دکتر هاشم آقازاده

دکتر هاشم آقازاده رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

دکتر هاشم آقازاده

Dr. Hashem Aqazadeh

رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی نظام مدیریت استراتژیک در یک سازمان عمومی (رویکرد ترکیبی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
2 ابعاد کیفیت، وفاداری نگرشی و رفتاری بیمه گذاران بیمه های عمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
3 اثر بازاریابی داخلی و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد(بهره وری، مالی و توسعه کارکنان) بانک تجارت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 2
4 اثر رقابت بر رفاه بیمه‎گذاران و ریسک بیمه‎گران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 18، شماره: 2
5 ارائه چارچوب جامع مدیریت ادغام و اکتساب در صنعت خدمات مالی (مرور نظام‌‌مند ادبیات) (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 3
6 ارائه مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 6، شماره: 3
7 الگوی مدیریت راهبردی سازمان مادر (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 30
8 الگوی ناحیه نوآوری دانشگاهی به منظور تحقق سیاست های دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 49
9 اهداف تشکیل اتحاد های استراتژیک در کسب وکارهای گردشگری پزشکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 6، شماره: 12
10 Identifying Electronic Marketing Impementation Infrastructures in Iranian Enterprises: Experts' Point of View (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 8
11 Investigating the effects of E-CRM's Functions on customer's E-satisfaction and E-loyalty (Case Study: Digikala Online Store) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 4
12 Social Networks and Internationalization of SMEs: The Mediating Role of Market Knowledge and Opportunity Recognition (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 15، شماره: 4
13 بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 1
14 بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران: مولفه های تشکیل دهنده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 1
15 بازاریابی سیاسی و انصراف از دریافت یارانه نقدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 28
16 بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 4
17 بررسی استراتژی های نوآوری در صنعت بیمه کشور با رویکرد اقیانوس آبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 1
18 بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برندخریداران گوشی تلفن همراه در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی تاثیر ابعاد بصری اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 8
20 بررسی تاثیر ارزش برند صنعتی بر مولفه‎های ارزش برند ترکیبی و قصد خرید مصرف‎کننده نهایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 4
21 بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی بر بازارگرایی و توسعه محصول جدید در بانک های تجاری کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
22 بررسی تاثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
23 بررسی تاثیر رفتارهای شهروندی سازمان بر تصویر برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 5
24 بررسی تاثیر شخصیت برند بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و وفاداری برند (مورد مطالعه: بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 4
25 بررسی رابطه بین ارزش ویژه مشتری و عملکرد گروه هتل های بین المللی پارسیان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
26 بررسی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 2
27 بررسی رابطه قابلیت‎ شبکه سازی پارک های علم و فناوری بر نوآوری و عملکرد کسب وکار شرکت های عضو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 2
28 بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیکی صادرکنندگان برتر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 4
29 بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
30 بررسی فرایند و عوامل موثر بر برندسازی استارتاپ ها در ایران: مطالعه چندموردی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 1
31 بررسی کارکردهای هوشمندی بازار (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 60
32 بررسی نقش برند در خرید خودروهای لوکس کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 4
33 بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 3، شماره: 2
34 برنامه ریزی استراتژیک برای موسسات کوچک و متوسط (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 3، شماره: 1
35 برندسازی در صنایع خلاق (مورد مطالعه: صنعت مد لباس ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 1
36 تاثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مجدد با میانجی گری ارزش ادراک شده (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 24
37 تاثیر دوگانگی بازارگرایی و دوگانگی نوآوری بر عملکرد بنگاه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 26
38 تاثیر همه گیری بیماری کرونا بر کارایی (واسطه ای و تولیدی) با میانجیگری قابلیت های بازاریابی و جهت گیری راهبردی (موردمطالعه: کسب وکارهای کوچک و متوسط استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 3
39 تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره گیری از قابلیت های شبکه های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 4
40 تبیین عملکرد صادراتی با تعهد صادرات (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 23
41 تبیین و ارزیابی الگوی وفاداری و رضایت مصرف کننده (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
42 تدوین کد های اخلاق حرفه ای فروشندگان سازمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
43 خردبنیان های شناختی و قابلیت های پویای پشتیبان دوسوتوانی نوآوری در شرکت های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 10، شماره: 1
44 خلق ارزش مشترک فراتر از مسئولیت اجتماعی شرکت (مطالعه تجارب بنگاههای ایرانی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 39
45 راهبردهای بازارگرایی و نوآوری، رویکردی به پویایی کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 1
46 رتبه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تجاری در سطح کشور با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمتغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 27، شماره: 107
47 رفتار متصدیان بانکی و تاثیر آن بر تصمیم گیری مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 2، شماره: 7
48 ریشه یابی پیدایش و موفقیت جهان زادها در مراحل اولیه: روش فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 26
49 سازوکار تدوین راهبردهای روزآمد حکمرانی بر مبنای آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
50 سنجش تفکر استراتژیک در مدیران شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 2
51 شناسایی شیوه های موثر پیشبرد فروش در راستای افزایش فروش بیمه های مسئولیت در شرکت سهامی بیمه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 2
52 شناسایی فرآیندهای هیئت مدیره با رویکرد رفتاری به حاکمیت شرکتی بر اساس روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
53 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 15، شماره: 84
54 شناسایی و بررسی انواع روابط مصرف کنندگان با اجتماعات برند در اینستاگرام (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 3
55 شناسایی و مقایسه اولویت خدمات تجاری سازی مورد نیاز برای شرکت های رشدی و توسعه ای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 4
56 شهرت شرکت بیمه و رضایت و اعتماد با وفاداری و تبلیغات توصیه ای بیمه گذار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
57 طراحی الگوی عمل اخلاقی در نظام بازاریابی (مطالعه موردی: فروش شخصی) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 17
58 طراحی چارچوب مفهومی کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین و اولویت بندی مولفه ها کلیدی آن: رهیافت فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 4
59 طراحی مدل فروش مبتنی بر نوآوری باز در صنعت ساختمان (نمونه پژوهی: گروه شرکت‎های ساختمانی ایرانیان اطلس) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
60 طراحی و سنجش مقیاس بومی ایجاد ارزش در بانک‎های تجاری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 1
61 کاربرد فناوری اطلاعات در مزیت رقابتی پایدار، مطالعه موردی شرکت های تولیدی برتر ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 46
62 مرور سیستماتیک عوامل کلیدی موفقیت جهان‌زادها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 3
63 مقیاس بومی بازارگرایی بانکهای تجاری ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 2
64 مولفه های توانمندسازی موسسات ارائه کننده خدمات ماپ مالی در فضای کسب و کار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 1
65 نقش بنگاه های مادر ایرانی در خلق و تخریب ارزش: مطالعه موردی چندگانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 2
66 نقشها و مداخلات ستاد مرکزی در کسبوکارهای تابعه: مروری نظاممند (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 37
67 نگاشت رفتار و روش های فرصت شناسی کسب وکارهای کوچک و متوسط خارجی در ایران؛ مطالعه موردی فرانسه، آلمان، چین و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 1، شماره: 1
68 همکاران رقابتی در صنعت خدمات مهندسی (تدوین مدل مفهومی) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات بازاریابی الکترونیکی در کسب و کارهای ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
2 بررسی حضورآنلاین خریداران گوشی اپل در فضای مجازی بر هویت نهایی برند (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت شعب بانک در تجهیز منابع مالی (مطالعه موردی درشعب بانک تجارت سمنان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی
4 بررسی مقایسه ای روشهای حرفه ای فروش بیمه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه
5 حمایت از ایجاد و توسعه تشکل های صنفی و تخصصی بیمه، نقطه عطف توسعه صنعت بیمه (دریافت مقاله) شانزهمین همایش ملی بیمه و توسعه
6 خوشه بندی کشورهای جهان با استفاده از روش FCM و تعیین اولویت های رقابتی در هر خوشه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
7 خوشه بندی و رتبه بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص رقابت پذیری جهانی و تعیین وزن بهینه شاخص ها در هر خوشه با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
8 خوشه سازی، راهکار رقابت پذیری شرکت های کوچک و متوسط در بازار جهانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 راهبردهای حکمرانی اسلامی بر مبنای آیات منتخب قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حکمرانی و کشورداری در ایران
10 رقابت پذیری در بازارهای اینترنتی از طریق ایجاد و پایدار سازی مزیت رقابتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
11 شناسایی مولفه ها و شاخصهای تاثیرگذار در سنجش بازاریابی درونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
12 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده توسط فروشگاه های تزئینات ساختمانی در شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی
13 طراحی الگوی ارتباط با مشتری ( رویکرد روانشناسی ) تحویلداران و ارزیابی آن در شعب بانک پارسیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
14 طراحی مراحل لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 عارضه یابی مدیریت استراتژیک در یک سازمان هلدینگ(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
16 کارآفرینان سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس توانمند سازی منابع انسانی
17 مدل استراتژی مدیریت ریسک ارزش محور در صنعت بیمه (دریافت مقاله) کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک
18 مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر فناوری اطلاعات: ارزش آفرینی دانش محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات