پروفسور سیدمحمدامین امامی

پروفسور سیدمحمدامین امامی استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان

پروفسور سیدمحمدامین امامی

Prof. Seyed Mohammadamin Emami

استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of the Corrosion Mechanism in Some Bronze Artifacts found in the Bazman Spidej Cemetery, Southeast Iran (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی خوردگی دوره: 10، شماره: 36
2 A Technological Study of Making and Executing Raised and Gilded Ornaments on Mina’i Wares from the Medieval Islamic Period in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 1، شماره: 1
3 Re-tracing Copper Metallurgy in the Shahdad Region (۳rd Millennium BCE) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 14، شماره: 2
4 بازنگری در روش شناسی پایش محیطی آلودگی هوا در محوطه های میراث صخره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 3، شماره: 9
5 باستان سنجی؛ پلی میان علوم طبیعی و مهندسی با باستان شناسی (اهداف و دورنما) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 1، شماره: 2
6 باستان شناسی بند خاکی- خشتی و سازه بهره برداری از منابع آب سطحی در تپه دامغانی، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی کمی فراورده های فرایند پخت در محیط اکسایش براساس نتایج پراش پرتو X در سرامیک های رسی (دریافت مقاله) مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دوره: 25، شماره: 3
8 بهینه‌سازی ملات‌های سنتی پایه آهکی برای جایگزینی سیمان در راستای حفاظت سازگار از معماری صخره‌کند روستای تاریخی کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 161
9 تحلیل ساختارشناسی سنگهای آذر آواری در معماری صخرهکند روستای تاریخی کندوان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 1، شماره: 1
10 چالش اصالت اثر و محیط پیرامون آن در موزه‌های فضای باز (موزۀ میراث روستایی گیلان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 89
11 روشهای باستانسنجی به منظور ساختارشناسی آجرهای کشف شده از تلآجری تختجمشید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 2
12 ساختار شناسی سفال جلینکی متعلق به دوران پارتی بر اساس مطالعات آرکئومتریک (باستان سنجی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 2
13 ساختار شناسی و مینرالوژی سفال سلادن بهدستآمده از بندر تاریخی حریره در جزیره کیش؛ رد پایی بر تجارت دریایی از چین تا خلیجفارس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 1
14 ساختارشناسی سنگ های خاکستری سیاه پایه ستون های کاخ هخامنشی چرخاب برازجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 4، شماره: 13
15 سفال باستانی و باستان سنجی؛ شناخت تکنولوژی ساخت سفال‌های فرهنگ علی‌آباد در تپه دهنو شهداد، جنوب‌شرق ایران (3750-3250پ.م) (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 9، شماره: 3
16 سیر تاریخی و اندیشه ای حفاظت میراث فرهنگیاز منظر جایگاه مفهومی تمامیت(یکپارچگی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 46، شماره: 92
17 شناسایی مواد باقیمانده در عطردان های شیشه ای از دوره اشکانی تا سده های نخست دوره اسلامی به روش کروماتوگرافی گازی کوپل شده با طیف سنج جرمی(GC-MS) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 1
18 طبقه بندی و تحلیل کاربردی معماری صخره ای در دامنه کوه آتش فشانی سهند در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 6، شماره: 2
19 فلزگری کهن و استحصال مس در محوطه ی باستانی هفت تپه ی خوزستان، هزاره ی دوم قبل از میلاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی متالورژی و مواد دوره: 25، شماره: 2
20 فناوری تولید سفال از نوسنگی به مس سنگی (باکون میانه) در تپه رحمت آباد فارس بر اساس داده های سفال نگاری و شیمیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 8، شماره: 1
21 فناوری معرق های گچی تخمه گذاری در تزیینات معماری دوره صفویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 2
22 گاهنگاری سفال مینایی براساس نمونههای کتیبه دار (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 20، شماره: 3
23 محوطه کهیروII: شواهدی از فلزگری مس در سرشاخههای هلیلرود در اوایل هزاره چهارم پیش از میلاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 6، شماره: 2
24 مروری بر فلزگری کهن مس (آرکئومتالورژی مس) در منطقه هلیل رود (براساس داده های حاصل از پتروگرافی و ژئوشیمی سرباره های ذوب فلز باستانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 1، شماره: 1
25 مطالعات آزمایشگاهی استحکام بخشی سنگ در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 38، شماره: 167
26 مطالعات باستان‌سنجی سرامیک‌ها و سفال‌های عصر مفرغ تپه سیلوه پیرانشهر، شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علم و مهندسی سرامیک دوره: 9، شماره: 2
27 مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی متالورژی دوره: 20، شماره: 3
28 مطالعه سفال های هزاره چهارم پ.م محوطه تل ابلیس برمبنای مطالعات باستان سنجی (دریافت مقاله) مجله بنیان هنر؛ جستارهای موزه داری، مرمت، باستان شناسی و تاریخ هنر دوره: 1، شماره: 2
29 مفتول های شیشه ای چغازنبیل؛ اولین نشانه های شیشه گری ایران در هزاره دوم پیش از میلاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پترولوژی سربارههای ذوب مس در روستای تاریخی میمند بر پایه دادههای آرکئومتالورژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مس
2 ترموگرافی مادون قرمز به عنوان یک روش آزمون غیر مخرب((NDT تکمیلی ، جهت شناسایی رطوبت پنهان در دیوارنگاره های گرمابه علیقلی آقا در محله بید آباد اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
3 حفاظت پایدار از معماری صخره ای روستایی تاریخی کندوان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 فلز گری کهن ( آرکئومتالورژی) در ناحیه لرستان : بررسی ساختاری و شیمیایی اثار برنزی محوطه باستانی سنگ تراشان خرم اباد متعلق به هزاره اول ق.م (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران