علی علیزاده علی آبادی

 علی علیزاده علی آبادی رئیس ریاست موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

علی علیزاده علی آبادی

Ali Alizadeh aliabadi

رئیس ریاست موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.