دکتر عادل جلیلی

دکتر عادل جلیلی استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

دکتر عادل جلیلی

Dr. Adel Jalili

استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۱- تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور:۲-تغییر اقلیم و استانداردها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
2 ۱- منابع نیروی انسانی، عامل توسعه و تولید ثروت، فرصتی که از دست می رود. ۲-تغییر اقلیم و "هزینه اجتماعی کربن" در "دولت بایدن (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
3 ۱- هشدار به دولتمردان جدید، توسعه و مسیری که باید طی شود (قسمت دوم).روند فعلی مهاجرت، بحرانی است که یک تمدن را به انقراض می برد ۲-اهداف COP۲۶ در راستای توافق نامه پاریس و کنوانسیون تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 5
4 ۱-تئوری های علمی تغییر اقلیم و تئوری توطئه ۲-بحران نیروی انسانی و چالشی برای توسعه (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
5 ۱-رشد اقتصادی و تولید ثروت متکی بر منابع طبیعی پایدار نیست. ۲-تغییر اقلیم و بازگشت آمریکا به موافقتنامه پاریس (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
6 ۱-هشدار به دولتمردان جدید، توسعه و مسیری که باید طی شود (قسمت اول).۲-چگونگی ارزشیابی میزان قابل اطمینان بودن گزارش های تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
7 ۱-هشدار به دولتمردان جدید، توسعه و مسیری که باید طی شود (قسمت چهارم)؛ ما در اعمال قانون ناموفقیم ۲-انتشار ششمین گزارش ارزیابی جهانی تغییر اقلیم پس از شش سال تلاش (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 1
8 ۱-هشدار به دولتمردان جدید، توسعه و مسیری که باید طی شود (قسمت سوم) تغییر اقلیم و انفعال خواسته یا ناخواسته ما. ۲- تغییر اقلیم و توسعه پایدار (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
9 ۱) "زمان" متغیر بزرگ در ماتریس رشد و توسعه ۲) تغییر اقلیم و نقش کلیدی جنگل و مدیریت جنگل ۳) نقش علم فتوشیمی در اقتصاد گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 5
10 ۱) آقایان، فرهنگ، هنر و ورزش هم اقتصاد است؛ ۲) تغییر اقلیم و سلامت؛ نگاهی راهبردی بر نقشه راه؛ ۳) قابلیت بالای اشتغال زایی با توسعه کشت و فراوری گل محمدی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 6
11 ۱) از "اقتصاد شلخته" رشد و توسعه حاصل نمی شود ۲) تغییر اقلیم و گیاهان: مبانی نظری به زبان ساده ۳) تدوین استاندارد و استانداردسازی در تولید و مصرف گیاهان دارویی و فراورده های آنها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 1
12 ۱) از برنامه های ۵ ساله، رشد و توسعه حاصل نمی شود ۲)گرمایش جهانی تهدیدی برای سلامت ۳) بسته بندی گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 3
13 ۱) استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت دوم)، ۲) تغییر اقلیم و فلسفه: الهیون و مادیون (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 5
14 ۱) اقتصاد مقاومتی، چالش رویکردها و سرنوشت منابع طبیعی کشور، ۲) اهمیت انتشار دی اکسید کربن در تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 1
15 ۱) تقویت هویت ملی؛ زمینه ساز اقتصاد و توسعه ملی؛ ۲) تغییر اقلیم، هوانوردی و رویای پرواز سبز؛ ۳) پنج گیاه دارویی استراتژیک کشور و روشهای توسعه آنها- قسمت چهارم- زیره (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 2
16 ۱) توسعه راه آهن و حمل و نقل هوایی، رویکرد جدی برای توسعه کشور؛ ۲) اهمیت استراتژی های مقیاسی در تدوین برنامه راهبردی تغییر اقلیم؛ ۳) ضرورت استفاده از ارقام و ژنوتیپ های مناسب گل محمدی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 3
17 ۱) توسعه گردشگری کلید حل معضل بیکاری؛ ۲) موافقت نامه پاریس و تصمیم آمریکا؛ ۳) چرا توسعه کشت گیاهان دارویی در کشور سرعت لازم را ندارد؟ (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 4
18 ۱) چرخش جایگاه قدرت های اقتصادی، جایگاه ایران کجاست و کجا باید باشد؟ ۲) برنامه کلان استراتژیک تحقیقات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 6
19 ۱) حاکمیت قانون بستر توسعه پایدار، ۲) پیش بینی های افزایش دما بر اساس سناریوهای IPCC ۳) پنج گیاه دارویی راهبردی کشور و روش های توسعه آنها- قسمت پنجم- گشنیز (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
20 ۱) حقابه بخش کشاورزی و پدیده بحران آب در ایران؛ ۲) تغییر اقلیم و ویروس کرونا (COVID-۱۹) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
21 ۱) در مقابل چالش بزرگ کنونی، چگونه می توان رشد اقتصادی و توسعه پایدار داشت؟ محمدی ۲) نقش تالاب ها و تغییر اقلیم، استراتژی های کاهش و سازگاری ۳) ایجاد صنایع اسانس گیری، تنها راه توسعه کشت گل (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 4
22 ۱) دو رویکرد متفاوت به نیروی انسانی تحصیل کرده؛ فرصت یا تهدید؟!؛ ۲) "تغییر اقلیم، گرمایش جهانی و تنوع زیستی"؛ ۳) پنج گیاه دارویی راهبردی کشور و روش های توسعه آنها؛ قسمت سوم: شیرین بیان (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 1
23 ۱) شاخص های تولید ثروت را به رسمیت بشناسیم؛ ۲) تغییر اقلیم در ایران: واقعیت ها؛ ۳) گیاهان دارویی و معطر: تعاریف (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 1، شماره: 1
24 ۱) ضرورت توجه به مزیت های نسبی کشور در تولید ثروت و ایجاد اشتغال؛ ۲) ضرورت تدوین برنامه استراتژیک تغییر اقلیم در ایران؛ ۳) سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 2
25 ۱) ضرورت تولید ثروت بدون وابستگی به زمین و آب؛ ۲) تغییر اقلیم در ایران و ناآگاهی ها؛ ۳) شیوه مصرف گیاهان دارویی و معطر (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 1
26 ۱) ضرورت حیاتی برای پذیرش محوریت راه آهن در سیستم حمل و نقل کشور؛ ۲) منشاء انسانی تغییر اقلیم از دیدگاه دانشمندان؛ ۳) زعفران، مهم ترین گیاه دارویی و ادویه ای ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 5
27 ۱) ضرورت سرمایه گذاری ملی در پژوهش و فناوری ۲) حفاظت از جنگل های طبیعی، راهبردی استراتژیک، در سازگاری با تغییر اقلیم ۳) اصلاح گیاهان دارویی، اقدامی ضروری در مسیر توسعه (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 6
28 ۱)درشرایط کنونی ایران اقتصاد با محوریت کشاورزی هم سیل خواهد داشت و هم بحران آب ۲)تغییر اقلیم: سیل و خشکسالی ۳) آیا استانداردهای موجود در حوزه گیاهان دارویی و فراورده های آنها جوابگوی نیاز جامعه هستند؟ (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 2
29 ۱)فاکتور جمعیت و پدیده بحران آب در ایران، ۲) مدل های اقلیمی به زبان ساده (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
30 ۱)کلان شهرها و ضرورت اصلاح رویکرد مدیریت آب، ۲) برنامه ملی جنگل و تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
31 A CONTRIBUTION TO THE ARTEMISIA SIEBERI (ASTERACEAE) BASED ON PHYTOCHEMICAL STUDIES IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 13، شماره: 2
32 A NEW PLANT REPORT AND AN INTERESTING RECORD FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
33 آب های زیرزمینی، پدیده ای که باید از نو شناخت (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
34 آزمون فرضیه کوهانی شکل غنای گونه ای-تولید در پناهگاه حیات وحش انگوران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
35 آیا داستان زباله در ایران، شاخصی است بر ناکارآمدی ما؟! (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
36 ابرچالشهای محیطهای طبیعی ایران پدید ه های طبیعی و دخالتهای انسان (بایدها و نبایدها، راهبردهای پیشنهادی) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
37 اثر تیمار خراش بر جوانه زنی بذر هفت گونه مرتعی بومی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
38 اثر عوامل بوم شناختی بر سازگاری های فیزیولوژیکی، آناتومیکی و مورفولوژیکی برگ توسکای ییلاقی (.Alnus subcordata C.A.Mey) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 3
39 اجرای پروژه زراعت چوب یک نیاز ملی است (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 5
40 احیا و توسعه جنگل های ایران، قسمت اول: مبانی و مباحث نظری (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
41 احیا و توسعه جنگل های ایران، قسمت دوم، نقد و بررسی برنامه های گذشته و چشم انداز آینده (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
42 ارزیابی اولیه اندازه گیری و پایش پوشش گیاهی گون زارهای ارتفاعات نیمه شمالی کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 4
43 استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت اول) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 4
44 استرس آب و راهبرد توسعه (قسمت سوم)، تغییر اقلیم و نقش مردم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
45 اکوسیستم های ماندابی، کران رودها و ضرورت تمرکز روی مطالعه و پژوهش آنها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 3
46 اهمیت تنوع زیستی، تنوع زیستی در ایران و جهان و کنوانسیون جهانی تنوع زیستی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 3
47 اهمیت گیاهان خانواده گندمیان در طبیعت و زندگی انسان (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 6
48 CAREX PAMIRICA (CYPERACEAE), A NEW RECORD FROM WETLAND FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 14، شماره: 2
49 Chromosome counts of eight species from the flora of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
50 CHROMOSOME COUNTS OF FRANKENIA HIRSUTA AND CHENOPODIUM FOLIOSUM FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 22، شماره: 1
51 CHROMOSOME COUNTS OF SOME IRANIAN PLANTS (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 23، شماره: 2
52 Chromosome counts of twelve vascular plant species from Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
53 Chromosome counts report of six Astragalus L. (Fabaceae) species from Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
54 Chromosome counts report of some species from Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 29، شماره: 2
55 Chromosome numbers and karyotype features of eight species of Apiaceae in Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 29، شماره: 1
56 CHROMOSOME NUMBERS FOR RANUNCULUS DOLOSUS AND SILENE CONOIDEA FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
57 CHROMOSOME NUMBERS OF ASTRODAUCUS ORIENTALIS AND ALTHAEA OFFICINALIS FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
58 CHROMOSOME NUMBERS OF PARONYCHIA KURDICA AND SALSOLA YAZDIANA (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 20، شماره: 2
59 CHROMOSOME NUMBERS OF SOME VASCULAR PLANT SPECIES FROM IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 25، شماره: 2
60 Chromosome numbers report of five endemic Astragalus L. (Fabaceae) species of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 27، شماره: 2
61 CHROMOSOME REPORT OF THREE SPECIES OF FLORA OF IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 21، شماره: 2
62 Chromosome report of twelve species for the flora of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 28، شماره: 2
63 DETERMINATION OF CHEMOTAXONOMIC INDICES OF ARTEMISIA SIEBERI BESSER BASED ON ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 18، شماره: 1
64 Distribution patterns of Astragalus in the old world based on some selected sections (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 13، شماره: 1
65 EFFECT OF LATITUDE AND LONGITUDE ON QUANTITATIVE CHANGES OF SOME ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF ALNUS SUBCORDATA C. A. MEY. LEAVES IN HYRCANIAN FORESTS (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 26، شماره: 1
66 First record of Pistia stratiotes (water lettuce) from Gilan province (North of Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 20، شماره: 2
67 Floristic analysis and a preliminary vegetation description of Arasbaran Biosphere Reserve, NW Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 1
68 FOLIAR ANATOMICAL STUDIES IN THE UMBELLIFERAE FROM ARASBARAN, IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
69 FOLIAR ANATOMY OF CAREX IN ARASBARAN, NW.IRAN (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
70 Karyotype analysis of three species from the western regions of Iran (دریافت مقاله) مجله گیاه شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
71 Population variation of Artemisia sieberi in Iran based on quantitative characters of leaf and seed and their relationships with habitat features (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 10، شماره: 1
72 باید حقابه محیط های طبیعی را به رسمیت بشناسیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 4
73 بایدها و نبایدها در اکوسیستم بیابان ها و راهبرد مناسب مدیریت آنها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
74 بحران گرد و غبار در خوزستان و نقش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در مواجهه با آن (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
75 بررسی اثربخشی قوانین و مقررات مرتع داری در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
76 بررسی بانک بذر خاک در جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
77 بررسی ترکیب جوامع مرتعی با استفاده از روش های ناپارامتریک چند متغیره جایگشتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 1
78 بررسی تغییرات پوشش گیاهی در قرق کوهرنگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 13، شماره: 4
79 بررسی جایگاه حفاظتی گونه ای نادر به نام Smirnovia turkestana در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 6
80 بررسی رابطه عوامل اکولوژیک با انتشار جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده گنو۱ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 2
81 بررسی رفتار جوانه زنی در بذرهای چند خانواده گیاهی بومی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 6
82 بررسی شکستن خواب بذر و تشدید جوانه زنی در سه گونه زالزالک (C. babakhanloui، C. aminii، Crataegus persica) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 4
83 بررسی فلوریستیک، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان اراضی ماندابی (wetlands)، دامنه های شمالی و شرقی سبلان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 4، شماره: 10
84 بررسی فنولوژی ارقام مختلف صنوبر در کلکسیون پایه مادری ایستگاه تحقیقاتی کرج مرکز تحقیقات البرز در سال های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 6، شماره: 1
85 بررسی گونه های مهاجم و خطرات تهاجمی و زیستی آنها برتنوع زیستی رویش های هیرکانی و معرفی گونه Ipomoea indica به عنوان گونه مهاجم برای اولین بار از ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
86 بررسی مدیریت آب در حوزه های کارون، کرخه، زهره– جراحی و ارتباط آن با گرد و غبار خوزستان (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
87 بررسی مشخصات رویشی ۲۴ کلن مختلف صنوبر در مرحله خزانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 11، شماره: 1
88 بررسی و مقایسه اثر پرایمر در ارزیابی ساختار جوامع باکتریایی خاک مناطق نیمه خشک با روش Illumina Miseq (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 35، شماره: 1
89 بهره برداری کوتاه مدت مسیر نو و کارآمد در زراعت چوب (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 3
90 پایش عرصه های طبیعی در کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 1
91 پدیده سیلاب گل آلود و چگونگی مدیریت آن (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
92 پروانه سفید برگخوار بلوط و موضوع مدیریت پایدار زاگرس (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
93 پوشش گیاهی جنگل های میان بند هیرکانی (مطالعه موردی جنگل تولی نساء، استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 13، شماره: 46
94 تاثیر برخی عامل های محیطی بر صفات ریخت شناسی برگ پده (Populus euphratica Oliv.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 22، شماره: 3
95 تاثیر شرایط اقلیمی بر تولید علوفه مراتع در منطقه استپی اخترآباد ساوه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 14، شماره: 2
96 تاثیر شرایط اقلیمی بر تولید و پوشش مراتع استپی (مطالعه موردی:علویجه و خونداب-استان اصفهان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
97 تاثیر گونه ی کهورآمریکایی"Prosopis juliflora (SW.) D C"بر برخی مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
98 تاثیرپذیری متغیرهای کمی برگ زبان گنجشک (Fraxinus rotundifolia) از برخی آلاینده های شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 25، شماره: 1
99 تحلیل اثر عوامل اقلیمی و خشکسالی بر روی رواناب ورودی و خروجی به دشت خوزستان در حوضه کارون (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
100 تداوم سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تداوم توسعه است. (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
101 تعیین تنوع قارچی در یک منطقه نیمه خشک بیابانی با استفاده از توالی یابی نسل دوم (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 11، شماره: 44
102 تعیین جایگاه حفاظتی Phlomis herba-venti subsp. urmiensis Jamzad زیرگونه انحصاری از تیره نعنا (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
103 تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Pterocephalus wendelboi (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
104 تعیین جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Trifolium kurdistanicum (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
105 تعیین جایگاه حفاظتی گونه Phlomis lurestanica (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
106 تعیین جایگاه حفاظتی گونه نادر دانه برفی تابستانه Leucojum aestivum L. subsp. aestivum (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
107 تغییر اقلیم، فضای مجازی، پدیده جهانی شدن و روند توسعه کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
108 تغییر کاربری اراضی یکی از عوامل اصلی تخریب محیط های طبیعی کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 1
109 تنوع گیاهی ایران، ظرفیت ها و تهدیدها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
110 توسعه پایدار:"موفقیت یا عدم موفقیت در تولید ثروت" داستان اصلی همین است. /اقلیم:هدف گذاری راهبردی در تغییر اقلیم (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
111 جایگاه حفاطتی گونه Allium breviscapum Stapf (Amaryllidaceae) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
112 جایگاه حفاظتی Cyclotrichium depauperatum، گونه انحصاری ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
113 جایگاه حفاظتی Scorzonera alborzensis Safavi & Amini Rad، گونه ای انحصاری از ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 3
114 جایگاه حفاظتی پورک Arecaceae) Nannorrhops baluchestanica ) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
115 جایگاه حفاظتی دو گونه از جنس (Amaryllidaceae) Allium در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 1
116 جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس .Centaurea L (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
117 جایگاه حفاظتی دو گونه انحصاری از جنس نعنای گربه .Nepeta L از خانواده نعنا (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
118 جایگاه حفاظتی زیرگونه ای انحصاری از جنس کلاه میرحسن از ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 1
119 جایگاه حفاظتی سلوی اقلیدی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 5
120 جایگاه حفاظتی گونه .Tanacetum snbolii Mozaff (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
121 جایگاه حفاظتی گونه (Cousinia raphiostegia Rech.f. (Asteraceae (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
122 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus dianat-nejadii (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
123 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus gypsocola در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 5
124 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus montis-parrowii (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
125 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Astragalus safavii Podlech & Maassoumi (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 4
126 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری ارونه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech. f.) در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 3
127 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Dionysia khuzistanica Jamzad در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 1
128 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Paeonia wendelboi Ruksans & Zetter (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
129 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Ranunculus dalechanensis (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
130 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scorzonera nivalis (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 4
131 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Scrophularia isphahanica (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
132 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Silene parrowiana در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
133 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Tanacetum paradoxum (Boiss.) Bornm در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
134 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری Zeugandra iranica در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 4
135 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پونه سای ماکویی Nepeta makuensis Jamzad & Mozaffarian (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 1
136 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری پیچک (Convolvulus koieanus Bornm. (Convolvulaceae (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
137 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری سلوی بزمانی .Salvia bazmanica Rech.f. & Esfand (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 3
138 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری مورخوش Zhumeria majdae در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 1
139 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری نخود شیرازی در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 2
140 جایگاه حفاظتی گونه انحصاری و نادر (Diaphanoptera stenocalycina (Caryophyllaceae، در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 5
141 جایگاه حفاظتی گونه انحصاریAstragalus vernaculus (Fabaceae) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
142 جایگاه حفاظتی گونه انحصاریNepeta dschuparensis از تیره نعنا (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 1
143 جایگاه حفاظتی گونه ای نادر از بنگ دانه (Hyoscyamus tenuicaulis) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
144 جایگاه حفاظتی گونه ای نادر به نام آزیل (Azilia eryngioides (Pau) Hedge & Lamond) (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
145 جایگاه حفاظتی گونه Leutea polyscias (Boiss.) M. Pimenov (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
146 جایگاه حفاظتی گونه Salvia sclareopsis (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 6
147 جایگاه حفاظتی گونه کوهسری Astragalus azizii Maassoumi (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
148 جایگاه حفاظتی گونه نادر Levisticum officinale در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
149 جایگاه حفاظتی گونه های انحصاری جنوب غرب ایران از جنس Dionysia (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
150 جایگاه حفاظتی گونه های Hypericopsis persica Boiss. وSalicornia perspolitana Akhani (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
151 جایگاه حفاظتی گیاه بنگ دانه Hyoscyamus malekianus (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 6
152 جایگاه حفاظتی گیاه نعنای گربه بلوچستانی Nepeta balouchestanica Jamzad & Ingr. (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
153 چرا رویکرد حفاظتی؟ (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
154 حفاظت از گونه های گیاهی با عنوان "حفاظت خارج از رویشگاه با رویکرد نزدیک به طبیعت" (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 1
155 خاورمیانه، بحران آب و راهبرد مناسب برای ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 3
156 خسارت های ناشی از سیل پیامد کوتاهی در حفاظت از منابع طبیعی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 2
157 خشکیدن چشمه ها خطرناک تر از خشکیدن تالاب هاست (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 1
158 خطر انقراض یک گونه از وابستگان وحشی گلابی در ایران و نیاز به اقدام فوری حفاظتی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
159 درمنه زار، وسیع ترین اکوسیستم مرتعی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 5
160 راهبرد پژوهشی در مقیاس اکوسیستم ها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 2
161 رویشگاه نیلوفر آبی زرد در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 3
162 رویشگاه‎های انارشیطان Tecomella undulata (Sam.) Seem در جنوب ایران و عوامل تهدید آنها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
163 زراعت دیم، عملیات ناپایدار در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 2
164 ساختار بانک بذر در مراتع نیمه استپی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
165 سیر تکامل تحقیقات مرتع در ایران و نگرش موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به آینده تحقیقات مرتع (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
166 ضرورت آموزش عمومی در ارتباط با طبیعت (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 2
167 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
168 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت پنجم: ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت مراتع: تدوین طرح های مرتعداری با رویکرد اکوسیستمی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 2
169 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت دوم: ضرورت تثبیت مالکیت ملی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
170 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت سوم: ضرورت تعدیل تقاضای زمین از منابع طبیعی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 6
171 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت ششم: رویکرد جدید در توسعه جنگل های کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 3
172 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت نهم: ضرورت احیای جنگلهای طبیعی کشور با رویکرد اکوسیستمی و با تکیه بر شناخت و راهکارهای علمی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
173 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت هشتم: زراعت چوب با نگاه اقتصادی به توسعه جنگل (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 5
174 ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت محیطهای طبیعی کشور قسمت چهارم: تدوین نقشه راه، حساسیت ها و خط قرمزها برای مدیریت تقاضای زمین (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
175 ضرورت تغییررویکرد در مدیریت محیط های طبیعی کشور قسمت هفتم: ساماندهی پارک های شهری در راستای توسعه جنگل (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 4
176 ضرورت حفظ یکپارچگی مراتع (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 4
177 ضرورت خروج فوری دام از جنگل ها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 5
178 علل تخریب مراتع در کشور و راهکارهای برون رفت از وضعیت پیش آمده (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 4
179 عوامل محیطی موثر بر پراکنش گیاهان مناطق مرطوب کوهستانی لرستان (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 12، شماره: 3
180 فلور ماندابی استان کرمانشاه، ایران (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 8، شماره: 2
181 فلور ماندابی استان همدان (ایران) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
182 قدم های جدی برای اجرای طرح جامع حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 3، شماره: 6
183 کلوس، جواهری سبز در گنجینه فلور غنی زاگرس: جایگاه حفاظتی، تهدیدها و فرصت ها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 4
184 گزارشی جدید برای گونه Solanum chenopodioides (تیره بادنجانیان)، از ایران، پارک ملی بوجاق (استان گیلان) (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 10، شماره: 1
185 گفتگوی چالشی با خانم دکتر معصومه ابتکار (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 1، شماره: 1
186 گفتگوی چالشی با رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 1
187 گفتگوی چالشی با مهندس محمد حقانی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 3
188 گیاهان بومی با ویژگی‌های زینتی برای کاشت در فضای سبز شهری تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه گل و گیاهان زینتی دوره: 4، شماره: 2
189 گیاهان ماندابی تالاب ها و چشمه سارهای لرستان (ایران) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 14، شماره: 50
190 لزوم پایش بلندمدت پوشش گیاهی و خاک اکوسیستم های مرتعی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 4
191 لزوم توجه جدی به «دیم زارها» در تولید علوفه و گیاهان دارویی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 6
192 لزوم توجه جدی به مراتع کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 6
193 محوریت رویکرد حفاظتی در مدیریت محیط های طبیعی کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 2، شماره: 3
194 مراتع و تمرکز اکوسیستمی در پژوهش و مدیریت (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 8، شماره: 4
195 مراتع و رویکرد جدید مدیریتی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 5
196 مراتع، معادن و پدیده ابرتخریب ها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 5
197 مرتع عنوان ناقص بر مجموعه ای از اکوسیستم ها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 4، شماره: 6
198 مسیر ساختاری پژوهش در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 6
199 معرفی برخی از گیاهان بیگانه ایران و بررسی خطر تهاجم آنها (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 7، شماره: 2
200 معرفی برخی گسترشگاه های طبیعی دو گونه سوزنی برگ تاریخی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 6، شماره: 1
201 معرفی برخی ویژگیهای بوم شناختی و جنگل شناسی مناطق جنگلی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 12، شماره: 4
202 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان تالاب های مهم استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 9، شماره: 30
203 مقایسه بانک بذر خاک و پوشش گیاهی در مراتع نیمه استپی استان زنجان، مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده انگوران، ایستگاه قره بوق (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
204 مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه درمنه Artemisia از منطقه کاشان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 21، شماره: 1
205 مقایسه تولید علوفه های درمنه در استان سمنان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 9، شماره: 2
206 نقش باغ گیاه شناسی در حفاظت از تنوع زیستی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 3
207 نقش باغ گیاهشناسی ملی ایران در آموزش و فرهنگسازی (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 2
208 ویروس کرونا و باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 1
209 ویژگی های اکولوژیکی اجتماعات گیاهی جنس Potamogeton در تالاب های کوهستانی استان اردبیل (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 5، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Microbial diversity in semiarid area determined by next generation sequencing (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 Study of Chromosome number in wetland plants (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 بررسی آناتومی برخی از گونه های درختی اندمیک پایین بند و میان بند جنگل های هیرکانی، انعکاسی از شرایط اقلیمی در شمال ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
4 تشابه فلورستیک گیاهی سطح زمین با خاک در دو سایت طبس (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
5 تعیین تنوع میکروبی در مناطق نیمه خشک با توالییابی نسل دوم (Next Generation Sequencing) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 تغییرات پارامترهای رشد درخت زبان گنجشک تحت تاثیر خصوصیات ادافیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7 تنوع ریختی روزنه برگ گونه های درختی پایین بند و میان بند جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
8 حساسیت اراضی به فرسایش بادی و راهکارهای مهار آن در سیستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
9 حفاظت و تکثیر گونه های مختلف بادام Amygdalus spp جنگل های ایران در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
10 رویشگاه های بومی ایران باغ گیاه شناسی، دریچه ای رو به توسعه پایدار منابع طبیعی (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
11 سازگاری و تجدیدحیات گونه های پیازی جنگل های هیرکانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت
12 شناسایی عوامل اکولوژیکی موثر در تالابهای شیب های شمالی و شرقی سبلان در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
13 عوامل اکولوژیکی موثر در تنوع گونه ای پوشش گیاهی مانداب هاWetlands) مطالعه موردی در مانداب ها منطقه سبلان در استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
14 مدل سازی رابطه بین ساختار و عملکرد اکوسیستم با استفاده از معادلات ساختاری (SEM) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 مطالعه عدد کروموزومی گیاهان ماندابی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 مقایسه ترکیبات اسانس دو زیرگونه chamaecistus و tomentella از گونه Ajuga chamaecistus در استان البرز ایران (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
17 مهم ترین ویژگی های آناتومی برخی از گونه های درختی بالابند جنگل های هیرکانی شمال ایران در امتداد طول وعرض جغرافیایی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
18 ویژگیهای آناتومی برخی از گونه های درختی بالابند جنگل های هیرکانی شمال ایران در امتداد طول و عرض جغرافیایی، انعکاسی از شیب اقلیمی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران