براتعلی خاکپور

 براتعلی خاکپور ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

براتعلی خاکپور

Baratali Khakpour

ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ابعاد برنامه ریزی زیرساخت ها در طرح های جامع شهرهای کوچک (مورد پژوهی: طرح جامع ماکو، ساوه و خرمشهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی قابلیت پیاده مداری با تاکید بر رویکرد نوشهرگرایی در بلو ار سجاد مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
3 ارزیابی و تحلیل جایگاه برندگردشگری استان فارس بر پایه هویت رقابت پذیری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
4 امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشی قایقرانی کانوپولو در رودخانه صوفی چای مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
5 اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی و استاندارد EN13816 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 1
6 بررسی تحولات اشتغال و آینده نگری آن درمادر شهرهای مشهد و اصفهان دهه 1385-1375 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 19، شماره: 3
7 بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری (مطالعه موردی: منطقه دو، کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
8 بررسی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره ای چند زمانه شهر شاندیز (طی سال های 1379-1394) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
9 بررسی وضعیت شاخص های توسعه در شهرستان های کرمانشاه با استفاده از تکنیک ادغام (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 56
10 تحلیل فضایی عوامل موثر بر رشد نامتعادل کالبدی شهر رشت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 1
11 تحلیل قابلیت دسترسی سیستم قطار سبک شهری به خدمات بهداشتی-درمانی بیمارستان ها در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
12 سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعه موردی: جامعه زنان محله های اسکان غیررسمی تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
13 سنجش تناسب اراضی مستعد برای سرمایه گذاری در حوزه شمال غرب شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
14 شناسایی پهنه های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 9
15 شناسایی و خوشه بندی اراضی قهوه ای شهر مشهد به منظور ارایه الگوهای سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
16 نقش توسعه ی کریدوری و حمل ونقل محور مبتنی بر ریل در پایداری کلان شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تبلیغات شهری درکلانشهرها و ارایه راهکارهای اجرایی بهبودمطالعه موردی:کلانشهرمشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 آینده شهری و شهرهای آینده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
3 ارزیابی احساس هویت محلهای در منطقه نه شهرداری مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
4 ارزیابی ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه‌ها در جهت توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر مشهد) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
5 ارزیابی توسعه گردشگری شهرستان کاشمر با مدل SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد با تاکید بر ابعاد تکنولوژیکی و سیاسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
7 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی با تأکید بر ابعاد کالبدی در منطقه 8 شهر مشهد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
8 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در منطقه هشت شهر مشهد از دیدگاه شهروندان و مدیران با تأکید بر ابعاد محیطی و فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
9 ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنههای مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی معادله ساختاری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
10 ارزیابی فرآیند تهیه طرح های توسعه شهری براساس اصول اخلاق حرفه ای در شهرسازی (نمونه موردی: طرح راهبردی بافت فرسوده شهر یزد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 ارزیابی میزان تحقق تقسیمات فضایی طرح ناحیه ای شرق استان سمنان ،ناحیه شاهرود (شهرستانهای شاهرود دامغان) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 ارزیابی میزان تحقق کاربری های آموزشی، بهداشتی و فضای سبز طرح تفصیلی شهر بجنورد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
13 اندازه گیری کیفیت خدمات در حمل و نقل عمومی شهرمشهد با استفاده ازرویکرد سروکوال اصلاحی با تاکید بر بعد تضمین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
14 بررسی آسیب پذیری کلانشهر مشهد از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش FAHP در GIS (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
15 بررسی استرات ژی های موثر در فرآیند احیاء بافت های فرسوده شهری با تاکید بر مشارکت مردمی نمونه مورد مطالعه :قلعه آبکوه مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
16 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خلاق در مدیریت بحران شهری مطالعه موردی شهرداری مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
17 بررسی تاثیر وسایل بدنسازی پارکها درکیفیت زندگی شهروندان، مطالعه موردی: منطقه 9شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
18 بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
19 بررسی عوامل مؤثر بر مشارکتهای شهروندی در مدیریت شهرهای جدید (نمونه موردی: شهر جدید سهند) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
20 بررسی عوامل موثر اجتماعی در پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
21 بررسی قابلیتهای خاک و زمین در معماری پایدار بومی ایران با تاکید بر مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 بررسی مطالعات تطبیقی جهت پیادهسازی الگوی موفق شهر دوستدار کودک در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
23 بررسی میزان تحقق پذیری اهداف مسکن مهر در شهر جدید گلبهار از دیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
24 بررسی میزان تحقق پذیری اهداف مسکن مهردرشهرجدید گلبهار ازدیدگاه شهروندان (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
25 بررسی میزان موفقیت شهر جدید گلبهار در جذب جمعیت مادرشهر مشهد (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
26 بررسی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی پایدار شهر بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
27 بررسی و ارزیابی کاربری اراضی شهر مشهد از منظر عدالت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
28 بررسی و تحلیل توزیع فشایی مراکز درمانی شهر مشهد با استفاده از GIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
29 بررسی و تحلیل میزان اثربخشی شوراها بر عملکرد شهرداری ها(نمونه موردی: شهر بجنورد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
30 بنچمارک مدیریت پسماند در سایر کشورهای جهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 پیاده سازی ماتریسهای همجواری در سیستم اطلاعات مکانی به منظور تعیین وتحلیل کاربریهای شهری،شهر شهرکرد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
32 تبیین الگوی رشد کالبدی-فضایی شهر با رویکرد فرم پایدار شهری(نمونه موردی:شهر ساری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
33 تبیین کیفیت رانت فضایی ناشی از مکان یابی خدمات شهری مطالعه موردی: کلانشهر تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
34 تبیین مدل مفهومی برای ارتقاء شهر با توجه به شهر دوستدار کودک و تأکید برنیاز وکاربری های مورد نیاز کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
35 تبیین مدل مفهومی شهری برای همه،شهر دوستدار کودک،با تاکید بر اصول کودک دوستی وتوسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری
36 تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
37 تحلیل روند کاهش فضای بازشهری درفرآیند توسعه شهری با سیستم Vensim ple مطالعه موردی مدیریت بحران کلانشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
38 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
39 تحلیل کیفی چالشهای انسانی و مردم در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
40 تحلیل کیفی چالشهای نهادی و سازمانی در پیاده سازی شهر هوشمند در کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
41 تحلیل لایه های ادراکی معماری شهری ایرانی اسلامی در پایتخت معنوی ایران (محدوده مورد مطالعه –بدنه بالا خیابان و پایین خیابان در شهر مشهد) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
42 تحلیلی بر علل ساختاری مهاجرت،شهرنشینی و اسکان غیر رسمی در ایران با نگرش ویژه بر کلانشهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
43 تحلیلی بر کاهش مخاطرات محیط زیست شهری باتاکید بر طراحی مسیرهای پیاده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
44 تدوین راهبردهای بهره برداری بهینه از فرهنگسراهای کلانشهر مشهد با استفاده ازمدل SWOT حجاب، انتظار، قرآن و عترت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
45 تعریف مدل ارزیابی عملکرد دفاتر مهندسی در برون سپاری خدمات شهرسازی و معماری شهرداری منطقه سه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
46 چالشهای مدیریت گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و توسعه پایدار در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
47 سنجش سطح برخورداری مناطق شهر مشهد از نظر امکانات و خدمات فرهنکی با استفاده از مدل موریس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
48 سنجش کیفیت خدمات بارویکردسروکوال اصلاحی وباتاکید برعوامل ملموس و قابلیت اطمینان: مطالعه سیستم اتوبوسرانی شهرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
49 سنجش میزان و عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان به منظور بهبود خدمات و محیط زیست شهری (مطالعه موردی: منطقه ثامن مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
50 شناسایی اراضی قهوه ای و شیوه های بازتوسعه آن با تاکید بر توسعه درونی نمونه موردی شهر بجنورد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
51 شناسایی اراضی قهوه ای و شیوه های بازتوسعه آن با تاکید بر توسعه درونی نمونه موردی شهر بجنورد (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
52 شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در منطقه ۹ شهرداری مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
53 شهرهای جدید ایران اهداف اولیه، واقعیت امروز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
54 کاربرد روش جای پای اکولوژیکی در ارزیابی پایداری توسعه شهری (نمونه موردی: شهر ساری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
55 مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
56 مروری بر مفهوم و نظریات مرتبط با گسترش فیزیکی شهرها و نقش و اهمیت آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
57 مروری بر مفهوم و نظریات مرتبط با گسترش فیزیکی شهرها و نقش و اهمیت آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
58 مطالعه و ارزیابی مسکن مهر شهرک مهرگان مشهد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
59 مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی شهری با استفاده از GIS فازی مطالعه موردی : حوزه میانی غربی شهر مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
60 نقش GIS در تحلیل امنیتی جرائم شهری در حاشبه شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
61 نقش زمین در برنامه ریزی مسکن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
62 نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه پایدارشهری مطالعه موردی: کلانشهرمشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی