دکتر فاطمه احمدی

دکتر فاطمه احمدی Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

دکتر فاطمه احمدی

Dr. Fatemeh Ahmadi

Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A novel classification method for determination of Sertraline in pharmaceutical formulation containing different amount of excipients (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 7، شماره: 1
2 Captopril fast disintegrating tablets for children: formulation and quality control by HPLC (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 3، شماره: 3
3 Development and in vitro evaluation of fast-dissolving oral films of ondansetron hydrochloride (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 1، شماره: 1
4 Gene expression quantification of toll like receptors ۲, ۴ and co-molecules in human glioblastoma Cell Line (U۸۷-MG): Toward a New In vitro Model of Inflammation (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 7
5 In situ thermosensitive gel of levodopa: Potential formulation for nose to brain delivery in Parkinson disease (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 6، شماره: 2
6 Meloxicam transdermal delivery: effect of eutectic point on the rate and extent of skin permeation (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 2
7 Preparation and Characterization of Mucoadhesive Tablets Containing Nystatin for Treatment of Oral Candidiasis (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 10، شماره: 2
8 Synthesis of L-DOPA conjugated doxorubicin-polyethylenimine nanocarrier and evaluation of its cytotoxicity on A۳۷۵ and HepG۲ cell lines (دریافت مقاله) مجله علوم نانو دوره: 8، شماره: 4
9 The Effects of Moist Heat Sterilization Process on Rheological Properties of Hydrophilic gels containing drug model (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 8، شماره: 3
10 Validation of a simple and rapid HPLC-UV method for simultaneous analysis of co-delivered doxorubicin and verapamil and its application to characterization of PLGA nanoparticles (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 8، شماره: 4
11 بررسی پایداری فیزیکو شیمیایی و اثر بخشی برون تن دهان شویه ژل آلوئه ورا و کلوبتازول (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 30، شماره: 185
12 بهینه سازی استخراج ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه کلخونگ (Pistacia khinjuk) به کمک امواج فراصوت با روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 115
13 تاثیر تمرینات شدید بر پاسخ سایتوکاینی (Th۱/Th۲) بازیکنان مرد فوتبال (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 9، شماره: 10