مهدی جباری نوقابی

 مهدی جباری نوقابی دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

مهدی جباری نوقابی

Mehdi Jabbari Nooghabi

دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Study of Diagnostic Values of Serum Thyroid Hormone and Creatinine in Acute Renal Transplant Rejection (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم بهداشت دوره: 5، شماره: 3
2 تعیین عوامل موثر بر وقوع خشکسالی با تحلیل داده های پانلی(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 6
3 مدل سازی و پیش بینی دمای حداکثر و حداقل ماهانه دشت مشهد بااستفاده از مدل های سری زمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
4 مقایسه روش های تدریس دستوری و دوسویه بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال با تکیه بر مدل جنتایل (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 4
5 نقش تبخیر و تعرق در پایش خشک سالی هواشناسی در چند ناحیه اقلیمی کشور (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون روند آشوب با استفاده از مدل تقریب چند جمله ای موضعی درپیش بینی بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
2 ارزیابی داده های بارش ماهواره ای GPM در سطح شهر مشهد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 استفاده از مدل مختلط چندکی خطی در بررسی صفت فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
4 بررسی ارتباط بین کیفیت حسابداری و محافظهکاری شرطی و غیرشرطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
5 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
6 بررسی تأثیر ورود معیارهای سنجش کیفیت سود در مدلهای پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد
8 بررسی تغییرات عناصر سرمایه فکری در طول چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
9 بررسی توانایی دانش آموزان سال یازدهم دراثبات درستی و نادرستی گزاره های ریاضی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
10 بررسی دقت تکنیک SARIMA در پیش بینی مقادیر بارش مطالعه موردی: شهر مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
11 بررسی رابطه بین ظرفیت حافظه فعال، هوش سیال و عملکرد ریاضی دانشآموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه شهرستان باخرز در زمینه کسرها (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
12 بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی 1987تا2017 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
13 بررسی متاآنالیزی پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو هلشتاین ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
14 پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمL-CO-R (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
15 تاثیر محافظ کاری بر روی ساختارسرمایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
16 تعیین خصوصیات ضد باکتریایی اسانس اسطوخودوس Lavandula angustifolia بر باکتری Xanthomonas campestris در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
17 تعیین میزان حداقل بازدارندگی (MIC) اسانس زنیان (Carum capticum) بر باکتری زانتوموناس کمپستریس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
18 رابطه بین انتظارات مدیریت و عدم تقارن هزینه با تاکید بر نقش هزینه های تعدیل و منابع بلااستفاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
19 فراتحلیل عوامل موثر بر سرمایه فکری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
20 مقایسه دقت فناوری های نوین مدل های آماری و مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی ورشکستگی بانک ها (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران