دکتر میترا امینی

دکتر میترا امینی استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر میترا امینی

Dr. Mitra Amini

استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Survey on Study Habits of Medical Students in Shiraz Medical School (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 2، شماره: 3
2 Assessment of Otolaryngology Residency Training Program in Iran: Perspectives of Faculty Members and Recently Graduated Medical Students (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 31، شماره: 1
3 اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر میزان آگاهی های فراشناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 3، شماره: 1
4 ارزشیابی اساتید بالینی بیمارستان شهید فقیهی شیراز بر اساس مدل شناختی استاد- شاگردی در دی ماه 1389 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 4
5 Design and Evaluation of the Preparation Course for New Entrant Assistants on the Awareness and Skills of Newly Arrived Surgery Resident (دریافت مقاله) مجله علمی جراحی دوره: 1، شماره: 4
6 Design and Evaluation of the Preparation Course for New Entrant Assistants on the Awareness and Skills of Newly Arrived Surgery Resident (دریافت مقاله) مجله علمی جراحی دوره: 2، شماره: 4
7 Exploration of Social Accountability Indicators (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
8 Faculty Member’s Viewpoints about Mentorship in Shiraz University of Medical Sciences, 2012 (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 1
9 Healthcare Staff’s Attitude toward the E-learning On-the-job Courses and its Association with Self-Assessment Effectiveness of these Programs (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 2
10 Interdisciplinary education of social accountability in short-term workshops of Shiraz University of Medical Sciences (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 1، شماره: 4
11 Introducing PSTC: Design, Conduct, and Evaluation process of a Pharmaceutical Strategy Training Course (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جاری در داروسازی دوره: 8، شماره: 3
12 Relationship between Organizational Culture and Educational Context from Nurses’ Point of View at Shiraz University of Medical Sciences Hospitals (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 4
13 The Effect of team-based learning on study skill course of Nutrition Students of Shiraz University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 1، شماره: 1
14 Using a Modified 360° Multisource Feedback Model to Evaluate Surgery Residents in Shiraz University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
16 تاثیر برنامه دوره های تماس زودرس با محیط بالینی بر نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی سال اول دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 11، شماره: 1
17 دیدگاه فارغ التحصیلان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد کیفیت دوره ۷ ساله آموزش پزشکی عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 3
18 ویژگی های یک منتور ایده ال از دیدگاه اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1393 (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
19 همبستگی عدالت سازمانی و رضایت شغلی پرستاران بیمارستانهای آموزشی شهر شیراز (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ادارک دانشجویان آموزش پزشکی در زمینه سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
2 ارزیابی ادراک دانشجویان پزشکی در زمینه سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
3 Educating Health Science Students about Peace through Health Topic (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سلامت برای صلح
4 بررسی نگرش دستیاران پزشکی در خصوص سرقت ادبی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
5 تاثیر آموزش درمانگاهی مجازی در قرن ۲۱ : یک مقاله مروری (دریافت مقاله) همایش ملی مجازی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی هزاره