دکتر فرهاد اسدی

دکتر فرهاد اسدی دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

دکتر فرهاد اسدی

Dr. Farhad Asadi

دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغییرات صفات رویشی کبوده (Populus alba L.) بر تولید چوب در حاشیه رودخانه زاینده رود اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 24، شماره: 3
2 اثرات نانوزئولیت بر برخی ویژگی های نهال صنوبر دورگ تریپلو تحت دوره های آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 27، شماره: 3
3 ارزیابی تاثیر تیمارهای نظام جنگل- زراعی بر روی ویژگی های فیزیکی چوب گونه Populus nigra در محورهای شعاعی و طولی درخت (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 2، شماره: 2
4 ارزیابی عملکرد رویشی درختان تبریزی (Populus nigra) بومی استان های کرمانشاه و زنجان در ایستگاه تحقیقاتی البرز کرج (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 14
5 ارزیابی عملکرد رویشی و تولید در نهال های یک ساله ی هفت گونه از خانواده ی Salicaceae (مطالعه ی موردی: ایستگاه تحقیقاتی چمستان نور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 6، شماره: 11
6 ارزیابی متغیرهای مورفولوژیکی و رویشی دو گونه Populus alba L. و Populus nigra L. به منظور معرفی صفات مرتبط با رویش درختی (مطالعه ی موردی: استان های کرمانشاه، زنجان و اصفهان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 3، شماره: 5
7 ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 11، شماره: 3
8 بررسی سیاست های مدیریتی اجرا و عدم اجرای طرح جنگل داری بابل رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 2
9 بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست گزینی در دوره دوم برداشت در کرج (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 1
10 تحمل به خشکی نونهال های پنج کلن صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides Bartr. ex Marsh) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 27، شماره: 4
11 تعیین سطح صنوبرکاری های بالغ استان مازندران با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 9، شماره: 18
12 تعیین مطلوبیت رویشگاه سفید پلت (.Populus caspica Bornm) و مهمترین متغیر های اقلیمی تاثیر گذار بر پراکنش آن در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
13 تغییرات رویشی صنوبر (Populus nigra) در حاشیه رودخانه های استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 23، شماره: 2
14 تولید انبوه و ارزیابی عملکرد رویشی نهال های بذری صنوبر دلتوئیدس (.Populus deltoides Marsh) و اورامریکن (P. euramericana (Dode)) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 3
15 کشت تلفیقی صنوبر گونه Populus alba و یونجه در آذربایجان غربی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 1
16 مقایسه ویژگی های رویشی و ریخت شناسی در نهال های حاصل از قلمه پروونانس های سفیدپلت (.Populus caspica Bornm) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 1
17 ویژگی های رویشی نهال های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (Populus euphratica ) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع مورفولوژیکی بر پایه صفات برگ درختان سپیدارمستقر در استان های اصفهان و زنجان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 Evaluating the Different Irrigation Intervals on Performance of Poplars (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 Using Protected Areas to Secure Forest Tree Genetic Diversity in Hyrcanian forest (Application to the endemic and endangered Populus caspica (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 بررسی تنوع ژنتیکی توده های Populus nigra با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
5 بررسی تنوع مورفولوژیکی برگ در درختان تبریزی (مطالعه موردی در استان های کرمانشاه و زنجان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی