دکتر سیدمحمد اعرابی

دکتر سیدمحمد اعرابی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر سیدمحمد اعرابی

Dr. Seyed Mohammad aarabi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Framework for Business Model Design (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 4
2 آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 57
3 ارائه مدل اجرای استراتژی درشرکت آب و فاضلاب استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 29، شماره: 4
4 ارائه مدل استراتژی های کنترل براساس الگوی نتیجه ای دو بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 52
5 ارائه مدلی برای مدیریت اتحادهای راهبردی تحقیق و توسعه در صنعت خودروی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
6 ارزیابی الگوی مناسب اجرای استراتژی درشرکت های آب و فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 10، شماره: 34
7 ارزیابی عملکرد، هماهنگی استراتژی و عمل (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1388، شماره: 10
8 استراتژی پژوهش کیفی در حوزه مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 1
9 استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور براساس درآمد سرانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
10 استراتژی صنعت الکترونیک از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
11 استراتژی صنعت لاستیک از دیدگاه خبرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 3
12 استراتژی های مالی و بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
13 الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 55
14 الگوی ارزیابی آمادگی تغییر استراتژیک در سازمان‌های بخش انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
15 الگوی انواع راهبردهای ارزیابی عملکرد برای سازمانهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: سازمان بازرسی کل کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 8، شماره: 2
16 الگوی جامع تجاری سازی فناوری در پژوهشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 1، شماره: 1
17 الگوی جامع کنترل استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1387، شماره: 6
18 الگوی فرآیند تجاری سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 2
19 الگوی گونه شناسی استراتژی های مدیریت انرژی (مورد مطالعه: شرکت های فعال در بخش پایین دستی صنعت نفت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 4
20 الگوی هماهنگی استراتژی منابع انسانی با عناصر سازمان و تاثیر آن بر بهبود عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 9، شماره: 2
21 الگوی هماهنگی تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 42
22 الگوی هماهنگی راهبرد مدیریت سرمایه انسانی با دیگر عناصر سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1387، شماره: 5
23 الگوی هماهنگی راهبرد های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 5، شماره: 3
24 الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب و کار و تاثیر آنها بر عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
25 Hype Cycle ابزاری جهت سرمایه گذاری و تعیین تکنولوژی های مناسب پذیرش از طریق تعیین میزان بلوغ تکنولوژی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 12
26 بررسی تاثیر الگوی ساختاری اتحادهای استراتژیک بر عملکرد اتحاد با رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 52
27 بررسی تجربی ارتباط استراتژی فناوری با استراتژی و عملکرد کسب وکار در صنایع الکترونیک ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 3
28 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تکنولوژی خدماتی (مطالعه موردی سازمان فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 10
29 بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 46
30 بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع حدید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 5
31 بررسی موانع محیطی و ارایه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
32 تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 59
33 تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
34 تبیین روش شناسی مناسب در کنترل استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1390، شماره: 15
35 تبیین روششناسی مناسب در کنترل استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 17، شماره: 66
36 تبیین و طراحی الگوی راهبردی توسعه صادرات و رابطه آن باعملکردصادراتی شرکت های تعاونی تولید شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بازاریابی خدمات عمومی دوره: 1، شماره: 3
37 تبیین همسویی کنترل راهبردی و عناصر مدیریت پروژه و تاثیر آن بر عملکرد پروژه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
38 تجزیه و تحلیل صنعت نرم افزار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 8
39 تحقیق: الزام بنیادین انسان کمالخواه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 5
40 تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از رویکرد QFD در سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 7
41 تدوین استراتژی های روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران بر اساس الگوی ترکیبی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 181
42 تدوین استراتژی های روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران بر اساس الگوی ترکیبی (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1399، شماره: 185
43 تعیین و اندازه گیری شاخص های کیفیت خدمات Servqual (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 2
44 تیوری اداره جامعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 3
45 خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 45
46 درآمدی بر پژوهش کیفی نگرش های فلسفی، روش ها و شیوه های گردآوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
47 رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 14، شماره: 2
48 رابطه قابلیت های پویا و عملکرد شرکت با میانجی گری قابلیت های عملیاتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 27
49 رابطه هم ترازی استراتژی های منابع انسانی و استراتژی های سازمان با عملکرد ادارات کل آموزش وپرورش کشور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 3، شماره: 2
50 رابطه هماهنگی استراتژی سطح کسب و کار و استراتژی مالی با عملکرد سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
51 راهبردها، برنامه ها و راهکارهای تحقق امنیت شغلی مناسب در نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 29
52 راهبردهای رهبری متخصصان در بخش تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 61
53 روش شناسی مناسب اجرای استراتژیک امنیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 5، شماره: 3
54 روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
55 رویکردی نوین از دیدگاه مبتنی بر منابع به استراتژی سطح شرکتی در شرکت های مادر (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 3
56 سبک کنترل استراتژیک و عملکرد شرکت های هولدینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
57 طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 58
58 طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمان های صنعتی دفاعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 16، شماره: 60
59 طراحی مدل توسعه استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 21
60 طراحی و تبیین ساختار مناسب برای افزایش کارایی تجاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
61 کاربرد الگوی ممیزی راهبردی در تدوین راهبرد های منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 25
62 گونه شناسی دیدگاه ها و الگوهای توانمندسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 13
63 مدل اقتضایی پرورش مدیران ارشد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 4
64 مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستم های بازاریابی بین الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 17
65 مطالعه پدیدارشناختی جوهر کارآفرینی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
66 مفاهیم و دیدگاه های ایتلاف های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 56
67 مفهوم پردازی ماهیت اجرای استراتژیک برای تحقق استراتژی های سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 3
68 نظریه حرکت (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 5، شماره: 4
69 نقش بنگاه های مادر ایرانی در خلق و تخریب ارزش: مطالعه موردی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 2
70 نقش ارزشهای اخلاقی در بهبود عملکرد فردی و سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1386، شماره: 1
71 نقش نظارت همگانی در بهبود عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1389، شماره: 13
72 نقشها و مداخلات ستاد مرکزی در کسبوکارهای تابعه: مروری نظاممند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 37
73 هماهنگی: معیار صحت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 2، شماره: 7
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی اجرای خط مشی های صنعتی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 ارائه الگوی بهبود عملکرد صادراتی : باتاکید بر اثر هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیرسیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی ( مورد : صنعت خدمات فنی و مهندسی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
3 ارائه یک مدل هماهنگی استراتژیک بین استراتژی های سطح کسب و کار و استراتژی های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
4 ارایه الگوی راهبردی توسعه سرمایه گذاری های مخاطره آمیز در حوزه ICT (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
5 الگوی ایجاد هماهنگی میان استراتژی‌های تکنولوژی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
6 الگوی توصیفی توسعه اقتصادی - اجتماعی ایران 1368-1384 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری
7 الگوی جامع کنترل استراتژیک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 الگوی عقلانی هماهنگی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 الگوی هماهنگی استراتژی سرمایه انسانی (دریافت مقاله) دومین همایش مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد کاربردی
10 الگوی هماهنگی استراتژی کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
11 الگوی هماهنگی گونه های استراتژی مدیریت ریسک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
12 اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی موثر بر استراتژی کیفیت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
13 بررسی و طبقه بندی استراتژی های مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
14 تعیین برازش الگوی مناسب اجرای استراتژی در شرکت های آب و فاضلاب با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزیی PLS Smart (مورد مطالعه ؛ شرکت آب و فاضلاب استان تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
15 توسعه الگویی برای اجرای استراتژی درشرکت های آب و فاضلاب با استفاده از تیوری داده بنیاد (مورد مطالعه ؛ شرکت آب و فاضلاب استان تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
16 توسعه مدل یک پارچه تدوین استراتژی منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت مپنا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
17 خردسازمانی: رویکردی استراتژیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
18 سرمایه های فکری رویکرد نوین ارزش آفرینی در سازمانها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
19 طراحی مدل کنترل استراتژیک جامع برای واحدهای صنعتی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
20 طراحی و تغییر ساختار سازمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری
21 گونه شناسى استراتژى هاى مدیریت دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
22 مدل اقتضایی کنترل استراتژیک در سازمان های صنعتی دفاعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
23 مدل هماهنگی استراتژی مالی با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
24 مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ تامین کننده نقش کارآفرینی و یکپارچگی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
25 مدیریت نوآوری از طریق هماهنگی استراتژی های نوآوری با یک الگوی اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
26 هماهنگی استراتژی های سرپرستی و ساختار به منظور بهبود عملکرد سازمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
27 هماهنگی استراتژی های سرپرستی و ساختار به منظور بهبود عملکردسازمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بهبود و تحول اداری
28 هماهنگی استراتژیهای تغییر سازمانی و رابطه آن با افزایش عملکرد سازمان ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک