میترا امینی

 میترا امینی استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

میترا امینی

Mitra Amini

استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey on Study Habits of Medical Students in Shiraz Medical School (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 3
2 Assessment of Otolaryngology Residency Training Program in Iran: Perspectives of Faculty Members and Recently Graduated Medical Students (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 31، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 3، شماره: 1
4 ارزشیابی اساتید بالینی بیمارستان شهید فقیهی شیراز بر اساس مدل شناختی استاد- شاگردی در دی ماه 1389 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 4
5 Design and Evaluation of the Preparation Course for New Entrant Assistants on the Awareness and Skills of Newly Arrived Surgery Resident (دریافت مقاله) مجله علمی جراحی دوره: 1، شماره: 4
6 Design and Evaluation of the Preparation Course for New Entrant Assistants on the Awareness and Skills of Newly Arrived Surgery Resident (دریافت مقاله) مجله علمی جراحی دوره: 2، شماره: 4
7 Exploration of Social Accountability Indicators (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
8 Faculty Member’s Viewpoints about Mentorship in Shiraz University of Medical Sciences, 2012 (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 1
9 Relationship between Organizational Culture and Educational Context from Nurses’ Point of View at Shiraz University of Medical Sciences Hospitals (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 4
10 The Effect of team-based learning on study skill course of Nutrition Students of Shiraz University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 1، شماره: 1
11 Using a Modified 360° Multisource Feedback Model to Evaluate Surgery Residents in Shiraz University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 7، شماره: 1
12 بررسی آلودگی نیکل در برگ درختان چنار (Platanus Orientalis) حاشیه خیابان ها و خاک های سطح شهر رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
13 بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
14 ویژگی های یک منتور ایده ال از دیدگاه اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1393 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ادارک دانشجویان آموزش پزشکی در زمینه سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
2 ارزیابی ادراک دانشجویان پزشکی در زمینه سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
3 Educating Health Science Students about Peace through Health Topic (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت برای صلح
4 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریایی سالمونلا جدا شده ازمحتویات و پوسته در تخم مرغ های صنعتی شهرقم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
5 بررسی نگرش دستیاران پزشکی در خصوص سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
6 تبیین امنیت زیست محیطی ریزگرد: نمونه موردی استان لرستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
7 تجزیه زیسته پرستاران و بیماران مرکز سوختگی رحیمی قم پیرامون پیشگیری از سوختگی در کودکان: یک مطالعه پدیدار شناختی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سوختگی
8 شیوع نیدل استیک شدن در پرسنل اتاق عمل بیمارستان نکویی هدایتی فرقانی قم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره تخصصی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون
9 عفونت های بیمارستانی و مقاومت آنتی بیوتیکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون، مواد و تجهیزات پزشکی
10 مستندسازی ساخت مقرنس سردر ورودی مسجد مصری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
11 مستندسازی ساخت مقرنس سردر ورودی مسجد مصری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری