محسن مظلوم

 محسن مظلوم مدیر کل برنامه ریزی وزارت نفت

محسن مظلوم

Mohsen Maslom

مدیر کل برنامه ریزی وزارت نفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.