جواد حاتمی

 جواد حاتمی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

جواد حاتمی

Javad Hatami

دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
2 ارائه الگوی گستره پژوهی ابزار-پشتیبان مبتنی بر نظریه فعالیت برای مرور پیشینه در پژوهش های علوم رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 24، شماره: 96
3 ارائه یک الگوی طراحی تعامل در محیط های یادگیری الکترونیکی مشارکتی با توجه به نقش توانمندی زیبای یشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 8، شماره: 26
4 Instructional design: missing loop in e-learning educational softwares for medical education (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 4
5 Integration of the Existed Knowledge on DMN: A Critical Review Study (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 33
6 Post-Based Prediction of Users Opinions Employing the Social Impact Model Improved by Emotion (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی وب پژوهی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی تفاوت نمرات نفرات برتر گروه های آزمایشی ریاضی،تجربی و علوم انسانی در کنکور سراسری 1390 بر اساس سطوح شناختی بلوم (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 19
8 بررسی کیفی اصول حاکم بر طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه انعطاف پذیری شناختی در ترکیب با راهبردهای داربست سازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 59
9 تاثیر آموزش از طریق چندرسانه ای بر میزان یادگیری درس زیست شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 6
10 تاثیر محیط یادگیری مشارکتی آنلاین مبتنی بر بازخورد همتا و آموزش استدلال ورزی بر کیفیت نگارش و بازخورد استدلالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 45
11 تحلیل نیمرخ انگیزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی بر اساس دیدگاه خود تعیین گری (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 13، شماره: 45
12 چالش آموزش علوم انسانی در دانشگاه های ایران: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 32
13 رده بندی شناختی سوالات بر اساس الگوی توان- پیچیدگی مطالعه موردی: سوالات آزمون آزمایشی حساب دیفرانسیل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 11، شماره: 39
14 روا سازی و اعتباریابی نسخه فارسی ابزار پیمایش چارچوب اجتماع اکتشافی در محیط های یادگیری مبتنی بر وب (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 31
15 سوگیری های شناختی در تخصص های مختلف پزشکی در پزشکان بیمارستان های استان مازندران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 1
16 طراحی الگویی برای آموزش های مبتنی بر وب بر اساس عامل حضور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
17 طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی رشته های کاردانش با رویکرد کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 14، شماره: 54
18 قابلیت های اینترنت امکانی برای تسهیل و تقویت پژوهش های تربیتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
19 محاسبه خصوصیات فیزیکی برف با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و تصاویر سنجنده ترا سارایکس باند (TerraSAR-X) و مودیس (MODIS) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 2
20 مدل سیاست پژوهی آموزش محیط زیست برای دستیابی به ایمنی غذایی در مزرعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تحریک آندی مستقیم از روی جمجمه قشر جانبی شکمی پیش پیشانی راست بر خودکنترلی پس از ایجاد تهی شدگی خود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
2 ارائه یک مدل شناختی محاسباتی از اضطراب صفتی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
3 استفاده از الکتروآنسفالوگرافی در تحقیقات معماری عصب محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
4 Chilling and Blurring of Negative Memories: A Quasi Experimental Study (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
5 FUTURE-ORIENTED COGNITION AND ADDICTION: WHERE DO WE STAND (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
6 MENTAL TIME TRAVEL INTO THE PAST IN CANNABIS USERS: AN FMRI STUDY (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
7 The Role of Emotion in Judgments of Moral Dilemmas (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
8 Transfer Learning System for Attention Network Task EEG signal (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
9 بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنى و محیط زیست HSE-MS بر بهبود شاخص های عملکردى ایمنی شرکت تولیدی البرز شیمی استان سمنان ( سهامی خاص ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی
10 بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی (تما) بر یادگیری مباحث فیزیک علوم پایه ششم ابتدایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی،تربیتی علوم انسانی و روانشناسی
11 بررسی تطبیقی حبسیه خاقانی و غلام رضا خان ارکوازی (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
12 بررسی خطرات کار در محیط اتاق عمل و طراحی یک سیستم تهویه مناسب به کمک نرم افزار فلوئنت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
13 بررسی شاخص های مدیریت بهینه منابع انسانی از دیدگاه اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس چشم اندازهای جدید در توسعه اقتصاد مقاومتی
14 بررسی مورفیک و دینامیک گنبد نمکی سیاهو با استفاده از تصاویر راداری باند C ونقاط GPS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
15 بررسی نقش آموزش پیش از دبستان در خانه بر مهارت های خواندن کودکان با اختلال یادگیری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
16 پایش تغییرات جنگل های ساری بر روی جزایر حرارتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
17 تاثیر بارگذاری سیکلی کششی بر خواص مکانیکی سلولهای اندوتلیال کشت داده شده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
18 تبیین تاثیر آموزش خلاق بر ارتقای کارآفرینی فردی(مطالعه موردی:دانشجویان دانشگاه ارومیه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
19 تحلیل محتوای کتاب های شیمی دوره متوسطه از نظر توجه به مباحث محیط زیستی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
20 چالش ساختارسازی برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی
21 ساخت و اعتبار یابی برنامه رایانه ای درمان اصلاح سوگیری توجه برای اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
22 عملکرد کودکان مبتلاء به سرطان در حافظه روزمره، پیش و پس از شیمی درمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
23 فیوژن باندهای حرارتی سنجنده های MODIS و TIRS با تکنیک Pan sharpening برای شناسایی جزایر حرارتی شب و روز شهر یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
24 کاربرد تکنیک تداخل سنجی تفاضلی راداری و باند X در سنجش خصوصیات برف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
25 مدل سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از مدل پیش بینی شبکه عصبی (مطالعه موردی خمین) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
26 مدل سازی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز گال چشمه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درLCM (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
27 مدیریت منابع انسانی و رشد اقتصادی سازمان با توجه به اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس چشم اندازهای جدید در توسعه اقتصاد مقاومتی
28 مطالعه تطبیقی - تحلیل محتوای کتاب های درسی تعلیمات اجتماعی بود که ابتدا روی کشورهای ایران و پاکستان بر اساس هوش های چندگانه گاردنر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
29 مقایسه ی برنامه ی درسی تعلیمات اجتماعی ایران و استرالیا ازمنظر جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
30 میزان سازگاری برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و تجربه شده درس دین و زندگی: یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
31 نقش تاب آوری و پنج عامل بزرگ شخصیتی در پیش بینی سبک زندگی سالم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
32 نیمرخ حساسیت های اخلاقی در نوجوانان دختر و پسر (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران