایسه آنها با در نظر گرفتن انبار عبوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 57
3 تعیین استراتژی بهینه تولید با استفاده از مدل سازی ساختاری تشریحی اصلاح شده و مدل برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A divisible delivery and pick up vehicle routing problem with soft time windows and considering greenhouse gases- A case study on Kalleh dairy company (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
2 ارائه روشی برای تحلیل شکاف و بهبود سرمایه فکری جهت کسب مزیت رقابتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 ارائه مدل بهینه سازی چند دوره ای به منظور برنامه ریزی تولید و توزیع پلاکت خون در شرایط احتمالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
4 ارائه یک مدل تلفیقی ریاضی به منظور ارزیابی تامین کنندگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
5 ارایه روش جدید خوشه بندی برای طراحی سیست مهای اطلاعاتی یکپارچه سازمان (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 ارایه مدل حمل ونقل مرکب برای بهینه سازی جابهجایی کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
7 استخراج اهداف بر مبنای نیاز ذینفعان با استفاده از QFD فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
8 استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی بازاریابی بانکها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
9 انتخاب سبد طرح ها و پروژه ها با استفاده از تکنیک پرومته و برنامه ریزی دو هدفه با در نظر گرفتن بهینگی و توازن سبد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع با تاکید بر پارادایم های منطقه ای و جهانی
10 ایجاد دانشگاه نسل سوم منطبق با نیاز صنعت کشور و نقش آن در توسعه اقتصادی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف
11 بررسی اثر ضربه شلاقی در زنجیره تامین تولید کنندگان محصولات برقی فشار قوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
12 بررسی عوامل موثر آماده سازی سازمان جهت اجرای موفق استراتژی های کارآفرینی (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
13 برنامه ریزی راهبردی سلسله مراتبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
14 بهبود فرایندهای کسب و کار با استفاده از مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 تدوین برنامه راهبردی خدمات پس از فروش با استفاده از روش طراحی اصولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 ترتیب بندی پروژه های استراتژیک سازمان در روش برنامه ریزی استراتژیک سلسله مراتبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
17 تعیین اعتبار قابل اتکای مشتریان بانک جهت سرمایه گذاری های بلند مدت به کمک سیستم تصمیم یار متکی بر داده کاوی و عامل های هوشمند (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک
18 دسته بندی مشتریان بر اساس ارتباطات فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 سیستم پشتیبان تصمیم گیری برونسپاری مبتنی بر عامل های هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
20 شش سیگما با رویکرد مهندسی مجدد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
21 طراحی منظر برازنده سازمان با رویکرد آینده پژوهی: بر پایه روش های پس نگری و سناریونویسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
22 طراحی منظر تطبیقی رکن اساسی در برنامه ریزی بلندمدت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
23 متدولوژی مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار برمبنای چابکی سازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
24 مدل اجرایی پیشنهادی برای معماری سازمانی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 مدل سازی و اندازه گیری پیچیدگی ساختاری در شبکه های زنجیره تأمین مونتاژ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 مدل سازی و حل مسأله مکانیابی و تخصیص تکی هاب با در نظر گرفتن هزینه ی حاشیه ای ظرفیت، به وسیلهالگوریتم ترکیبی مبتنی بر بهینه سازی اجتماع ذرات باینری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 مدیریت ذخیره در تئوری محدودیتها : یک روش سیستمی برای کنترل تولید (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
28 مطالعات تطبیقی نحوهی تدوین استراتژی درشرکت های زیرمجموعه هلدینگ درسه کسب و کارمنتخب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
29 مطالعه تطبیقی مدل های سنجش آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
30 معماری زنجیره تامین: چارچوب و متدولوژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
31 معماری عامل محور برای استخراج سناریوهای مطلوب در سیستم های اطلاعات استراتژیک: بر اساس مزیت رقابتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
32 مهندسی مجدد فراگیر زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
33 مهندسی مجدد فرایند مدیریت امور مشتریان : چارچوب پیشنهادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
34 مهندسی مجدد فرایندها: الگوریتم سیستماتیک P3IEI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات