دکتر علیرضا راشکی

دکتر علیرضا راشکی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علیرضا راشکی

Dr. Alireza Rashki

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 53، شماره: 2
2 برآورد کمی تپه های ماسه ای با استفاده از تصویربرداری با پهپاد در منطقه فراخشک سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 14، شماره: 4
3 بررسی اثر گرد و غبار بر روی برگ، خوشه و عملکرد درختان خرما (مطالعه موردی شهرستان سراوان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 2
4 بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 14
5 بررسی تغییرات زمانی و مکانی شاخص‌های گرد‌و‌غبار در شرق خراسان بر پایۀ داده‌های ماهواره‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
6 بررسی چگونگی تاثیر بوته های گیاهی بر میزان فرسایش و رسوب بادی در مناطق خشک (مطالعه موردی: منطقه صبری شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 14
7 بررسی خصوصیات شیمیایی و کانی شناسی گرد و غبار ورودی به شمال شرق ایران و پتانسیل بیماری زایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
8 بررسی روابط آماری بین شاخص های ترکیبی بیابان زایی با استفاده از آزمون های ناپارامتریک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
9 بررسی فراسنجه های مرفولوژی گیاه، مرفومتری، کانی شناسی و دانه بندی رسوبات بادی نبکاهای منطقه سرخس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی ویژگی های مورفوسکوپی و گرانولومتری رسوبات نبکا منطقه شهداد کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
11 پایش تغییرات زمانی- مکانی شاخص های موثر بیابان زایی مناطق خشک جنوب خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 2
12 پایش زمانی و مکانی پدیده گردوغبار با استفاده از داده های ماهواره ای در جنوب شرق ایران، با تاکید بر منطقه جازموریان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
13 تعیین رویشگاه بالقوه تاغ در منطقه سیستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
14 جداسازی محیط های بیابانی بر پایه آستانه های اکوژئومورفیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 6، شماره: 2
15 ژئوشیمی واحد های زمین شناسی شهرستان سرخس با نگرش بر پتانسیل ایجاد گرد و غبار (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 11، شماره: 32
16 سنجش قابلیت انواع رخساره های ژئومورفولوژی در تامین منابع گرد و غبار غرب خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 11، شماره: 2
17 شناسایی منابع تأمین کننده گردوغبار غرب خوزستان با استفاده از الگوریتم‌ های بهبود یافته دمای روشنایی گردوغبار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 3
18 کاربرد الگوریتم مورفولوژی ریاضی اتساع در آشکارسازی مناطق گذر اکوسیستم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 2
19 مقایسه نبکاهای گونه های گیاهی خارشتر، اسپند و سبد پاکوتاه برای تثبیت ماسه های روان با استفاده از الگوریتم TOPSIS (مطالعه موردی: منطقه صمدآباد شهرستان سرخس) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 6، شماره: 15
20 منشأیابی و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذرات گرد و غبار در شهرستان سرخس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 3
21 نقش دوغاب آهک هیدراته در تثبیت حرکت ماسههای بادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
22 همپوشانی زیستگاه پلنگ ایرانی با زیستگاه گوسفند وحشی و بز وحشی در ایران (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغییر اقلیم بر حیات وحش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
2 اثر گرد و غبار بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیبات و عملکرد گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
3 اثرات گرد و غبار بر سلامت و محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
4 ارزیابی پتانسیل تولید بیوگاز از کود دامی در خراسان رضوی بر پایه مدلی از GIS (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
5 ارزیابی چگونگی تاثیرگذاری پوشش گیاهی بر سرعت باد و انتقال ذراتخاک توسط باد در مناطق خشکونیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
6 ارزیابی چگونگی تأثیرگذاری پوششگیاهی بر سرعت باد و انتقال ذرات خاک توسط باد در مناطق خشک ونیمه خشک مطالعه موردی: شهرستان سبزوار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
7 ارزیابی خشکسالی بر پایه شاخص های اقلیمی با نگاهی ویژه به شهر زاهدان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
8 ارزیابی مدل SWAT در شبیه سازی دبی ماهانه در حوزه آبخیز فریزی (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
9 استفاده از شاخص های گیاهی جهت بررسی آسیب پذیری استان خراسان رضوی به بیابان زایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
10 استفاده از مدل های مطلوبیت زیستگاه برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر گونه های جانوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
11 اهمیت مدیریت الکترونیک منابع انسانی در نظام مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
12 Investigation on optimum amount of super plasticizer to improve concrete characteristics considering different aggregates and environmental conditions - Sistan and Baluchestan province (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
13 Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows via a Proposed Simulated Annealing Metaheuristic Based on GIS Technology (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی
14 The Caspian Sea – Hindu Kush Index (CasHKI): definition, meteorological influences and Dust activities over southwest Asia (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
15 برآوردفرسایش و رسوب سالانه با استفاده از مدلهای RUSLE و SEDD و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در حوزه آبخیز کهنوک خاش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
16 بررسی اثر بارندگی بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در پارک ملی تندوره (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
17 بررسی اثرات ریزگردها بر اکوسیستمهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
18 بررسی اثرات فرسایش بادی و پیامدهای ناشی از آن در منطقه سیستان (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
19 بررسی ارتباط حجم آب پشت سد کجکی بر پوشش گیاهی منطقه سیستان و دریاچه هامون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
20 بررسی تاثیر حفاظت از پوشش گیاهی بر شاخص NDVIدر پارک ملی تندوره (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
21 بررسی تاثیر خشکسالی هواشناسی بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
22 بررسی تعداد روزهای همراه با گرد و غبار در شهداد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
23 بررسی تغیرپذیری منشاء طوفانهای گرد و غبار سیستان ناشی از خشکیدگی دریاچه های هامون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
24 بررسی تغییرات زمانی غلظت ذرات گردوغبار در فضای شهری زاهدان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
25 بررسی تغییرات سرعت آستانه فرسایش بادی در دشت سیستان به کمک علم زمین آمار (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
26 بررسی خصوصیات اپتیکی و کلیماتولوژی رخداد گرد و غبار ی 6 و 7 خرداد 1397 خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
27 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی ریزگردهای جنوب غرب آسیا و ارتباط آن با خشک شدن دریاچه های هامون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار
28 بررسی روند تغییرات عوامل اقلیمی در مرکز و جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
29 بررسی شرایط رویشگاهی بر پراکنش گونه زردتاغ در منطقه سیستان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
30 بررسی غلظت طوفانهای گردوغبار منطقه سیستان و بار رسوبی حمل شده توسط انها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار
31 بررسی کاربرد انواع روش های ارزیابی اثرات فعالیت های انسانی بر محیط زیست (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
32 بررسی مقدار رسوب ایجاد شده در نبکاهای maurorumuom Alhaji و Peganum harmala (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
33 بررسی وضعیت آلودگی هوای شهر مشهد درتعطیلات نوروز ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و نوآوری های علوم کشاورزی و محیط زیست
34 بررسی وضعیت پوشش گیاهی بر روند بیابان زایی منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
35 بررسی وضعیت کیفیت هوا در شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و ششمین همایش بین المللی علوم محیط زیست، کشاورزی ومنابع طبیعی
36 پتانسیل سنجی مناطق مستعد به خشکسالی آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت نیشابور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
37 تاثیر اراضی کشاورزی در بیابان زایی براساس مدل IMDPA (منطقه مورد مطالعه: منطقه بیابانی دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
38 تاثیراقلیم در بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA( منطقه مورد مطالعه: دشت قاسم آباد بجستان، خراسان رضوی) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکافهای حاصل از آن مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
40 تعیین جایگاه شاخصهای ترکیبی درآسیب پذیری استان خراسان رضوی به بیابان زایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
41 چگونه توانستیم حرکت دانش آموز در کلاس درس را کنترل کنیم ؟ (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تازه های روانشناسی مثبت
42 راهکارهای حفظ مخازن آبی برای مقابله با خشکسالی در سیستان (مطالعه موردی: بررسی فرسایش کناره ای مخازن چاه نیمه) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی
43 ردپای گرد و غبار روی درختان و محصولات خرما در مناطق خرماخیز سراوان و حومه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
44 شناسایی مناطق متاثر از طوفان های گرد و غبار در منطقه جازموریان با استفاده از مدل لاگرانژینی HYSPLIT (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
45 طراحی مفهومی سیستم بازچرخانی فاضلاب در یک شهرک صنعتی (مطالعه موردی: تصفیه خانه شهرک صنعتی کنارک) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب
46 کاربرد علم زمین آمار درتجزیه و تحلیل فرسایش و رسوب بادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
47 کاربرد علم زمین آمار درتجزیه و تحلیل فرسایش و رسوب بادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
48 مدلسازی زیستگاه قوچ و میش ارمنی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار
49 مدیریت پساب شیلاتی در شهرک صنعتی کنارک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
50 مقایسه ارتفاع نبکاهای plumosa Stipagrostis و maurorumuom Alhaji در مناطق حمل( مطالعه موردی: منطقه خانگیران سرخس) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
51 مقایسه توانایی ترسیب ماسه بادی در گونههای گیاهی Stipagrostis Peganum harmala و plumosa (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
52 مقایسه زیستگاه های مطلوب گوسفند وحشی اوریال و بز وحشی، با استفاده از متغیرهای طبیعی در خراسان رضوی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار