مسعود مفرحی

 مسعود مفرحی استاد مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس

مسعود مفرحی

Masoud Mofarahi

استاد مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده ازروش جذب سطحی با تناوب خلاء درجداسازی دی اکسید کربن ازگازهای احتراق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 اندازه گیری آزمایشگاهی جرم حجمی مخلوط دو جزئی تترا بوتیل آمونیوم برماید+آب و مدلسازی این داده ها با معادله حالت MSA + CPA (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
3 اندازه گیری آزمایشگاهی گرانروی مخلوط دو جزئی تترابوتیل آمونیوم برماید+آب و مدلسازی این داده ها با معادله حالت + CPA تئوری اصطکاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
4 Equilibrium Isotherms of Propane and Propylene over Activated carbon (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 Four-Bed Pressure Swing Adsorption for Oxygen Separation from Air with Zeolite 13X (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
6 Numerical Simulation of a Pressure Swing Adsorption for Air Separation (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
7 Oxidized single-walled carbon nanotubes (SWCNs-COOH) as a newcatalyst for the Oxidation of alcohols (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
8 Prediction of CO2 Solubility in Mixture of DEA and MDEA Solution Using the Deshmukh–Mather Model (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
9 Removal of Carbon Dioxide by Absorption in Mixed Amines: Modelling of Absorption in Aqueous AMP/DEA Solutions (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
10 Simulation of Olefin Caustic Wash tower with ProMax Software and Replacing Different Packing to Reduce Caustic Consumption (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
11 Theoretical and Experimental Study of Adsorption Separation of O2/N2 on Zeolite 5A (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
12 Thermodynamics Modeling of Binary GasAdsorption Equilibria for CO2, CH4, CO and N2 overCarbon Nanotubes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
13 بازیابی گاز دی اکسیدکربن ازمخلوط بانیتروژن و اکسیژن به وسیله جذب سطحی تناوب فشار - خلاء (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
14 بررسی تاثیر روابط محاسبه پارامتر برهمکنش دوتایی در پیش بینی حلالیت هیدروژن در اتیلن با معادله حالت پنگ- رابینسون اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
15 بررسی جذب دی اکسید کربن از دودکش های صنعتی توسط فرایند جذب سطحی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
16 بررسی سینتیک واکنش جذب CO2 با محلول خالص MEA ،DEA مخلوط آن ها با AMP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
17 بررسی لایه مرزی نانوسیال اطراف استوانه در محیط متخلخل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
18 پیش بینی گزینش پذیری جذب سطحی پروپان / پروپیلن روی کربن فعال بوسیله تئوری محلول جذب شده ایده آل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
19 پیشبینی حلالیت هیدروژن در 1 هگزن و 1 اکتن با معادله حالت PR به کمک پارامتر برهمکنش به دست آمده از روش اشتراک گروه (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
20 پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات‌های متان و اتان در حضور و عدم حضور اتیلن گلایکول به عنوان بازدارنده ترمودینامیکی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
21 تاثیر تابش نورخورشید بردمای نفت خام درمخازن ذخیره روزمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 تاثیر خلا نسبی بر فرایند جذب سطحی اکسیژن توسط زئولیت 5A (دریافت مقاله) کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی
23 تاثیر خلا نسبی بر فرایند جذب سطحی اکسیژن توسط زئولیت 5A (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
24 تاثیر مقدار نانو ذرات تیتانیم دی اکسید بر ساختار نانوالیاف کامپوزیتی پلی اکریلونیتریل/ تیتانیم دی اکسید تولید شده به روش ریسندگی گریز از مرکز (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
25 تاثیرگروه آمینی برساختارزئولیت سنتزی 13x درجذب دی اکسیدکربن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
26 تعیین سطح و توزیع منافذ زئولیت 5A با استفاده از روش t-plot (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 توجه به تولید بیودیزل از ریزجلبک های خلیج فارس بعنوان یک منبع جدید سوخت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
28 جداسازی اتیلن / اتان با استفاده ازروش جذب سطحی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 جداسازی مخلوط پروپان /پروپیلن؛فرایندها وتحلیل هزینه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
30 حل عددی لایه مرزی اطراف یک استوانه عمودی غوطه وردرنانوسیال (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 ذخیره سازی گاز طبیعی با استفاده از تکنولوژی گاز طبیعی جذب شده (ANG) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
32 ساخت جاذب های زئولیتی نانوساختار به منظور جداسازی گازها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
33 ساخت دستگاه جت چرخشی ریسنده نانو الیاف قابل استفاده در صنعتنفت و گاز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
34 سنتز و مشخصهسازی کاتالیست ZSM-5 به منظور استفاده در فرایندهای کاتالیستی در صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
35 شبیه سازی واحد جذب تناوبی با فشار برای تولید نیتروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
36 کاربرد روش جذب سطحی تناوب فشار خلاء برای بازیابی - دیاکسیدکربن از گاز دودکش (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
37 کاربرد مدل LIQUAC/LIFAC در پیش بینی خصوصیات ترمودینامیکی محلول های الکترولیتی ابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
38 گزینش پذیری جذب سطحی جاذبهای صنعتی و سنتزی برای جداسازی کربن دی اکسید ازگاز طبیعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 محاسبه شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان و دی اکسید کربن، با استفاده از معادله حالت GC-VTPR و مدل چن-گایو در فاز هیدرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
40 مدل سازی رآکتور تولید پلی متیل متاکریلات به صورت ناپیوسته همراه با سیستم کنترلی بهبود یافته (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
41 مدل سازی عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیالات مختلف بر رویدیسک چرخان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
42 مدل سازی و بررسی نقش جاذب در فرایند جذب تناوبی فشار برای خالص سازی هیدروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
43 مدلسازی پیش بینی منحنی زمان رخنه با استفاده از روش های عددی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
44 مدلسازی ترمودینامیکی جذب سطحی دو جزئی گازهای اکسیژن، گازهای اکسیژی، نیتروژی و دی اکسید کربن با استفاده از تئوری محلول جذب شده ایده آل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
45 مدلسازی ترمودینامیکی جذب سطحی نیتروژن و متان با استفاده ازمعادله ی حالت دو بعدی پنگ - رابینسون (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
46 مدلسازی ترمودینامیکی چگالی و خواص فزونی مخلوط های دو جزیی و سه جزیی حلال های آمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
47 مدلسازی تعادل بخار-مایع سیستم‌های پیچیده حاوی سیالات تجمعی به کمک معادله حالتPC-SAFT (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
48 مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع و مخلوط دی ایزوپروپانول آمین و آب با استفاده از معادله حالت CPA (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
49 مدل‌سازی دینامیکی فرایند دشارژ در مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی جذب شده (دریافت مقاله) کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی
50 مدل‌سازی دینامیکی فرایند دشارژ در مخزن ذخیره‌سازی گاز طبیعی جذب شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
51 مدلسازی فرآیند جذب سطحی با تناوب خلاءبرای تولید اکسیژن از هوا بوسیله زئولیت5A (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
52 مدلسازی فرآیند جذب سطحی با تناوب خلاءبرای تولید اکسیژن از هوا بوسیله زئولیت5A (دریافت مقاله) کنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی
53 مطالعه آزمایشگاهی جداسازی نیتروژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار روی جاذب غربال مولکولی کربن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 مطالعه آزمایشگاهی و تئوری تاثیر توالی زمان بر عملکرد جداسازی نیتروژن از هوا با روش جذب سطحی با تناوب فشار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
55 مطالعه پارامترهای موثر بر جداسازی نیتروژن از هوا به روش جذب سطحی با تناوب فشار برروی جاذب غربال مولکولی کربن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی شیمی
56 مطالعه تجربی وتئوری جذب سطحی گازهای اکسیژن و نیتروژن برروی زئولیت 5A (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 مطالعه ی تولید نیتروژن از هوا با استفاده از جذب سطحی تناوب فشار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی
58 مقایسه جداسازی نیتروژن از هوا با روش های جذب سطحی تناوبی فشار و تقطیر سرمایشی (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
59 مقایسه عملکرد دیاتانولآمین و دیگلایکولآمین برای حذف هیدروژنسولفید و کربندیاکسید از گاز طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
60 مقایسه عملکرد زئولیت 4A و جاذب CMS در فرایند تولید نیتروژن بوسیله جذب سطحی با تناوب فشار (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
61 مقایسه ی عملکرد نانوکاتالیست های 3 KOH/ɤ-Al2O و 2 CaO/SnO در تولید بیودیزل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی