فرشته اسمعیل خانی

 فرشته اسمعیل خانی مربی

فرشته اسمعیل خانی

Fereshte Esmaeil Khani

مربی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بین کمرویی و جو عاطفی خانواده با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی، خود کارآمدی و سرسختی روان شناختی با سبک مدیریت تعارض سازش در دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
3 بررسی روابط ساده و چندگانه هوش هیجانی، خود کارآمدی و سرسختی روانشناختی باسبک مدیریت تعارض اجتناب در دانشجویان دانشگاه های آزاد و دولتی شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
4 رابطه میان احساس تنهایی، کمرویی و جو عاطفی خانواده با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
5 سندرم ایمپاستر (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر