حسن اسماعیل زاده

 حسن اسماعیل زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی

حسن اسماعیل زاده

Hasan Esmayeelzadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر رویکرد حکمروایی خوب (مطالعه موردی: شهر بهشهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 3
2 تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های توسعه و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 16
3 چالشهای معادلیابی واژه مجنون در ترجمه آیات قرآن کریم بر اساس نظریه معنی در ترجمه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دوره: 5، شماره: 12
4 نقد و تحلیل برداشت معنای مرگ از واژه حین در ترجمه برخی از آیات قرآن بر اساس نظریه ی معنی (دریافت مقاله) مطالعات سبک شناختی قرآن کریم دوره: 1، شماره: 1
5 واکاوی وجوه معنایی دو حرف لا و لن در قرآن کریم (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با آرای ژان فرانسوا بودریار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 ارزبای توان اکولوژیکی در مکان یابی توسعه شهری شهرستان بابل با استفاده از نرم افزار GIS و روش AHP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
3 ارزیابی توان اکولوژیکی در مکان یابی توسعه شهری شهرستان بابل با استفاده از نرم افزار GIS و روشAHP (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
4 اسپیرولینا کاملترین غذای دنیا غذای ورزشکاران وجوانان شفا بخش بیماران تقویت کننده سالمندان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
5 برآورد ظرفیت باربری خاکهای دانه ای براساس نتایج آزمون نفوذ استاندارد مطالعه موردی خاک بابلسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
6 بررسی تاثیرگردشگری روستایی برتوسعه پایدارجوامع محلی مطالعه موردی: تالابهای شهرستان نقده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
7 بررسی روابط تجربی زاویه اصطکاک داخلی خاک ماسه ای و مقاومت نفوذ استاندارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
8 بررسی عمق خاک تاثیر گذار برظرفیت باربری خاکهای لایه بندی شده (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
9 بررسی عمق خاک تاثیرگذار بر ظرفیت باربری خاک های لایه بندی شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بررسی عملکرد مدیریت شهری یکپارچه و ارزیابی عملکرد مدیران محلی (نمونه موردی: منطقه 12تهران) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم،مهندسی و فناوری های دانشگاهی
11 بررسی و تحلیل تغییرات شبکه شهری استان همدان در یک دوره 50 ساله 1335-1385 با استفاده از مدل ضریب آنتروپی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
12 بررسی و نقدجایگاه تقدیم و تاخیرهای بلاغی آیات و تاثیرآنها برترجمه قرآن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
13 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با تاکید بر محیط زیست (مطالعه موردی: محله درکه شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
14 تحلیل عملکرد شورایاری ها در ساماندهی بافت تاریخی نمونه موردی: (محلات منطقه 12) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
15 تحلیلی بر سیاستهای مسکن در ایران پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
16 توسعه پایدار گردشگری در کلانشهرها(مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
17 جستاری بر رویکرد نهادگرایی در توسعه منطقه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
18 خواص درمانی انار با تاکید بر قابلیت باروری آن (دریافت مقاله) همایش ملی انار
19 ساخت مدل نظری مشارکت زنان و ارتقاء کیفیت زندگی آنها در فضاهای شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
20 شهر هوشمند و کاهش آلاینده های زیست محیطی ناشی از حمل و نقل و ترافیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
21 ضرورت وجودی شورایاران و برسی عملکرد آنها در شفافیت و اثر بخشی در نظام مدیریت محلات (نمونه موردی : محلات منطقه 12 تهران) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
22 عوامل محیطی موثر در توسعه شهرهای ساحلی (محدوده مطالعاتی: شهرستان بابل) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 کاربرد روش عددی بدون شبکه در تحلیل تراوش از زیر پی سد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 گردشگری پایدار طبیعی در چشماندازهای کوهستانی مطالعهموردی: حوضه آبخیز درکه ولنجک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
25 گردشگری پایدار؛ ابزاری برای پایداری اکوسیستم تالاب ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
26 گردشگری فرهنگی ابزاری برای ارتقاء هویت شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
27 مبانی سیاستگذاری های فرهنگی در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
28 مقدمه ای بر الگوهای حکمروایی منطقه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
29 مقدمه ای بر الگوهای حکمروایی منطقه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
30 منزلت علم و دانش در اشعار حافظ ابراهیم و ملک الشعرا بهار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
31 نقش فناوریهای نوین در سیستم حمل و نقل و ترافیک (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 نقش گردشگری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
33 نگرشی بر اصول و شرایط ساخت سدهای سنگریزهای با رویه بتنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
34 واکاوی اندیشه هانری لوفور در تولید فضا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار