علی عدالتی

 علی عدالتی عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور-ریاست پیام نورمهر

علی عدالتی

Ali Edalati

عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور-ریاست پیام نورمهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مروری بر تبلیغات و بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات راهبردی در علوم انسانی و اسلامی دوره: 2، شماره: 10
2 مروری بر رابطه بین تبلیغات و بازاریابی با عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر وقوع جرم (مطالعه موردی:زندانیان زندان عادل آباد شیراز سال 1390) (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان
2 بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی برابعاد سلامت روانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
3 بررسی رابطه بین سبک زندگی با رضایت زناشویی در زوجین شهرستان فیروزآباد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
4 بررسی رابطه بین فاکتور های زمینه ای و مشارکت در تفکیک زباله در شهر تهران (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز
5 بررسی رابطه بین هوش معنوی و شادکامی در دانشجویان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
6 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس خودتعیینی در دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران
7 تبیین ارتباط بین جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور عسلویه) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
8 مروری برمدیریت دانش ، فرایند وراهبردهای آن درسازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران