مسعود روحانی

 مسعود روحانی دانشیار دانشگاه مازندران

مسعود روحانی

Masoud Rohani

دانشیار دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازتاب قصه حضرت یونس (ع) در آثار مولانا و تشابه آن با منابع عرفانی پیشین (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 16، شماره: 59
2 بررسی تاثیر جنسیت بر کاربرد تشبیه و استعاره در شعر زنان شاعر معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 74
3 بررسی جنبه های تاریخی دو منظومه غنایی خسرو وشیرین نظامی و شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 10، شماره: 19
4 بررسی دلایل شباهت و تفاوت در روایت داستانهای شاهنامه و تاریخ بلعمی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 40، شماره: 3
5 بررسی ریخت شناسانه داستان بیژن و منیژه شاهنامه فردوسی بر اساس نظریه ولادیمیر پر اپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 66
6 بررسی ساختاری محتوایی عنوان های شعری م. سرشک در:آیینه ای برای صداها (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 78
7 بررسی سرمی بیماری اسهال ویروسی گاوان در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
8 بررسی وحدت وجود در رباعیات بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 38
9 تحلیل بدرالشروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ )بر اساس نظریه زیبایی شناسی دریافت یاوس( (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 9، شماره: 33
10 تحلیل زیبا شناختی ساختار آوایی شعر قیصر امین پور (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 20، شماره: 73
11 تقابلهای دوگانه در غزلیات عطار نیشابوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 24، شماره: 81
12 نشانه شناسی گفتمانی ادبیات پایداری در غزلیات حافظ (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 26، شماره: 56
13 نمادها و نقش مایه های کهن الگویی اسطوره های مذهبی در اشعار سیاوش کسرایی و سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 36
14 هویت بومی در شعر منوچهر آتشی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشویی خاک آلوده به آرسنیک با استفاده از عامل کلات کننده EDTA (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر لیگاند EDTA بر استخراج فلز Zn از خاک های آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر مواد هیومیکی تهیه شده از پوسته نرم پسته بر استخراج فلزات سنگین از خاک های آلوده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 بازتاب جنگ تحمیلی ایران و عراق و جریان های سیاسی ایران در اشعار سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
5 بررسی سبک آثار و شیوه نویسندگی حکیم سیداسماعیل جرجانی (دریافت مقاله) همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی
6 بررسی گرایش های شیعی با تکیه بر نگرش وحدت وجودی در شعر بیدل دهلوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
7 بررسی و مقایسه شخصیتها و شخصیتپردازی در دو رمان «چراغها را من خاموش می کنم» و «عادت می کنیم» اثر زویا پیرزاد (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
8 تاثیر جامعه بر استعاره های دفاع مقدس در شعر قیصر امین پور (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
9 تحلیل داستان پادشاه و کنیزک مثنوی مولوی براساس نظریه کنشی گرماس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات تربیتی
10 تحلیل داستان پادشاه و کنیزک مثنوی مولوی براساس نظریه کنشی گرماس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
11 عطار نخستین پردازندهی ایدهی شکافت ذرّه در غزلیات عرفانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری فیزیک و کاربردهای آن
12 فراورد و یادکرد آن در قصه های عامیانه ایران زمین (بررسی موردی: قصه حسن آرا) (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه