دکتر امیرعباس ایزدپناه

دکتر امیرعباس ایزدپناه استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

دکتر امیرعباس ایزدپناه

Dr. Amirabbas Izadpanah

استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه گیری و پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات برای متان و دی اکسید کربن در حضور بازدارنده های ترمودینامیکی (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 21، شماره: 68
2 شبیه سازی شرایط تشکیل هیدرات گازی در حضور و عدم حضور بازدارنده های ترمودینامیکی با استفاده از روابط تجربی و مدل های داده محور (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 21، شماره: 65
3 مدل سازی تشکیل هیدرات در برخی مبردها با استفاده از معادله حالت CPA جهت تعیین پارامترهای کیهارا (دریافت مقاله) مجله پژوهش نفت دوره: 23، شماره: 75
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A new Peng-Robinson based association equation of state to predict properties of associating compounds (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
2 An association equation of state to predict properties of alcohols and their mixtures (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
3 Application of adaptive neuro-fuzzy inference system for estimation of vapor+ liquid equuilibria of binary systems, carbon dioxide–ethyl caproate, ethyl caprylate and ethyl caprate (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
4 ارزیابی تاثیر چند گاز بی اثر هالوژن دار بر محدوده اشتعال پذیری متان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
5 استفاده از منابع طبیعی هیدرات گازی به منظور حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشارات CO2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
6 اندازه گیری آزمایشگاهی جرم حجمی مخلوط دو جزئی تترا بوتیل آمونیوم برماید+آب و مدلسازی این داده ها با معادله حالت MSA + CPA (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
7 اندازه گیری آزمایشگاهی گرانروی مخلوط دو جزئی تترابوتیل آمونیوم برماید+آب و مدلسازی این داده ها با معادله حالت + CPA تئوری اصطکاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
8 Prediction of CO2 Solubility in Mixture of DEA and MDEA Solution Using the Deshmukh–Mather Model (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
9 Simulation of Olefin Caustic Wash tower with ProMax Software and Replacing Different Packing to Reduce Caustic Consumption (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دوسالانه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
10 بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی سینتیک تشکیل هیدرات متان در فرآیند حجم ثابت بر اساس مسیر ترمودینامیکی طبیعی درسینتیک واکنشهای شیمیائی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 بررسی اثر عوامل مختلف بر سینتیک تشکیل هیدرات اتان در حضور موادفعال سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
12 بررسی تاثیر روابط محاسبه پارامتر برهمکنش دوتایی در پیش بینی حلالیت هیدروژن در اتیلن با معادله حالت پنگ- رابینسون اصلاح شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
13 بررسی حلالیت دی اکسید کربن در مایعات یونی بر پایه ایمیدازولیوم با استفاده از معادله حالت PC-SAFT (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
14 بررسی سینتیک واکنش جذب CO2 با محلول خالص MEA ،DEA مخلوط آن ها با AMP (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
15 بررسی شرایط تشکیل هیدرات برای گاز های متان و اتان در حضور و عدم حضور متانول بهعنوان بازدارنده ترمودینامیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
16 بررسی عملکرد یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف مولیبدن از نمونه پساب مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
17 بررسی معادله حالت اصلاح شده ی SRK برای محاسبات تعادل فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
18 پیش بینی خواص ترمودینامیکی تعادل فازی بخار - مایع سیستمهای دوجزئی ان فورمیل مورفولین با ارتوزایلن و ان فورمیل مورفولین با بنزن با استفاده از معادله حالت CPA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
19 پیش بینی و مدلسازی تعادل فازی سیستم های هیدروکربوری با استفاده ازمعادله حالت srk و قوانین اختلاط براساس ضرایب دوم و سوم ویریال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
20 پیشبینی حلالیت هیدروژن در 1 هگزن و 1 اکتن با معادله حالت PR به کمک پارامتر برهمکنش به دست آمده از روش اشتراک گروه (دریافت مقاله) سمینار پتروشیمی و انرژی
21 پیش‌بینی شرایط تشکیل هیدرات‌های متان و اتان در حضور و عدم حضور اتیلن گلایکول به عنوان بازدارنده ترمودینامیکی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
22 تصفیه پساب حاوی اتیلن گلایکول مجتمع گاز پارس جنوبی با نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
23 تعیین دامنه شبه تعادلی و زمان القا کریستالیزاسیون نانوذرات ساکارز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
24 حذف کلروفرم از آب با استفاده از نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند
25 داده های تعادلی شرایط تشکیل هیدرات برای دی اکسید کربن و مخلوط دی اکسید کربن و متان در حضور متانول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران
26 روش جدیدی در اجرای اصلاحیه وفایی- اربار بر معادله حالت هاین به منظور بهبود پیش بینی خواص ترمودینامیکی مواد (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 کاربرد مدل LIQUAC/LIFAC در پیش بینی خصوصیات ترمودینامیکی محلول های الکترولیتی ابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
28 محاسبات تبخیر آنی برای سیستم های چند فازی چند جزئی حاوی هیدرات گازی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 محاسبه حلالیت CO2 در محلول NaCl با استفاده از معادله حالت الکترولیتی و با هدف کاهش انتشارات CO2 در جو زمین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
30 محاسبه شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات متان و دی اکسید کربن، با استفاده از معادله حالت GC-VTPR و مدل چن-گایو در فاز هیدرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و تکنولوژی های سبز برای آینده پایدار
31 مدل سازی تعادل بخار –مایع سیستم های دی اکسید کربن –پروپان و دی اکسید کربن –اکتان با استفاده از یک عبارت قطبی در معادله حالت sPC-SAFT-D (دریافت مقاله) کنگره ملی شیمی ونانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
32 مدل سازی تعادل بخار مایع نیتروژن دودکان با استفاده ازمعادله حالت PC-SAFT-D ساده شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
33 مدل سازی تعادل بخار-مایع دی اکسید کربن-پروپان با استفاده از معادله حالت PC-SAFT-D ساده شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
34 مدل سازی حلالیت سولفید هیدروژن در محلول آبی دی اتانول آمین با استفاده از معادله حالت مکعبی به اضافه تجمعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
35 مدل­سازی حلالیت CO2 در مایعات یونی [emim][BF4] و [bmim][BF4] با استفاده از معادله حالت PC-SAFT (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
36 مدلسازی ترمودینامیکی جذب هیدروژن سولفیدH2S درمحلول آبی متیل دی اتانول آمینMDEA با استفاده ازمعادله حالت مکعبی به اضافه تجمع CPA (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
37 مدلسازی ترمودینامیکی چگالی و خواص فزونی مخلوط های دو جزیی و سه جزیی حلال های آمین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
38 مدلسازی ترمودینامیکی مخلوط متانول- نرمال بوتان از 2/323 تا 2/443 کلوین با استفاده از معادلات حالت SRK و CPA (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
39 مدلسازی تعادل بخار – مایع سیستم های دوجزیی شامل مواد قطبی و هیدروکربن ها با استفاده از معادله حالت sPC-SAFT-D اصلاح شده با عبارت قطبی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
40 مدلسازی تعادل بخار-مایع سیستم‌های پیچیده حاوی سیالات تجمعی به کمک معادله حالتPC-SAFT (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
41 مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع انفورمیلمورفولین با متازایلن و1و 3و 5-تریمتیلبنزن با استفاده از معادله حالتCPA (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 مدلسازی تعادل فازی بخار-مایع و مخلوط دی ایزوپروپانول آمین و آب با استفاده از معادله حالت CPA (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
43 مدلسازی شرایط تشکیل هیدرات برای مبردهای R-134a ،R-141bو R-152a با استفاده از معادله حالت CPA و بهدست آوردن پارامترهای کیهارا برای این مواد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران
44 مقایسه معادلات حالات مختلف درپیش بینی شرایط تشکیل هیدرات از دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران